ແຕ້ມແສງ.ຄອມ

ມ.ສ. ວຽງຈັນ => ໂອ້ລົມສົນທະນາ => ກະທູ້ເລີ່ມໂດຍ: honolulu ໃນ ມີນາ 01, 2016, 12:22:28 AM

ຫົວຂໍ້: ບົດຮຽນ ຂອງອາທີດ ທີ 2
ໂພສໂດຍ: honolulu ໃນ ມີນາ 01, 2016, 12:22:28 AM
ອາທິດນີ້ ພວກເຮົາຈະຮຽນ ແຕ່ 2 ມື້(ວັນພຸດ ແລະ ວັນພະຫັດ)ເຊິງເລືອງທີຈະມາເວົ້າກໍຄືເລືອງ:


ເຊິງໂຕອາຈານແມ່ນບໍ່ສາມາດມາສອນໃດ.
ແຕຈະມີອາຈານອີກຜູ້ໜື່ງມາສອນແທ້ເດີ.​

ວັນອັງຄານຫັນ ຄາດໄດ້. ແຕ່ຢ້າຄາດວັນພຸດ ແລະ ວັນພະຫັດ

,ອາຈານລູ່

(http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/knowhow/common/img/l27/27_01.jpg)(http://rpcrowe.smugmug.com/Other/Photo-Equipment/FF-versus-EF-S-formats/1252021945_J22av-L.jpg)
ຫົວຂໍ້: Re: ບົດຮຽນ ຂອງອາທີດ ທີ 2
ໂພສໂດຍ: logonx ໃນ ພຶດສະພາ 12, 2017, 02:41:35 PM
What's more interesting to me
ຫົວຂໍ້: Re: ບົດຮຽນ ຂອງອາທີດ ທີ 2
ໂພສໂດຍ: aspalagus ໃນ ຕຸລາ 22, 2018, 03:55:20 PM
Thank you for this answer.