ກຸມຟາ 21, 2019, 01:24:57 PMສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ: Johnmager
ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » ສູນກາງສະຖິຕິ

ແຕ້ມແສງ.ຄອມ - ສູນກາງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ

ສະມາຊິກທັງໝົດ:
189
ໂພສທັງໝົດ:
1680
ກະທູ້ທັງໜົດ:
307
ໝວດທັງໝົດ:
5
ຜູ້ໃຊ້ງານອອນໄລ:
11
ອອນໄລຫຼາຍສຸດ:
162 - ຕຸລາ 29, 2018, 05:03:28 AM
ອອນໄລມື້ນີ້:
31
ເພຈວິວທັງໜົດ:
4440248
ຈຳນວນສະມາຊິກໃໜ່ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.45
ຈຳນວນໂພສສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.55
ຈຳນວນກະທູ້ສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.12
ໝວດທັງໝົດ:
14
ສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ:
Johnmager
ຈຳນວນຄົນອອນໄລສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
11.00
ອັດຕາສ່ວນຍິງກັບຊາຍ:
4:1
ເພຈວິວສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
1302.51

ນັກໂພສ ໑໐ ອັນດັບ

au8ust
456
smartcat
281
Diow
134
laorock
115
Nadss
85
G22VP
67
birdflu2007.exe
52
duong
40
MrA3y3
36
Lee
36

ໜວດຍອດນິຍົມ ໑໐ ອັນດັບ

ສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງກະທູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ອອນໄລດົນທີ່ສຸດ

au8ust
2d 2h 31m
smartcat
2d 1h 28m
laorock
1d 4h 54m
Lee
23h 7m
Nadss
22h 52m
birdflu2007.exe
20h 44m
nixsona
20h 13m
Diow
18h 11m
laetui
14h 4m
G22VP
13h 56m

ປະຫວັດຂອງເວັບບອດ (ອີງຕາມເຂດເວລາຂອງເວັບບອດ)

ສະຫຼຸບປະຈຳປີ ກະທູ້ໃໜ່ ໂພສໃໜ່ ສະມາຊິກໃໜ່ ອອນໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພຈວິວ
* 2019 1 8 8 72 145202
ກຸມພາ 2019 0 0 0 72 64871
ມັງກອນ 2019 1 8 8 63 80331
* 2018 10 72 41 162 868761
ທັນວາ 2018 2 22 12 73 87307
ພະຈິກ 2018 1 6 6 76 129089
ຕຸລາ 2018 0 2 1 162 116217
ກັນຍາ 2018 0 3 2 52 67473
ສິງຫາ 2018 0 4 2 15 59006
ກໍລະກົດ 2018 7 15 6 34 47854
ມິຖຸນາ 2018 0 2 2 32 81866
2018-06-01 0 0 1 12 4641
2018-06-02 0 0 0 9 589
2018-06-03 0 0 0 9 540
2018-06-04 0 0 0 7 498
2018-06-05 0 2 1 9 5738
2018-06-06 0 0 0 8 7038
2018-06-07 0 0 0 10 3326
2018-06-08 0 0 0 10 1430
2018-06-09 0 0 0 8 2194
2018-06-10 0 0 0 8 2269
2018-06-11 0 0 0 8 1070
2018-06-12 0 0 0 6 625
2018-06-13 0 0 0 8 412
2018-06-14 0 0 0 8 733
2018-06-15 0 0 0 10 4322
2018-06-16 0 0 0 7 555
2018-06-17 0 0 0 10 815
2018-06-18 0 0 0 10 2002
2018-06-19 0 0 0 25 4409
2018-06-20 0 0 0 26 6339
2018-06-21 0 0 0 7 1915
2018-06-22 0 0 0 7 885
2018-06-23 0 0 0 11 5427
2018-06-24 0 0 0 32 6362
2018-06-25 0 0 0 10 6021
2018-06-26 0 0 0 9 2337
2018-06-27 0 0 0 11 1214
2018-06-28 0 0 0 9 1472
2018-06-29 0 0 0 27 2243
2018-06-30 0 0 0 32 4445
ພຶດສະພາ 2018 0 7 4 23 53168
2018-05-01 0 0 0 6 413
2018-05-02 0 0 0 6 303
2018-05-03 0 0 0 6 4946
2018-05-04 0 0 0 6 922
2018-05-05 0 0 0 6 455
2018-05-06 0 0 0 17 1284
2018-05-07 0 0 0 23 2972
2018-05-08 0 0 0 7 418
2018-05-09 0 0 0 7 424
2018-05-10 0 2 1 8 5301
2018-05-11 0 0 0 8 5283
2018-05-12 0 0 0 4 455
2018-05-13 0 0 0 10 659
2018-05-14 0 0 0 21 698
2018-05-15 0 0 0 20 8112
2018-05-16 0 0 0 15 1183
2018-05-17 0 0 0 10 417
2018-05-18 0 0 0 11 631
2018-05-19 0 0 0 6 1103
2018-05-20 0 0 0 6 551
2018-05-21 0 2 1 9 2122
2018-05-22 0 0 0 8 2106
2018-05-23 0 0 0 8 1233
2018-05-24 0 0 0 9 1343
2018-05-25 0 0 0 9 3512
2018-05-26 0 0 0 15 753
2018-05-27 0 0 0 5 495
2018-05-28 0 1 1 10 3628
2018-05-29 0 0 0 8 424
2018-05-30 0 2 1 7 463
2018-05-31 0 0 0 8 559
ເມສາ 2018 0 6 3 24 70583
2018-04-01 0 0 0 8 1684
2018-04-02 0 0 0 9 807
2018-04-03 0 0 0 6 455
2018-04-04 0 0 0 9 980
2018-04-05 0 0 0 8 5376
2018-04-06 0 0 0 9 6978
2018-04-07 0 0 0 22 8936
2018-04-08 0 0 0 24 3872
2018-04-09 0 0 0 9 945
2018-04-10 0 0 0 20 7487
2018-04-11 0 0 0 22 6606
2018-04-12 0 0 0 14 1104
2018-04-13 0 0 0 8 475
2018-04-14 0 0 0 6 1089
2018-04-15 0 0 0 8 1728
2018-04-16 0 0 0 6 1793
2018-04-17 0 0 0 9 759
2018-04-18 0 0 0 8 911
2018-04-19 0 2 1 6 508
2018-04-20 0 0 0 18 4120
2018-04-21 0 0 0 9 936
2018-04-22 0 0 0 8 799
2018-04-23 0 0 0 9 769
2018-04-24 0 2 1 5 305
2018-04-25 0 2 1 8 1322
2018-04-26 0 0 0 20 2748
2018-04-27 0 0 0 18 2639
2018-04-28 0 0 0 5 340
2018-04-29 0 0 0 19 2727
2018-04-30 0 0 0 18 1385
ມີນາ 2018 0 0 0 25 82148
ກຸມພາ 2018 0 3 2 24 40712
ມັງກອນ 2018 0 2 1 26 33338
2018-01-01 0 0 0 6 518
2018-01-02 0 0 0 7 325
2018-01-03 0 0 0 8 409
2018-01-04 0 0 0 8 852
2018-01-05 0 0 0 19 2504
2018-01-06 0 0 0 9 479
2018-01-07 0 0 0 5 297
2018-01-08 0 0 0 7 405
2018-01-09 0 0 0 7 337
2018-01-10 0 0 0 18 2247
2018-01-11 0 0 0 5 281
2018-01-12 0 0 0 6 412
2018-01-13 0 0 0 7 284
2018-01-14 0 0 0 5 368
2018-01-15 0 0 0 20 3488
2018-01-16 0 0 0 5 350
2018-01-17 0 0 0 6 340
2018-01-18 0 0 0 5 414
2018-01-19 0 0 0 4 302
2018-01-20 0 0 0 18 3236
2018-01-21 0 0 0 6 526
2018-01-22 0 0 0 9 356
2018-01-23 0 0 0 8 767
2018-01-24 0 0 0 8 1244
2018-01-25 0 0 0 26 4519
2018-01-26 0 0 0 14 1884
2018-01-27 0 0 0 6 913
2018-01-28 0 0 0 7 963
2018-01-29 0 2 1 5 343
2018-01-30 0 0 0 20 3413
2018-01-31 0 0 0 15 562
* 2017 0 10 7 25 306398
ທັນວາ 2017 0 2 1 18 22976
ພະຈິກ 2017 0 0 1 21 25259
ຕຸລາ 2017 0 0 0 25 28059
2017-10-01 0 0 0 10 730
2017-10-02 0 0 0 11 1269
2017-10-03 0 0 0 5 433
2017-10-04 0 0 0 19 1905
2017-10-05 0 0 0 7 429
2017-10-06 0 0 0 9 282
2017-10-07 0 0 0 8 349
2017-10-08 0 0 0 7 311
2017-10-09 0 0 0 20 1913
2017-10-10 0 0 0 6 389
2017-10-11 0 0 0 6 546
2017-10-12 0 0 0 6 849
2017-10-13 0 0 0 10 735
2017-10-14 0 0 0 6 467
2017-10-15 0 0 0 10 443
2017-10-16 0 0 0 21 1514
2017-10-17 0 0 0 6 310
2017-10-18 0 0 0 6 384
2017-10-19 0 0 0 7 327
2017-10-20 0 0 0 9 448
2017-10-21 0 0 0 18 2113
2017-10-22 0 0 0 6 385
2017-10-23 0 0 0 13 709
2017-10-24 0 0 0 6 3611
2017-10-25 0 0 0 17 685
2017-10-26 0 0 0 25 2205
2017-10-27 0 0 0 7 466
2017-10-28 0 0 0 10 656
2017-10-29 0 0 0 8 437
2017-10-30 0 0 0 8 676
2017-10-31 0 0 0 20 2083
ກັນຍາ 2017 0 0 0 24 27749
2017-09-01 0 0 0 7 339
2017-09-02 0 0 0 7 118
2017-09-04 0 0 0 24 913
2017-09-05 0 0 0 22 1256
2017-09-06 0 0 0 8 700
2017-09-07 0 0 0 7 549
2017-09-08 0 0 0 7 3337
2017-09-09 0 0 0 20 1816
2017-09-10 0 0 0 22 811
2017-09-11 0 0 0 7 288
2017-09-12 0 0 0 10 562
2017-09-13 0 0 0 7 318
2017-09-14 0 0 0 19 2119
2017-09-15 0 0 0 7 542
2017-09-16 0 0 0 6 4799
2017-09-17 0 0 0 4 235
2017-09-18 0 0 0 5 224
2017-09-19 0 0 0 18 1878
2017-09-20 0 0 0 6 366
2017-09-21 0 0 0 4 277
2017-09-22 0 0 0 11 277
2017-09-23 0 0 0 5 299
2017-09-24 0 0 0 23 1863
2017-09-25 0 0 0 6 497
2017-09-26 0 0 0 12 272
2017-09-27 0 0 0 8 367
2017-09-28 0 0 0 7 173
2017-09-29 0 0 0 20 1989
2017-09-30 0 0 0 8 565
ສິງຫາ 2017 0 0 1 22 31375
ກໍລະກົດ 2017 0 0 0 20 20028
ມິຖຸນາ 2017 0 0 0 25 25794
ພຶດສະພາ 2017 0 4 2 21 33900
ເມສາ 2017 0 2 1 18 30750
ມີນາ 2017 0 0 0 20 24048
ກຸມພາ 2017 0 2 1 15 15995
2017-02-01 0 0 0 13 934
2017-02-02 0 0 0 7 538
2017-02-03 0 0 0 6 166
2017-02-04 0 0 0 8 205
2017-02-05 0 0 0 7 285
2017-02-06 0 0 0 8 311
2017-02-07 0 0 0 10 316
2017-02-08 0 0 0 7 270
2017-02-09 0 0 0 15 2360
2017-02-10 0 0 0 5 283
2017-02-11 0 0 0 6 327
2017-02-12 0 0 0 7 754
2017-02-13 0 0 0 5 525
2017-02-14 0 0 0 8 562
2017-02-15 0 0 0 5 249
2017-02-16 0 0 0 14 1999
2017-02-17 0 0 0 7 348
2017-02-18 0 0 0 6 195
2017-02-19 0 0 0 5 276
2017-02-20 0 2 1 5 250
2017-02-21 0 0 0 6 496
2017-02-22 0 0 0 7 401
2017-02-23 0 0 0 6 552
2017-02-24 0 0 0 7 655
2017-02-25 0 0 0 8 306
2017-02-26 0 0 0 15 1837
2017-02-27 0 0 0 6 233
2017-02-28 0 0 0 6 362
ມັງກອນ 2017 0 0 0 16 20465
2017-01-01 0 0 0 7 1252
2017-01-02 0 0 0 7 785
2017-01-03 0 0 0 5 155
2017-01-04 0 0 0 15 1924
2017-01-05 0 0 0 8 583
2017-01-06 0 0 0 4 206
2017-01-07 0 0 0 7 358
2017-01-08 0 0 0 5 390
2017-01-09 0 0 0 7 296
2017-01-10 0 0 0 6 233
2017-01-11 0 0 0 15 1823
2017-01-12 0 0 0 5 226
2017-01-13 0 0 0 5 554
2017-01-14 0 0 0 6 193
2017-01-15 0 0 0 4 203
2017-01-16 0 0 0 6 246
2017-01-17 0 0 0 6 2647
2017-01-18 0 0 0 5 288
2017-01-19 0 0 0 10 636
2017-01-20 0 0 0 13 1686
2017-01-21 0 0 0 6 315
2017-01-22 0 0 0 8 293
2017-01-23 0 0 0 15 512
2017-01-24 0 0 0 7 293
2017-01-25 0 0 0 7 312
2017-01-26 0 0 0 16 2321
2017-01-27 0 0 0 5 168
2017-01-28 0 0 0 6 355
2017-01-29 0 0 0 5 192
2017-01-30 0 0 0 5 119
2017-01-31 0 0 0 12 901
* 2016 3 31 34 23 375324
ທັນວາ 2016 0 0 0 16 30657
ພະຈິກ 2016 0 0 0 16 21203
2016-11-01 0 0 0 9 352
2016-11-02 0 0 0 4 301
2016-11-03 0 0 0 8 240
2016-11-04 0 0 0 10 643
2016-11-05 0 0 0 14 664
2016-11-06 0 0 0 16 1001
2016-11-07 0 0 0 3 113
2016-11-08 0 0 0 4 184
2016-11-09 0 0 0 5 398
2016-11-10 0 0 0 11 1274
2016-11-11 0 0 0 13 1360
2016-11-12 0 0 0 4 152
2016-11-13 0 0 0 4 165
2016-11-14 0 0 0 4 175
2016-11-15 0 0 0 9 559
2016-11-16 0 0 0 14 1679
2016-11-17 0 0 0 14 1341
2016-11-18 0 0 0 7 873
2016-11-19 0 0 0 6 475
2016-11-20 0 0 0 5 511
2016-11-21 0 0 0 8 539
2016-11-22 0 0 0 6 612
2016-11-23 0 0 0 7 760
2016-11-24 0 0 0 11 857
2016-11-25 0 0 0 9 921
2016-11-26 0 0 0 9 770
2016-11-27 0 0 0 11 958
2016-11-28 0 0 0 10 1323
2016-11-29 0 0 0 7 1038
2016-11-30 0 0 0 8 965
ຕຸລາ 2016 0 0 0 15 32000
2016-10-01 0 0 0 6 422
2016-10-02 0 0 0 8 556
2016-10-03 0 0 0 10 859
2016-10-04 0 0 0 13 988
2016-10-05 0 0 0 12 891
2016-10-06 0 0 0 9 1331
2016-10-07 0 0 0 11 1424
2016-10-08 0 0 0 11 1678
2016-10-09 0 0 0 11 2173
2016-10-10 0 0 0 7 1725
2016-10-11 0 0 0 5 470
2016-10-12 0 0 0 10 787
2016-10-13 0 0 0 12 1270
2016-10-14 0 0 0 12 929
2016-10-15 0 0 0 10 847
2016-10-16 0 0 0 5 416
2016-10-17 0 0 0 6 448
2016-10-18 0 0 0 11 404
2016-10-19 0 0 0 12 947
2016-10-20 0 0 0 12 4747
2016-10-21 0 0 0 8 618
2016-10-22 0 0 0 10 441
2016-10-23 0 0 0 7 397
2016-10-24 0 0 0 7 570
2016-10-25 0 0 0 12 1807
2016-10-26 0 0 0 14 1340
2016-10-27 0 0 0 8 619
2016-10-28 0 0 0 12 727
2016-10-29 0 0 0 15 1077
2016-10-30 0 0 0 10 836
2016-10-31 0 0 0 9 256
ກັນຍາ 2016 0 0 0 13 32584
ສິງຫາ 2016 0 3 0 14 28717
ກໍລະກົດ 2016 0 0 0 15 30684
ມິຖຸນາ 2016 0 0 0 23 32517
ພຶດສະພາ 2016 0 0 0 20 39782
ເມສາ 2016 0 2 1 22 30654
ມີນາ 2016 1 1 0 9 35447
ກຸມພາ 2016 2 25 33 17 31603
ມັງກອນ 2016 0 0 0 16 29476
* 2015 0 34 20 21 246460
ທັນວາ 2015 0 0 0 17 22110
2015-12-01 0 0 0 4 217
2015-12-02 0 0 0 5 6811
2015-12-03 0 0 0 6 553
2015-12-04 0 0 0 5 229
2015-12-05 0 0 0 6 681
2015-12-06 0 0 0 5 359
2015-12-07 0 0 0 4 114
2015-12-08 0 0 0 4 273
2015-12-09 0 0 0 4 194
2015-12-10 0 0 0 4 150
2015-12-11 0 0 0 17 2198
2015-12-12 0 0 0 5 237
2015-12-13 0 0 0 6 400
2015-12-14 0 0 0 6 209
2015-12-15 0 0 0 6 377
2015-12-16 0 0 0 4 188
2015-12-17 0 0 0 5 825
2015-12-18 0 0 0 5 314
2015-12-19 0 0 0 6 1735
2015-12-20 0 0 0 8 270
2015-12-21 0 0 0 5 274
2015-12-22 0 0 0 5 297
2015-12-23 0 0 0 5 247
2015-12-24 0 0 0 7 780
2015-12-25 0 0 0 6 201
2015-12-26 0 0 0 5 390
2015-12-27 0 0 0 6 1311
2015-12-28 0 0 0 4 876
2015-12-29 0 0 0 5 196
2015-12-30 0 0 0 6 642
2015-12-31 0 0 0 6 562
ພະຈິກ 2015 0 0 0 9 16473
2015-11-01 0 0 0 6 222
2015-11-02 0 0 0 4 211
2015-11-03 0 0 0 6 414
2015-11-04 0 0 0 5 239
2015-11-05 0 0 0 5 203
2015-11-06 0 0 0 4 521
2015-11-07 0 0 0 9 459
2015-11-08 0 0 0 6 521
2015-11-09 0 0 0 5 688
2015-11-10 0 0 0 6 309
2015-11-11 0 0 0 5 317
2015-11-12 0 0 0 7 418
2015-11-13 0 0 0 6 245
2015-11-14 0 0 0 7 401
2015-11-15 0 0 0 5 624
2015-11-16 0 0 0 6 815
2015-11-17 0 0 0 9 1339
2015-11-18 0 0 0 8 1302
2015-11-19 0 0 0 8 1301
2015-11-20 0 0 0 8 1451
2015-11-21 0 0 0 6 339
2015-11-22 0 0 0 5 411
2015-11-23 0 0 0 4 368
2015-11-24 0 0 0 6 642
2015-11-25 0 0 0 6 294
2015-11-26 0 0 0 6 618
2015-11-27 0 0 0 5 256
2015-11-28 0 0 0 5 295
2015-11-29 0 0 0 6 951
2015-11-30 0 0 0 6 299
ຕຸລາ 2015 0 0 0 14 27854
ກັນຍາ 2015 0 0 0 10 22803
2015-09-01 0 0 0 6 484
2015-09-02 0 0 0 6 282
2015-09-03 0 0 0 4 311
2015-09-04 0 0 0 7 349
2015-09-05 0 0 0 6 298
2015-09-06 0 0 0 5 267
2015-09-07 0 0 0 5 1969
2015-09-08 0 0 0 10 263
2015-09-09 0 0 0 6 311
2015-09-10 0 0 0 7 304
2015-09-11 0 0 0 5 375
2015-09-12 0 0 0 9 325
2015-09-13 0 0 0 4 205
2015-09-14 0 0 0 5 266
2015-09-15 0 0 0 7 223
2015-09-16 0 0 0 6 309
2015-09-17 0 0 0 7 242
2015-09-18 0 0 0 5 871
2015-09-19 0 0 0 7 1142
2015-09-20 0 0 0 6 730
2015-09-21 0 0 0 4 2098
2015-09-22 0 0 0 8 416
2015-09-23 0 0 0 8 4200
2015-09-24 0 0 0 7 2973
2015-09-25 0 0 0 8 610
2015-09-26 0 0 0 8 404
2015-09-27 0 0 0 6 322
2015-09-28 0 0 0 6 702
2015-09-29 0 0 0 7 368
2015-09-30 0 0 0 8 1184
ສິງຫາ 2015 0 0 0 9 12937
ກໍລະກົດ 2015 0 0 0 10 17639
ມິຖຸນາ 2015 0 0 0 10 11742
ພຶດສະພາ 2015 0 16 8 11 25574
2015-05-01 0 0 0 7 569
2015-05-02 0 0 0 8 797
2015-05-03 0 0 0 11 855
2015-05-04 0 0 0 7 726
2015-05-05 0 0 0 7 682
2015-05-06 0 0 0 6 382
2015-05-07 0 4 2 10 706
2015-05-08 0 2 1 7 607
2015-05-09 0 0 0 8 638
2015-05-10 0 0 0 10 841
2015-05-11 0 0 0 8 724
2015-05-12 0 0 0 8 727
2015-05-13 0 0 0 7 541
2015-05-14 0 2 1 6 774
2015-05-15 0 2 1 9 1328
2015-05-16 0 0 0 7 617
2015-05-17 0 0 0 10 3591
2015-05-18 0 0 0 6 635
2015-05-19 0 0 0 7 580
2015-05-20 0 2 1 6 560
2015-05-21 0 0 0 8 636
2015-05-22 0 2 1 6 917
2015-05-23 0 0 0 7 578
2015-05-24 0 0 0 7 694
2015-05-25 0 0 0 7 429
2015-05-26 0 0 0 8 676
2015-05-27 0 0 0 7 668
2015-05-28 0 2 1 8 1736
2015-05-29 0 0 0 7 1584
2015-05-30 0 0 0 6 564
2015-05-31 0 0 0 4 212
ເມສາ 2015 0 12 7 21 17868
ມີນາ 2015 0 4 3 11 19271
ກຸມພາ 2015 0 0 1 14 27218
ມັງກອນ 2015 0 2 1 21 24971
2015-01-01 0 0 0 10 672
2015-01-02 0 0 0 7 485
2015-01-03 0 0 0 5 415
2015-01-04 0 0 0 10 815
2015-01-05 0 0 0 9 687
2015-01-06 0 0 0 14 777
2015-01-07 0 0 0 10 616
2015-01-08 0 0 0 11 1049
2015-01-09 0 0 0 10 882
2015-01-10 0 0 0 7 657
2015-01-11 0 0 0 7 551
2015-01-12 0 0 0 17 1280
2015-01-13 0 0 0 11 1833
2015-01-14 0 0 0 21 1087
2015-01-15 0 0 0 10 1058
2015-01-16 0 0 0 9 848
2015-01-17 0 0 0 11 1075
2015-01-18 0 0 0 8 491
2015-01-19 0 0 0 7 574
2015-01-20 0 0 0 9 549
2015-01-21 0 0 0 10 1261
2015-01-22 0 0 0 9 772
2015-01-23 0 0 0 11 817
2015-01-24 0 0 0 9 1381
2015-01-25 0 0 0 11 749
2015-01-26 0 2 1 10 751
2015-01-27 0 0 0 10 609
2015-01-28 0 0 0 8 470
2015-01-29 0 0 0 6 415
2015-01-30 0 0 0 9 555
2015-01-31 0 0 0 8 790
* 2014 4 16 13 69 388545
ທັນວາ 2014 0 0 1 13 39759
2014-12-01 0 0 0 11 2103
2014-12-02 0 0 0 13 2677
2014-12-03 0 0 0 11 2487
2014-12-04 0 0 0 10 1136
2014-12-05 0 0 0 10 1088
2014-12-06 0 0 0 9 882
2014-12-07 0 0 0 7 565
2014-12-08 0 0 0 8 743
2014-12-09 0 0 0 9 3820
2014-12-10 0 0 0 8 722
2014-12-11 0 0 0 9 752
2014-12-12 0 0 0 8 846
2014-12-13 0 0 0 9 957
2014-12-14 0 0 0 9 1012
2014-12-15 0 0 0 9 1203
2014-12-16 0 0 0 10 1413
2014-12-17 0 0 0 10 1260
2014-12-18 0 0 0 11 2276
2014-12-19 0 0 0 7 1980
2014-12-20 0 0 0 7 1714
2014-12-21 0 0 0 9 1987
2014-12-22 0 0 1 13 1254
2014-12-23 0 0 0 10 676
2014-12-24 0 0 0 9 998
2014-12-25 0 0 0 9 751
2014-12-26 0 0 0 9 721
2014-12-27 0 0 0 8 564
2014-12-28 0 0 0 9 723
2014-12-29 0 0 0 9 751
2014-12-30 0 0 0 10 620
2014-12-31 0 0 0 10 1078
ພະຈິກ 2014 0 0 0 15 32200
ຕຸລາ 2014 0 0 0 13 29692
2014-10-01 0 0 0 10 778
2014-10-02 0 0 0 11 965
2014-10-03 0 0 0 10 776
2014-10-04 0 0 0 8 692
2014-10-05 0 0 0 12 1008
2014-10-06 0 0 0 12 1112
2014-10-07 0 0 0 10 893
2014-10-08 0 0 0 11 905
2014-10-09 0 0 0 11 649
2014-10-10 0 0 0 13 1050
2014-10-11 0 0 0 9 766
2014-10-12 0 0 0 9 710
2014-10-13 0 0 0 11 714
2014-10-14 0 0 0 10 1216
2014-10-15 0 0 0 7 530
2014-10-16 0 0 0 6 618
2014-10-17 0 0 0 9 692
2014-10-18 0 0 0 8 818
2014-10-19 0 0 0 8 2010
2014-10-20 0 0 0 10 845
2014-10-21 0 0 0 10 890
2014-10-22 0 0 0 13 981
2014-10-23 0 0 0 13 512
2014-10-24 0 0 0 10 663
2014-10-25 0 0 0 11 1214
2014-10-26 0 0 0 13 1114
2014-10-27 0 0 0 12 1351
2014-10-28 0 0 0 11 1387
2014-10-29 0 0 0 7 898
2014-10-30 0 0 0 11 819
2014-10-31 0 0 0 12 2116
ກັນຍາ 2014 0 0 0 14 32965
2014-09-01 0 0 0 9 1288
2014-09-02 0 0 0 9 1058
2014-09-03 0 0 0 14 849
2014-09-04 0 0 0 12 684
2014-09-05 0 0 0 12 726
2014-09-06 0 0 0 12 1462
2014-09-07 0 0 0 14 1210
2014-09-08 0 0 0 13 727
2014-09-09 0 0 0 9 931
2014-09-10 0 0 0 11 1406
2014-09-11 0 0 0 12 1463
2014-09-12 0 0 0 13 1324
2014-09-13 0 0 0 10 1958
2014-09-14 0 0 0 9 681
2014-09-15 0 0 0 12 812
2014-09-16 0 0 0 8 707
2014-09-17 0 0 0 7 654
2014-09-18 0 0 0 8 645
2014-09-19 0 0 0 11 828
2014-09-20 0 0 0 8 658
2014-09-21 0 0 0 7 619
2014-09-22 0 0 0 7 715
2014-09-23 0 0 0 11 1972
2014-09-24 0 0 0 11 2242
2014-09-25 0 0 0 13 1958
2014-09-26 0 0 0 11 1873
2014-09-27 0 0 0 11 1040
2014-09-28 0 0 0 10 880
2014-09-29 0 0 0 10 750
2014-09-30 0 0 0 10 845
ສິງຫາ 2014 0 0 0 23 26655
2014-08-01 0 0 0 7 726
2014-08-02 0 0 0 23 847
2014-08-03 0 0 0 6 771
2014-08-04 0 0 0 6 530
2014-08-05 0 0 0 5 455
2014-08-06 0 0 0 7 627
2014-08-07 0 0 0 9 930
2014-08-08 0 0 0 6 874
2014-08-09 0 0 0 11 896
2014-08-10 0 0 0 7 757
2014-08-11 0 0 0 8 955
2014-08-12 0 0 0 10 961
2014-08-13 0 0 0 10 1064
2014-08-14 0 0 0 10 1158
2014-08-15 0 0 0 10 1181
2014-08-16 0 0 0 10 1463
2014-08-17 0 0 0 6 542
2014-08-18 0 0 0 7 636
2014-08-19 0 0 0 7 912
2014-08-20 0 0 0 11 866
2014-08-21 0 0 0 8 629
2014-08-22 0 0 0 7 777
2014-08-23 0 0 0 8 752
2014-08-24 0 0 0 10 682
2014-08-25 0 0 0 9 966
2014-08-26 0 0 0 12 780
2014-08-27 0 0 0 10 299
2014-08-28 0 0 0 8 1182
2014-08-29 0 0 0 13 830
2014-08-30 0 0 0 13 720
2014-08-31 0 0 0 10 1887
ກໍລະກົດ 2014 0 0 1 12 31495
2014-07-01 0 0 0 6 494
2014-07-02 0 0 0 6 706
2014-07-03 0 0 0 8 875
2014-07-04 0 0 0 11 931
2014-07-05 0 0 0 9 956
2014-07-06 0 0 0 8 1198
2014-07-07 0 0 0 10 1270
2014-07-08 0 0 0 11 1712
2014-07-09 0 0 0 12 1271
2014-07-10 0 0 0 12 1357
2014-07-11 0 0 0 11 3493
2014-07-12 0 0 0 8 827
2014-07-13 0 0 0 7 591
2014-07-14 0 0 0 6 713
2014-07-15 0 0 0 9 894
2014-07-16 0 0 0 8 1151
2014-07-17 0 0 0 7 818
2014-07-18 0 0 0 8 1214
2014-07-19 0 0 0 8 994
2014-07-20 0 0 0 9 1010
2014-07-21 0 0 1 10 992
2014-07-22 0 0 0 9 806
2014-07-23 0 0 0 7 657
2014-07-24 0 0 0 10 1079
2014-07-25 0 0 0 7 1002
2014-07-26 0 0 0 8 985
2014-07-27 0 0 0 10 807
2014-07-28 0 0 0 10 692
2014-07-29 0 0 0 10 742
2014-07-30 0 0 0 8 678
2014-07-31 0 0 0 6 580
ມິຖຸນາ 2014 1 5 1 24 33831
ພຶດສະພາ 2014 3 11 6 26 40412
ເມສາ 2014 0 0 1 69 23898
ມີນາ 2014 0 0 0 14 26090
ກຸມພາ 2014 0 0 2 13 32275
ມັງກອນ 2014 0 0 1 16 39273
2014-01-01 0 0 0 10 982
2014-01-02 0 0 0 11 1072
2014-01-03 0 0 0 16 749
2014-01-04 0 0 0 6 679
2014-01-05 0 0 0 12 1118
2014-01-06 0 0 0 14 1814
2014-01-07 0 0 0 6 1055
2014-01-08 0 0 0 10 1350
2014-01-09 0 0 0 14 2250
2014-01-10 0 0 0 11 1696
2014-01-11 0 0 0 16 1394
2014-01-12 0 0 0 9 1016
2014-01-13 0 0 0 6 798
2014-01-14 0 0 0 12 1621
2014-01-15 0 0 0 12 956
2014-01-16 0 0 0 11 801
2014-01-17 0 0 0 5 4115
2014-01-18 0 0 0 5 642
2014-01-19 0 0 0 5 662
2014-01-20 0 0 0 5 1004
2014-01-21 0 0 0 6 1120
2014-01-22 0 0 0 13 1812
2014-01-23 0 0 0 13 1992
2014-01-24 0 0 0 13 1937
2014-01-25 0 0 0 5 1267
2014-01-26 0 0 0 5 1042
2014-01-27 0 0 1 7 833
2014-01-28 0 0 0 7 810
2014-01-29 0 0 0 8 731
2014-01-30 0 0 0 7 843
2014-01-31 0 0 0 6 1112
* 2013 3 7 17 48 541723
ທັນວາ 2013 0 0 0 14 27051
ພະຈິກ 2013 0 0 0 39 50622
ຕຸລາ 2013 1 1 0 26 36293
ກັນຍາ 2013 0 0 1 22 40386
2013-09-01 0 0 0 9 1879
2013-09-02 0 0 0 13 2175
2013-09-03 0 0 0 9 947
2013-09-04 0 0 0 11 1167
2013-09-05 0 0 0 14 1273
2013-09-06 0 0 0 9 1265
2013-09-07 0 0 1 16 1597
2013-09-08 0 0 0 12 1402
2013-09-09 0 0 0 9 950
2013-09-10 0 0 0 12 1304
2013-09-11 0 0 0 22 1569
2013-09-12 0 0 0 9 1280
2013-09-13 0 0 0 18 977
2013-09-14 0 0 0 12 1440
2013-09-15 0 0 0 9 959
2013-09-16 0 0 0 16 1413
2013-09-17 0 0 0 14 1825
2013-09-18 0 0 0 12 1244
2013-09-19 0 0 0 15 986
2013-09-20 0 0 0 6 1139
2013-09-21 0 0 0 14 1471
2013-09-22 0 0 0 11 1168
2013-09-23 0 0 0 13 1038
2013-09-24 0 0 0 13 1482
2013-09-25 0 0 0 13 1824
2013-09-26 0 0 0 17 1569
2013-09-27 0 0 0 14 1371
2013-09-28 0 0 0 14 1567
2013-09-29 0 0 0 13 1305
2013-09-30 0 0 0 7 800
ສິງຫາ 2013 0 0 1 21 66146
ກໍລະກົດ 2013 0 1 2 43 47975
ມິຖຸນາ 2013 1 2 6 32 41806
ພຶດສະພາ 2013 0 0 2 43 46866
2013-05-01 0 0 1 7 1495
2013-05-02 0 0 0 9 1261
2013-05-03 0 0 0 13 1426
2013-05-04 0 0 0 9 1143
2013-05-05 0 0 0 11 986
2013-05-06 0 0 0 15 1261
2013-05-07 0 0 0 13 1340
2013-05-08 0 0 0 16 1219
2013-05-09 0 0 0 11 1108
2013-05-10 0 0 0 43 1866
2013-05-11 0 0 0 26 2016
2013-05-12 0 0 0 10 1369
2013-05-13 0 0 0 10 1488
2013-05-14 0 0 0 8 1710
2013-05-15 0 0 0 12 1762
2013-05-16 0 0 0 15 1517
2013-05-17 0 0 0 11 1777
2013-05-18 0 0 0 13 1417
2013-05-19 0 0 0 11 1457
2013-05-20 0 0 0 9 1153
2013-05-21 0 0 0 11 1252
2013-05-22 0 0 0 12 2114
2013-05-23 0 0 0 12 2021
2013-05-24 0 0 0 14 1943
2013-05-25 0 0 0 12 1676
2013-05-26 0 0 0 10 1559
2013-05-27 0 0 0 12 1369
2013-05-28 0 0 0 10 1469
2013-05-29 0 0 0 10 1340
2013-05-30 0 0 1 12 1667
2013-05-31 0 0 0 11 1685
ເມສາ 2013 1 3 0 33 55563
2013-04-01 0 0 0 11 1459
2013-04-02 0 0 0 14 1393
2013-04-03 0 0 0 16 1633
2013-04-04 0 0 0 9 1748
2013-04-05 0 0 0 31 1471
2013-04-06 1 2 0 33 1638
2013-04-07 0 0 0 18 1496
2013-04-08 0 0 0 15 2955
2013-04-09 0 0 0 12 1267
2013-04-10 0 1 0 11 1501
2013-04-11 0 0 0 10 4217
2013-04-12 0 0 0 10 1381
2013-04-13 0 0 0 24 2690
2013-04-14 0 0 0 10 1402
2013-04-15 0 0 0 13 1294
2013-04-16 0 0 0 12 1225
2013-04-17 0 0 0 12 1031
2013-04-18 0 0 0 12 1469
2013-04-19 0 0 0 15 1393
2013-04-20 0 0 0 17 1277
2013-04-21 0 0 0 14 1876
2013-04-22 0 0 0 13 1348
2013-04-23 0 0 0 23 3348
2013-04-24 0 0 0 12 1700
2013-04-25 0 0 0 9 1500
2013-04-26 0 0 0 19 1402
2013-04-27 0 0 0 14 3845
2013-04-28 0 0 0 12 3564
2013-04-29 0 0 0 8 1444
2013-04-30 0 0 0 12 1596
ມີນາ 2013 0 0 0 48 51207
ກຸມພາ 2013 0 0 3 43 35798
2013-02-01 0 0 0 10 973
2013-02-02 0 0 0 30 1739
2013-02-03 0 0 0 32 1084
2013-02-04 0 0 0 9 1152
2013-02-05 0 0 0 13 1393
2013-02-06 0 0 2 15 1532
2013-02-07 0 0 0 12 1241
2013-02-08 0 0 0 13 900
2013-02-09 0 0 0 43 1389
2013-02-10 0 0 0 17 1089
2013-02-11 0 0 0 12 1039
2013-02-12 0 0 0 14 1100
2013-02-13 0 0 0 14 1092
2013-02-14 0 0 0 16 746
2013-02-15 0 0 0 16 783
2013-02-16 0 0 1 32 782
2013-02-17 0 0 0 39 1442
2013-02-18 0 0 0 12 1292
2013-02-19 0 0 0 24 1372
2013-02-20 0 0 0 20 2299
2013-02-21 0 0 0 14 1088
2013-02-22 0 0 0 12 3136
2013-02-23 0 0 0 20 1114
2013-02-24 0 0 0 14 993
2013-02-25 0 0 0 16 1069
2013-02-26 0 0 0 26 1172
2013-02-27 0 0 0 17 1570
2013-02-28 0 0 0 13 1217
ມັງກອນ 2013 0 0 2 42 42010
2013-01-01 0 0 0 12 1108
2013-01-02 0 0 0 7 804
2013-01-03 0 0 0 11 1315
2013-01-04 0 0 0 12 2300
2013-01-05 0 0 0 9 2209
2013-01-06 0 0 0 21 1280
2013-01-07 0 0 0 7 1387
2013-01-08 0 0 0 11 1662
2013-01-09 0 0 0 10 1278
2013-01-10 0 0 0 10 1260
2013-01-11 0 0 1 8 1434
2013-01-12 0 0 0 9 1564
2013-01-13 0 0 0 11 1219
2013-01-14 0 0 0 7 942
2013-01-15 0 0 0 42 2153
2013-01-16 0 0 0 8 1125
2013-01-17 0 0 0 39 1274
2013-01-18 0 0 0 11 1209
2013-01-19 0 0 0 9 1303
2013-01-20 0 0 0 7 879
2013-01-21 0 0 0 10 1207
2013-01-22 0 0 0 8 1251
2013-01-23 0 0 0 9 1185
2013-01-24 0 0 0 10 1030
2013-01-25 0 0 0 15 1326
2013-01-26 0 0 0 16 1113
2013-01-27 0 0 0 6 1550
2013-01-28 0 0 0 9 1214
2013-01-29 0 0 0 8 1103
2013-01-30 0 0 1 11 1469
2013-01-31 0 0 0 15 1857
* 2012 60 237 57 62 462256
ທັນວາ 2012 1 1 3 40 45381
2012-12-01 0 0 0 11 1563
2012-12-02 0 0 0 8 1178
2012-12-03 0 0 0 31 1596
2012-12-04 0 0 0 9 1437
2012-12-05 0 0 0 8 1860
2012-12-06 0 0 0 13 1471
2012-12-07 0 0 1 32 1672
2012-12-08 0 0 0 8 2370
2012-12-09 0 0 0 10 2174
2012-12-10 0 0 0 14 1699
2012-12-11 0 0 0 39 1394
2012-12-12 0 0 0 16 1122
2012-12-13 1 1 1 10 1364
2012-12-14 0 0 0 8 1287
2012-12-15 0 0 0 22 1571
2012-12-16 0 0 0 6 1319
2012-12-17 0 0 0 7 1299
2012-12-18 0 0 0 9 1297
2012-12-19 0 0 0 29 1352
2012-12-20 0 0 0 7 1137
2012-12-21 0 0 0 10 1352
2012-12-22 0 0 0 40 1891
2012-12-23 0 0 0 8 1278
2012-12-24 0 0 0 9 1386
2012-12-25 0 0 0 8 1378
2012-12-26 0 0 0 8 1228
2012-12-27 0 0 0 7 1249
2012-12-28 0 0 1 10 1118
2012-12-29 0 0 0 12 1456
2012-12-30 0 0 0 33 1549
2012-12-31 0 0 0 9 1334
ພະຈິກ 2012 1 3 2 47 52501
2012-11-01 0 0 1 25 1568
2012-11-02 0 0 0 26 1784
2012-11-03 0 0 0 9 1438
2012-11-04 0 0 0 14 1402
2012-11-05 0 0 0 12 1854
2012-11-06 1 1 0 10 1701
2012-11-07 0 0 0 26 1495
2012-11-08 0 2 0 9 1436
2012-11-09 0 0 0 17 1632
2012-11-10 0 0 0 22 2437
2012-11-11 0 0 0 26 1846
2012-11-12 0 0 0 18 1620
2012-11-13 0 0 0 15 1911
2012-11-14 0 0 0 12 1670
2012-11-15 0 0 0 12 2007
2012-11-16 0 0 0 9 1646
2012-11-17 0 0 0 9 1289
2012-11-18 0 0 0 47 1592
2012-11-19 0 0 0 8 1163
2012-11-20 0 0 0 11 1536
2012-11-21 0 0 0 8 1582
2012-11-22 0 0 0 13 1541
2012-11-23 0 0 1 12 1959
2012-11-24 0 0 0 9 1714
2012-11-25 0 0 0 18 1369
2012-11-26 0 0 0 8 4507
2012-11-27 0 0 0 7 1276
2012-11-28 0 0 0 12 1649
2012-11-29 0 0 0 12 2254
2012-11-30 0 0 0 13 1623
ຕຸລາ 2012 5 13 3 62 45322
2012-10-01 0 0 1 11 1129
2012-10-02 0 0 0 8 1706
2012-10-03 0 0 0 41 1096
2012-10-04 0 0 1 10 1435
2012-10-05 1 1 0 42 2074
2012-10-06 0 1 0 7 1252
2012-10-07 0 1 0 5 1151
2012-10-08 0 0 0 23 1370
2012-10-09 0 0 0 13 1231
2012-10-10 1 1 1 12 1513
2012-10-11 0 0 0 7 1703
2012-10-12 1 2 0 6 1216
2012-10-13 0 0 0 8 1296
2012-10-14 0 0 0 11 1656
2012-10-15 0 0 0 9 1210
2012-10-16 0 0 0 9 1164
2012-10-17 0 0 0 8 1215
2012-10-18 0 0 0 37 1557
2012-10-19 0 0 0 9 1732
2012-10-20 1 1 0 13 1214
2012-10-21 0 3 0 10 1073
2012-10-22 0 0 0 27 1686
2012-10-23 0 0 0 13 2195
2012-10-24 0 0 0 8 1580
2012-10-25 1 1 0 10 1600
2012-10-26 0 2 0 11 1521
2012-10-27 0 0 0 39 1793
2012-10-28 0 0 0 62 1475
2012-10-29 0 0 0 16 1671
2012-10-30 0 0 0 8 1330
2012-10-31 0 0 0 17 1478
ກັນຍາ 2012 1 3 4 29 35431
ສິງຫາ 2012 0 2 1 23 32392
ກໍລະກົດ 2012 1 3 5 30 28978
ມິຖຸນາ 2012 6 27 4 33 31607
ພຶດສະພາ 2012 8 23 6 38 40293
ເມສາ 2012 3 11 5 15 35669
ມີນາ 2012 5 19 5 41 42739
ກຸມພາ 2012 8 33 4 42 36742
ມັງກອນ 2012 21 99 15 24 35201
* 2011 155 836 244 118 913957
ທັນວາ 2011 11 87 4 29 41178
2011-12-01 0 1 0 9 1032
2011-12-02 0 0 0 23 1032
2011-12-03 0 0 0 13 2291
2011-12-04 0 0 0 7 1188
2011-12-05 0 1 0 11 1296
2011-12-06 0 2 1 15 974
2011-12-07 0 4 0 17 1515
2011-12-08 0 1 0 13 1541
2011-12-09 1 6 0 10 2546
2011-12-10 0 0 0 10 1242
2011-12-11 0 0 0 8 1187
2011-12-12 0 5 0 9 1569
2011-12-13 0 0 0 13 1272
2011-12-14 0 1 0 14 1789
2011-12-15 1 3 1 11 1236
2011-12-16 0 8 0 8 1219
2011-12-17 1 7 0 9 1261
2011-12-18 0 2 0 7 1487
2011-12-19 0 6 0 10 1262
2011-12-20 1 3 0 18 1595
2011-12-21 2 2 0 8 1222
2011-12-22 0 3 0 10 1191
2011-12-23 2 10 0 11 1308
2011-12-24 0 0 0 9 1181
2011-12-25 0 0 0 7 896
2011-12-26 0 0 0 7 814
2011-12-27 0 0 0 7 808
2011-12-28 2 7 1 20 1199
2011-12-29 0 9 0 29 1182
2011-12-30 1 5 0 15 906
2011-12-31 0 1 1 13 1937
ພະຈິກ 2011 7 71 0 42 42037
ຕຸລາ 2011 14 97 2 23 31531
2011-10-01 0 1 0 7 829
2011-10-02 1 7 0 11 928
2011-10-03 1 5 0 9 639
2011-10-04 0 3 0 7 837
2011-10-05 0 0 0 7 784
2011-10-06 0 0 0 5 744
2011-10-07 0 0 0 6 965
2011-10-08 0 0 0 7 955
2011-10-09 1 1 0 7 995
2011-10-10 0 3 0 7 918
2011-10-11 0 2 0 8 700
2011-10-12 0 0 0 7 973
2011-10-13 0 0 0 7 1912
2011-10-14 0 0 0 7 812
2011-10-15 0 0 0 9 1318
2011-10-16 0 0 0 14 792
2011-10-17 2 5 0 11 1141
2011-10-18 0 3 1 10 1164
2011-10-19 1 4 1 23 2288
2011-10-20 1 9 0 15 1089
2011-10-21 1 15 0 12 1196
2011-10-22 1 4 0 17 1024
2011-10-23 2 9 0 15 2168
2011-10-24 0 6 0 8 988
2011-10-25 1 7 0 11 867
2011-10-26 0 1 0 13 808
2011-10-27 0 3 0 8 701
2011-10-28 0 0 0 9 618
2011-10-29 0 0 0 8 639
2011-10-30 2 6 0 10 883
2011-10-31 0 3 0 9 856
ກັນຍາ 2011 9 47 1 12 27743
ສິງຫາ 2011 17 106 8 13 32512
ກໍລະກົດ 2011 28 125 5 24 91228
ມິຖຸນາ 2011 17 136 10 23 132985
ພຶດສະພາ 2011 6 41 4 118 158142
ເມສາ 2011 11 27 5 23 154871
ມີນາ 2011 6 47 4 26 88643
ກຸມພາ 2011 26 40 17 16 75507
ມັງກອນ 2011 3 12 184 100 37580
* 2010 179 609 1071 66 184758
ທັນວາ 2010 18 54 213 26 25698
ພະຈິກ 2010 77 94 76 38 17909
ຕຸລາ 2010 1 3 236 14 21425
ກັນຍາ 2010 2 7 283 18 17211
ສິງຫາ 2010 6 22 229 14 21249
ກໍລະກົດ 2010 8 41 8 19 17871
ມິຖຸນາ 2010 7 37 0 8 9963
2010-06-01 0 3 0 5 231
2010-06-02 2 2 0 4 232
2010-06-03 1 7 0 4 427
2010-06-04 0 1 0 6 316
2010-06-05 0 0 0 6 396
2010-06-06 0 2 0 5 380
2010-06-07 0 0 0 5 231
2010-06-08 0 0 0 5 239
2010-06-09 1 1 0 5 808
2010-06-10 1 3 0 4 267
2010-06-11 0 2 0 4 410
2010-06-12 0 1 0 5 379
2010-06-13 1 3 0 4 244
2010-06-14 0 0 0 6 312
2010-06-15 0 0 0 4 178
2010-06-16 0 0 0 8 1015
2010-06-17 0 0 0 8 531
2010-06-18 1 9 0 5 304
2010-06-19 0 0 0 4 284
2010-06-20 0 2 0 5 204
2010-06-21 0 1 0 4 207
2010-06-22 0 0 0 4 213
2010-06-23 0 0 0 3 236
2010-06-24 0 0 0 4 243
2010-06-25 0 0 0 4 325
2010-06-26 0 0 0 5 350
2010-06-27 0 0 0 5 147
2010-06-28 0 0 0 4 269
2010-06-29 0 0 0 5 355
2010-06-30 0 0 0 5 230
ພຶດສະພາ 2010 14 107 4 14 14971
ເມສາ 2010 14 85 10 66 11541
ມີນາ 2010 12 60 4 18 11298
ກຸມພາ 2010 11 63 3 18 9952
ມັງກອນ 2010 9 36 5 6 5670
* 2009 10 26 7 25 6864
ທັນວາ 2009 2 5 1 25 3217
ພະຈິກ 2009 5 13 1 22 2883
ຕຸລາ 2009 3 8 5 4 764