ມັງກອນ 23, 2022, 12:40:01 PMສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ: annesmith
ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » Profile of Nadss » ສະແດງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ - Nadss

ເວລາທີ່ໃຊ້ອອນໄລທັງໝົດ:
22 ຊົ່ວໂມງແລະ 52 ນາທີ.
ໂພສທັງໝົດ:
85 ຂໍ້ຄວາມ
ກະທູ້ທັງໝົດທີ່ຕັ້ງ:
10 ກະທູ້
ຈຳນວນແບບສຳຫຼວດທີ່ຕັ້ງ:
0 ແບບສຳຫຼວດ
ຈຳນວນສຽງໂຫວດທັງໝົດ:
0 ສຽງໂຫວດ

ການໂພສຈັດຮຽງຕາມເວລາ

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 7 posts (8%)
  1 am
 • 6 posts (7%)
  2 am
 • 4 posts (5%)
  3 am
 • 7 posts (8%)
  4 am
 • 7 posts (8%)
  5 am
 • 7 posts (8%)
  6 am
 • 3 posts (4%)
  7 am
 • 3 posts (4%)
  8 am
 • 8 posts (9%)
  9 am
 • 4 posts (5%)
  10 am
 • 4 posts (5%)
  11 am
 • 3 posts (4%)
  12 pm
 • 9 posts (11%)
  1 pm
 • 5 posts (6%)
  2 pm
 • 5 posts (6%)
  3 pm
 • 2 posts (2%)
  4 pm
 • 1 posts (1%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

ໝວດຍອດນິຍົມຈັດຮຽງຕາມຈຳນວນໂພສ

Showcase
63 posts of the member's 85 posts (74.12%)
63
ປະກາດ
7 posts of the member's 85 posts (8.24%)
7
dSLR in Motion
5 posts of the member's 85 posts (5.88%)
5
dSLR in General
3 posts of the member's 85 posts (3.53%)
3
Photography Trip
3 posts of the member's 85 posts (3.53%)
3
Off-topic
3 posts of the member's 85 posts (3.53%)
3
Learning board
1 posts of the member's 85 posts (1.18%)
1

ໝວດຍອດນິຍົມຈັດຮຽງຕາມຄວາມເຄື່ອນໄຫວ

ປະກາດ
7 posts of the board's 68 posts (10.29%)
10.29%
Showcase
63 posts of the board's 665 posts (9.47%)
9.47%
Photography Trip
3 posts of the board's 42 posts (7.14%)
7.14%
dSLR in Motion
5 posts of the board's 79 posts (6.33%)
6.33%
Off-topic
3 posts of the board's 127 posts (2.36%)
2.36%
Learning board
1 posts of the board's 78 posts (1.28%)
1.28%
dSLR in General
3 posts of the board's 388 posts (0.77%)
0.77%