ມັງກອນ 20, 2022, 12:50:18 PMສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ: annesmith
ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » Profile of Diow » ສະແດງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ - Diow

ເວລາທີ່ໃຊ້ອອນໄລທັງໝົດ:
18 ຊົ່ວໂມງແລະ 11 ນາທີ.
ໂພສທັງໝົດ:
134 ຂໍ້ຄວາມ
ກະທູ້ທັງໝົດທີ່ຕັ້ງ:
12 ກະທູ້
ຈຳນວນແບບສຳຫຼວດທີ່ຕັ້ງ:
0 ແບບສຳຫຼວດ
ຈຳນວນສຽງໂຫວດທັງໝົດ:
0 ສຽງໂຫວດ

ການໂພສຈັດຮຽງຕາມເວລາ

 • 1 posts (1%)
  12 am
 • 4 posts (3%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 8 posts (6%)
  3 am
 • 5 posts (4%)
  4 am
 • 14 posts (10%)
  5 am
 • 7 posts (5%)
  6 am
 • 8 posts (6%)
  7 am
 • 6 posts (4%)
  8 am
 • 4 posts (3%)
  9 am
 • 3 posts (2%)
  10 am
 • 5 posts (4%)
  11 am
 • 7 posts (5%)
  12 pm
 • 6 posts (4%)
  1 pm
 • 7 posts (5%)
  2 pm
 • 17 posts (13%)
  3 pm
 • 6 posts (4%)
  4 pm
 • 6 posts (4%)
  5 pm
 • 8 posts (6%)
  6 pm
 • 6 posts (4%)
  7 pm
 • 1 posts (1%)
  8 pm
 • 1 posts (1%)
  9 pm
 • 2 posts (1%)
  10 pm
 • 2 posts (1%)
  11 pm

ໝວດຍອດນິຍົມຈັດຮຽງຕາມຈຳນວນໂພສ

Showcase
54 posts of the member's 134 posts (40.30%)
54
dSLR in General
40 posts of the member's 134 posts (29.85%)
40
dSLR in Motion
15 posts of the member's 134 posts (11.19%)
15
Off-topic
8 posts of the member's 134 posts (5.97%)
8
Marketplace
6 posts of the member's 134 posts (4.48%)
6
ປະກາດ
5 posts of the member's 134 posts (3.73%)
5
Learning board
4 posts of the member's 134 posts (2.99%)
4
General Cinematography
1 posts of the member's 134 posts (0.75%)
1
Photography Trip
1 posts of the member's 134 posts (0.75%)
1

ໝວດຍອດນິຍົມຈັດຮຽງຕາມຄວາມເຄື່ອນໄຫວ

dSLR in Motion
15 posts of the board's 79 posts (18.99%)
18.99%
dSLR in General
40 posts of the board's 388 posts (10.31%)
10.31%
Showcase
54 posts of the board's 665 posts (8.12%)
8.12%
ປະກາດ
5 posts of the board's 68 posts (7.35%)
7.35%
Off-topic
8 posts of the board's 127 posts (6.30%)
6.30%
Marketplace
6 posts of the board's 104 posts (5.77%)
5.77%
Learning board
4 posts of the board's 78 posts (5.13%)
5.13%
General Cinematography
1 posts of the board's 38 posts (2.63%)
2.63%
Photography Trip
1 posts of the board's 42 posts (2.38%)
2.38%