ແຕ້ມແສງ.ຄອມ

Cinematography => VFX => ກະທູ້ເລີ່ມໂດຍ: G22VP ໃນ ທັນວາ 21, 2011, 01:51:14 PM

ຫົວຂໍ້: Effect ສີດອກໄມ້ໃນ MV ຂອງ ວົງGenii ແຕ່ງຍາກບໍ່
ໂພສໂດຍ: G22VP ໃນ ທັນວາ 21, 2011, 01:51:14 PM
http://www.youtube.com/watch?v=yW4kp-0wPAQ&feature=related

ຊິຫາວິທີເຮັດ ກະບໍ່ຮູ້ວ່າຊິຫາແນວໃດ ເລີຍຕອ້ງໄດ້ມາເພິ່ງເວັບຕາມສັ່ງ ອີກຕາມເດີມ  ;D
ຫົວຂໍ້: Re: Effect ສີດອກໄມ້ໃນ MV ຂອງ ວົງGenii ແຕ່ງຍາກບໍ່
ໂພສໂດຍ: au8ust ໃນ ທັນວາ 22, 2011, 07:40:28 PM
ເຮັດໃນ Color ໜ້າຈະບໍ່ຍາກ ແຕ່ Color ມີສະເພາະໃນ Mac
ຫົວຂໍ້: Re: Effect ສີດອກໄມ້ໃນ MV ຂອງ ວົງGenii ແຕ່ງຍາກບໍ່
ໂພສໂດຍ: G22VP ໃນ ທັນວາ 23, 2011, 10:15:28 AM
ເຮັດໃນ Color ໜ້າຈະບໍ່ຍາກ ແຕ່ Color ມີສະເພາະໃນ Mac
ໝົດຫວັງຊັ້ນນະ :(
ຫົວຂໍ້: Re: Effect ສີດອກໄມ້ໃນ MV ຂອງ ວົງGenii ແຕ່ງຍາກບໍ່
ໂພສໂດຍ: Kanomade ໃນ ກັນຍາ 03, 2018, 02:53:17 PM
ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຈິງໃຈວ່າການສົນທະນານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຫົວຂໍ້: Re: Effect ສີດອກໄມ້ໃນ MV ຂອງ ວົງGenii ແຕ່ງຍາກບໍ່
ໂພສໂດຍ: Pondsirima ໃນ ທັນວາ 06, 2018, 02:22:28 PM
The story has been read in this content. It teaches many things. It is very good that I have read it.