ພະຈິກ 20, 2019, 11:32:30 AMສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ: Aumaphinya
ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » ສູນກາງສະຖິຕິ

ແຕ້ມແສງ.ຄອມ - ສູນກາງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ

ສະມາຊິກທັງໝົດ:
189
ໂພສທັງໝົດ:
1680
ກະທູ້ທັງໜົດ:
307
ໝວດທັງໝົດ:
5
ຜູ້ໃຊ້ງານອອນໄລ:
13
ອອນໄລຫຼາຍສຸດ:
324 - ພະຈິກ 05, 2019, 02:15:00 AM
ອອນໄລມື້ນີ້:
19
ເພຈວິວທັງໜົດ:
5006318
ຈຳນວນສະມາຊິກໃໜ່ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.41
ຈຳນວນໂພສສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.52
ຈຳນວນກະທູ້ສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.12
ໝວດທັງໝົດ:
14
ສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ:
Aumaphinya
ຈຳນວນຄົນອອນໄລສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
11.98
ອັດຕາສ່ວນຍິງກັບຊາຍ:
4:1
ເພຈວິວສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
1360.04

ນັກໂພສ ໑໐ ອັນດັບ

au8ust
456
smartcat
281
Diow
134
laorock
115
Nadss
85
G22VP
67
birdflu2007.exe
52
duong
40
MrA3y3
36
Lee
36

ໜວດຍອດນິຍົມ ໑໐ ອັນດັບ

ສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງກະທູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ອອນໄລດົນທີ່ສຸດ

au8ust
2d 2h 33m
smartcat
2d 1h 28m
laorock
1d 4h 54m
Lee
23h 11m
Nadss
22h 52m
birdflu2007.exe
20h 44m
nixsona
20h 13m
Diow
18h 11m
laetui
14h 4m
G22VP
13h 56m

ປະຫວັດຂອງເວັບບອດ (ອີງຕາມເຂດເວລາຂອງເວັບບອດ)

ສະຫຼຸບປະຈຳປີ ກະທູ້ໃໜ່ ໂພສໃໜ່ ສະມາຊິກໃໜ່ ອອນໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພຈວິວ
* 2019 1 22 16 324 711272
ພະຈິກ 2019 0 4 2 324 52452
ຕຸລາ 2019 0 2 1 25 38672
ກັນຍາ 2019 0 1 1 24 57167
ສິງຫາ 2019 0 0 0 25 58140
ກໍລະກົດ 2019 0 1 1 26 83640
ມິຖຸນາ 2019 0 2 1 27 76853
ພຶດສະພາ 2019 0 2 1 42 117431
ເມສາ 2019 0 0 0 23 15979
ມີນາ 2019 0 2 1 74 51455
ກຸມພາ 2019 0 0 0 78 79152
ມັງກອນ 2019 1 8 8 63 80331
* 2018 10 72 41 162 868761
ທັນວາ 2018 2 22 12 73 87307
ພະຈິກ 2018 1 6 6 76 129089
ຕຸລາ 2018 0 2 1 162 116217
ກັນຍາ 2018 0 3 2 52 67473
ສິງຫາ 2018 0 4 2 15 59006
ກໍລະກົດ 2018 7 15 6 34 47854
ມິຖຸນາ 2018 0 2 2 32 81866
ພຶດສະພາ 2018 0 7 4 23 53168
ເມສາ 2018 0 6 3 24 70583
ມີນາ 2018 0 0 0 25 82148
ກຸມພາ 2018 0 3 2 24 40712
ມັງກອນ 2018 0 2 1 26 33338
* 2017 0 10 7 25 306398
ທັນວາ 2017 0 2 1 18 22976
ພະຈິກ 2017 0 0 1 21 25259
ຕຸລາ 2017 0 0 0 25 28059
ກັນຍາ 2017 0 0 0 24 27749
ສິງຫາ 2017 0 0 1 22 31375
ກໍລະກົດ 2017 0 0 0 20 20028
ມິຖຸນາ 2017 0 0 0 25 25794
ພຶດສະພາ 2017 0 4 2 21 33900
ເມສາ 2017 0 2 1 18 30750
ມີນາ 2017 0 0 0 20 24048
ກຸມພາ 2017 0 2 1 15 15995
ມັງກອນ 2017 0 0 0 16 20465
* 2016 3 31 34 23 375324
ທັນວາ 2016 0 0 0 16 30657
ພະຈິກ 2016 0 0 0 16 21203
ຕຸລາ 2016 0 0 0 15 32000
ກັນຍາ 2016 0 0 0 13 32584
ສິງຫາ 2016 0 3 0 14 28717
ກໍລະກົດ 2016 0 0 0 15 30684
ມິຖຸນາ 2016 0 0 0 23 32517
ພຶດສະພາ 2016 0 0 0 20 39782
ເມສາ 2016 0 2 1 22 30654
ມີນາ 2016 1 1 0 9 35447
ກຸມພາ 2016 2 25 33 17 31603
ມັງກອນ 2016 0 0 0 16 29476
* 2015 0 34 20 21 246460
ທັນວາ 2015 0 0 0 17 22110
ພະຈິກ 2015 0 0 0 9 16473
ຕຸລາ 2015 0 0 0 14 27854
ກັນຍາ 2015 0 0 0 10 22803
ສິງຫາ 2015 0 0 0 9 12937
ກໍລະກົດ 2015 0 0 0 10 17639
ມິຖຸນາ 2015 0 0 0 10 11742
ພຶດສະພາ 2015 0 16 8 11 25574
ເມສາ 2015 0 12 7 21 17868
ມີນາ 2015 0 4 3 11 19271
ກຸມພາ 2015 0 0 1 14 27218
ມັງກອນ 2015 0 2 1 21 24971
* 2014 4 16 13 69 388545
ທັນວາ 2014 0 0 1 13 39759
ພະຈິກ 2014 0 0 0 15 32200
ຕຸລາ 2014 0 0 0 13 29692
ກັນຍາ 2014 0 0 0 14 32965
ສິງຫາ 2014 0 0 0 23 26655
ກໍລະກົດ 2014 0 0 1 12 31495
ມິຖຸນາ 2014 1 5 1 24 33831
ພຶດສະພາ 2014 3 11 6 26 40412
ເມສາ 2014 0 0 1 69 23898
ມີນາ 2014 0 0 0 14 26090
ກຸມພາ 2014 0 0 2 13 32275
ມັງກອນ 2014 0 0 1 16 39273
* 2013 3 7 17 48 541723
ທັນວາ 2013 0 0 0 14 27051
ພະຈິກ 2013 0 0 0 39 50622
ຕຸລາ 2013 1 1 0 26 36293
ກັນຍາ 2013 0 0 1 22 40386
ສິງຫາ 2013 0 0 1 21 66146
ກໍລະກົດ 2013 0 1 2 43 47975
ມິຖຸນາ 2013 1 2 6 32 41806
ພຶດສະພາ 2013 0 0 2 43 46866
ເມສາ 2013 1 3 0 33 55563
ມີນາ 2013 0 0 0 48 51207
ກຸມພາ 2013 0 0 3 43 35798
ມັງກອນ 2013 0 0 2 42 42010
* 2012 60 237 57 62 462256
ທັນວາ 2012 1 1 3 40 45381
ພະຈິກ 2012 1 3 2 47 52501
ຕຸລາ 2012 5 13 3 62 45322
ກັນຍາ 2012 1 3 4 29 35431
ສິງຫາ 2012 0 2 1 23 32392
ກໍລະກົດ 2012 1 3 5 30 28978
ມິຖຸນາ 2012 6 27 4 33 31607
ພຶດສະພາ 2012 8 23 6 38 40293
ເມສາ 2012 3 11 5 15 35669
ມີນາ 2012 5 19 5 41 42739
ກຸມພາ 2012 8 33 4 42 36742
ມັງກອນ 2012 21 99 15 24 35201
2012-01-01 2 6 0 13 1021
2012-01-02 2 15 0 17 1163
2012-01-03 0 1 1 24 811
2012-01-04 1 6 0 21 1076
2012-01-05 0 2 1 13 1194
2012-01-06 3 6 1 11 1160
2012-01-07 0 0 0 9 1236
2012-01-08 1 3 1 9 856
2012-01-09 1 4 0 10 965
2012-01-10 1 2 1 9 1118
2012-01-11 1 6 1 10 945
2012-01-12 2 6 2 11 1254
2012-01-13 0 1 1 9 1204
2012-01-14 0 0 1 11 980
2012-01-15 0 1 1 6 1226
2012-01-16 1 7 1 9 1284
2012-01-17 1 4 0 12 1283
2012-01-18 0 2 0 8 1155
2012-01-19 1 3 0 13 1232
2012-01-20 0 1 0 11 2338
2012-01-21 1 4 0 14 1176
2012-01-22 0 0 0 10 1163
2012-01-23 0 0 1 11 1160
2012-01-24 0 3 0 10 1269
2012-01-25 0 0 0 9 1059
2012-01-26 1 3 1 13 1058
2012-01-27 1 4 1 9 1200
2012-01-28 0 0 0 11 795
2012-01-29 1 6 0 9 957
2012-01-30 0 0 0 9 896
2012-01-31 0 3 0 8 967
* 2011 155 836 244 118 913957
ທັນວາ 2011 11 87 4 29 41178
ພະຈິກ 2011 7 71 0 42 42037
ຕຸລາ 2011 14 97 2 23 31531
ກັນຍາ 2011 9 47 1 12 27743
ສິງຫາ 2011 17 106 8 13 32512
ກໍລະກົດ 2011 28 125 5 24 91228
ມິຖຸນາ 2011 17 136 10 23 132985
ພຶດສະພາ 2011 6 41 4 118 158142
ເມສາ 2011 11 27 5 23 154871
ມີນາ 2011 6 47 4 26 88643
ກຸມພາ 2011 26 40 17 16 75507
ມັງກອນ 2011 3 12 184 100 37580
* 2010 179 609 1071 66 184758
ທັນວາ 2010 18 54 213 26 25698
ພະຈິກ 2010 77 94 76 38 17909
ຕຸລາ 2010 1 3 236 14 21425
ກັນຍາ 2010 2 7 283 18 17211
ສິງຫາ 2010 6 22 229 14 21249
ກໍລະກົດ 2010 8 41 8 19 17871
ມິຖຸນາ 2010 7 37 0 8 9963
ພຶດສະພາ 2010 14 107 4 14 14971
ເມສາ 2010 14 85 10 66 11541
ມີນາ 2010 12 60 4 18 11298
ກຸມພາ 2010 11 63 3 18 9952
ມັງກອນ 2010 9 36 5 6 5670
* 2009 10 26 7 25 6864
ທັນວາ 2009 2 5 1 25 3217
ພະຈິກ 2009 5 13 1 22 2883
ຕຸລາ 2009 3 8 5 4 764