ກໍລະກົດ 20, 2019, 08:02:27 AMສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ: Aumaphinya
ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » Profile of Diow » ສະແດງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ - Diow

ເວລາທີ່ໃຊ້ອອນໄລທັງໝົດ:
18 ຊົ່ວໂມງແລະ 11 ນາທີ.
ໂພສທັງໝົດ:
134 ຂໍ້ຄວາມ
ກະທູ້ທັງໝົດທີ່ຕັ້ງ:
12 ກະທູ້
ຈຳນວນແບບສຳຫຼວດທີ່ຕັ້ງ:
0 ແບບສຳຫຼວດ
ຈຳນວນສຽງໂຫວດທັງໝົດ:
0 ສຽງໂຫວດ

ການໂພສຈັດຮຽງຕາມເວລາ

 • 6 posts (4%)
  12 am
 • 8 posts (6%)
  1 am
 • 6 posts (4%)
  2 am
 • 1 posts (1%)
  3 am
 • 1 posts (1%)
  4 am
 • 2 posts (1%)
  5 am
 • 2 posts (1%)
  6 am
 • 1 posts (1%)
  7 am
 • 4 posts (3%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 8 posts (6%)
  10 am
 • 5 posts (4%)
  11 am
 • 14 posts (10%)
  12 pm
 • 7 posts (5%)
  1 pm
 • 8 posts (6%)
  2 pm
 • 6 posts (4%)
  3 pm
 • 4 posts (3%)
  4 pm
 • 3 posts (2%)
  5 pm
 • 5 posts (4%)
  6 pm
 • 7 posts (5%)
  7 pm
 • 6 posts (4%)
  8 pm
 • 7 posts (5%)
  9 pm
 • 17 posts (13%)
  10 pm
 • 6 posts (4%)
  11 pm

ໝວດຍອດນິຍົມຈັດຮຽງຕາມຈຳນວນໂພສ

Showcase
54 posts of the member's 134 posts (40.30%)
54
dSLR in General
40 posts of the member's 134 posts (29.85%)
40
dSLR in Motion
15 posts of the member's 134 posts (11.19%)
15
Off-topic
8 posts of the member's 134 posts (5.97%)
8
Marketplace
6 posts of the member's 134 posts (4.48%)
6
ປະກາດ
5 posts of the member's 134 posts (3.73%)
5
Learning board
4 posts of the member's 134 posts (2.99%)
4
General Cinematography
1 posts of the member's 134 posts (0.75%)
1
Photography Trip
1 posts of the member's 134 posts (0.75%)
1

ໝວດຍອດນິຍົມຈັດຮຽງຕາມຄວາມເຄື່ອນໄຫວ

dSLR in Motion
15 posts of the board's 79 posts (18.99%)
18.99%
dSLR in General
40 posts of the board's 380 posts (10.53%)
10.53%
Showcase
54 posts of the board's 664 posts (8.13%)
8.13%
ປະກາດ
5 posts of the board's 68 posts (7.35%)
7.35%
Off-topic
8 posts of the board's 126 posts (6.35%)
6.35%
Marketplace
6 posts of the board's 104 posts (5.77%)
5.77%
Learning board
4 posts of the board's 76 posts (5.26%)
5.26%
General Cinematography
1 posts of the board's 39 posts (2.56%)
2.56%
Photography Trip
1 posts of the board's 42 posts (2.38%)
2.38%