ມັງກອນ 25, 2022, 09:37:20 AMສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ: annesmith
ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » Profile of G22VP » ສະແດງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ - G22VP

ເວລາທີ່ໃຊ້ອອນໄລທັງໝົດ:
13 ຊົ່ວໂມງແລະ 56 ນາທີ.
ໂພສທັງໝົດ:
67 ຂໍ້ຄວາມ
ກະທູ້ທັງໝົດທີ່ຕັ້ງ:
18 ກະທູ້
ຈຳນວນແບບສຳຫຼວດທີ່ຕັ້ງ:
0 ແບບສຳຫຼວດ
ຈຳນວນສຽງໂຫວດທັງໝົດ:
0 ສຽງໂຫວດ

ການໂພສຈັດຮຽງຕາມເວລາ

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 6 posts (9%)
  1 am
 • 4 posts (6%)
  2 am
 • 6 posts (9%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 3 posts (4%)
  5 am
 • 2 posts (3%)
  6 am
 • 5 posts (7%)
  7 am
 • 1 posts (1%)
  8 am
 • 7 posts (10%)
  9 am
 • 2 posts (3%)
  10 am
 • 6 posts (9%)
  11 am
 • 9 posts (13%)
  12 pm
 • 4 posts (6%)
  1 pm
 • 6 posts (9%)
  2 pm
 • 4 posts (6%)
  3 pm
 • 2 posts (3%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

ໝວດຍອດນິຍົມຈັດຮຽງຕາມຈຳນວນໂພສ

dSLR in General
23 posts of the member's 67 posts (34.33%)
23
Showcase
13 posts of the member's 67 posts (19.40%)
13
General Cinematography
12 posts of the member's 67 posts (17.91%)
12
VFX
7 posts of the member's 67 posts (10.45%)
7
Off-topic
6 posts of the member's 67 posts (8.96%)
6
dSLR in Motion
3 posts of the member's 67 posts (4.48%)
3
Learning board
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1
Photography Trip
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1
Marketplace
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1

ໝວດຍອດນິຍົມຈັດຮຽງຕາມຄວາມເຄື່ອນໄຫວ

General Cinematography
12 posts of the board's 38 posts (31.58%)
31.58%
VFX
7 posts of the board's 69 posts (10.14%)
10.14%
dSLR in General
23 posts of the board's 388 posts (5.93%)
5.93%
Off-topic
6 posts of the board's 127 posts (4.72%)
4.72%
dSLR in Motion
3 posts of the board's 79 posts (3.80%)
3.80%
Photography Trip
1 posts of the board's 42 posts (2.38%)
2.38%
Showcase
13 posts of the board's 665 posts (1.95%)
1.95%
Learning board
1 posts of the board's 78 posts (1.28%)
1.28%
Marketplace
1 posts of the board's 104 posts (0.96%)
0.96%