ຕຸລາ 20, 2018, 01:10:01 PMສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ: OrlandoBloom
ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » ສູນກາງສະຖິຕິ

ແຕ້ມແສງ.ຄອມ - ສູນກາງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ

ສະມາຊິກທັງໝົດ:
171
ໂພສທັງໝົດ:
1648
ກະທູ້ທັງໜົດ:
304
ໝວດທັງໝົດ:
5
ຜູ້ໃຊ້ງານອອນໄລ:
7
ອອນໄລຫຼາຍສຸດ:
118 - ພຶດສະພາ 12, 2011, 03:27:08 PM
ອອນໄລມື້ນີ້:
61
ເພຈວິວທັງໜົດ:
4007355
ຈຳນວນສະມາຊິກໃໜ່ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.45
ຈຳນວນໂພສສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.56
ຈຳນວນກະທູ້ສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.13
ໝວດທັງໝົດ:
14
ສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ:
OrlandoBloom
ຈຳນວນຄົນອອນໄລສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
9.98
ອັດຕາສ່ວນຍິງກັບຊາຍ:
4:1
ເພຈວິວສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
1219.89

ນັກໂພສ ໑໐ ອັນດັບ

au8ust
456
smartcat
281
Diow
134
laorock
115
Nadss
85
G22VP
67
birdflu2007.exe
52
duong
40
MrA3y3
36
Lee
36

ໜວດຍອດນິຍົມ ໑໐ ອັນດັບ

ສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງກະທູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ອອນໄລດົນທີ່ສຸດ

au8ust
2d 2h 30m
smartcat
2d 1h 28m
laorock
1d 4h 54m
Lee
23h 7m
Nadss
22h 52m
birdflu2007.exe
20h 44m
nixsona
20h 13m
Diow
18h 11m
laetui
14h 4m
G22VP
13h 56m

ປະຫວັດຂອງເວັບບອດ (ອີງຕາມເຂດເວລາຂອງເວັບບອດ)

ສະຫຼຸບປະຈຳປີ ກະທູ້ໃໜ່ ໂພສໃໜ່ ສະມາຊິກໃໜ່ ອອນໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພຈວິວ
* 2018 7 42 22 65 581070
ຕຸລາ 2018 0 0 0 65 44922
ກັນຍາ 2018 0 3 2 52 67473
ສິງຫາ 2018 0 4 2 15 59006
ກໍລະກົດ 2018 7 15 6 34 47854
ມິຖຸນາ 2018 0 2 2 32 81866
ພຶດສະພາ 2018 0 7 4 23 53168
ເມສາ 2018 0 6 3 24 70583
ມີນາ 2018 0 0 0 25 82148
ກຸມພາ 2018 0 3 2 24 40712
ມັງກອນ 2018 0 2 1 26 33338
* 2017 0 10 7 25 306398
ທັນວາ 2017 0 2 1 18 22976
ພະຈິກ 2017 0 0 1 21 25259
ຕຸລາ 2017 0 0 0 25 28059
ກັນຍາ 2017 0 0 0 24 27749
ສິງຫາ 2017 0 0 1 22 31375
ກໍລະກົດ 2017 0 0 0 20 20028
ມິຖຸນາ 2017 0 0 0 25 25794
ພຶດສະພາ 2017 0 4 2 21 33900
ເມສາ 2017 0 2 1 18 30750
ມີນາ 2017 0 0 0 20 24048
ກຸມພາ 2017 0 2 1 15 15995
ມັງກອນ 2017 0 0 0 16 20465
* 2016 3 31 34 23 375324
ທັນວາ 2016 0 0 0 16 30657
ພະຈິກ 2016 0 0 0 16 21203
ຕຸລາ 2016 0 0 0 15 32000
ກັນຍາ 2016 0 0 0 13 32584
2016-09-01 0 0 0 5 532
2016-09-02 0 0 0 6 253
2016-09-03 0 0 0 7 353
2016-09-04 0 0 0 6 954
2016-09-05 0 0 0 7 566
2016-09-06 0 0 0 10 999
2016-09-07 0 0 0 6 443
2016-09-08 0 0 0 12 2479
2016-09-09 0 0 0 12 760
2016-09-10 0 0 0 10 2375
2016-09-11 0 0 0 7 394
2016-09-12 0 0 0 6 565
2016-09-13 0 0 0 11 1062
2016-09-14 0 0 0 10 818
2016-09-15 0 0 0 8 1533
2016-09-16 0 0 0 13 2730
2016-09-17 0 0 0 6 524
2016-09-18 0 0 0 7 2173
2016-09-19 0 0 0 8 1352
2016-09-20 0 0 0 10 1334
2016-09-21 0 0 0 5 416
2016-09-22 0 0 0 5 817
2016-09-23 0 0 0 9 1323
2016-09-24 0 0 0 8 1394
2016-09-25 0 0 0 6 1959
2016-09-26 0 0 0 7 907
2016-09-27 0 0 0 10 864
2016-09-28 0 0 0 6 655
2016-09-29 0 0 0 6 1007
2016-09-30 0 0 0 7 1043
ສິງຫາ 2016 0 3 0 14 28717
2016-08-01 0 0 0 6 558
2016-08-02 0 0 0 6 834
2016-08-03 0 0 0 4 487
2016-08-04 0 0 0 5 517
2016-08-05 0 0 0 6 379
2016-08-06 0 0 0 8 1163
2016-08-07 0 0 0 8 772
2016-08-08 0 3 0 11 990
2016-08-09 0 0 0 14 864
2016-08-10 0 0 0 5 405
2016-08-11 0 0 0 6 396
2016-08-12 0 0 0 6 881
2016-08-13 0 0 0 9 2608
2016-08-14 0 0 0 12 830
2016-08-15 0 0 0 12 1179
2016-08-16 0 0 0 12 1078
2016-08-17 0 0 0 8 606
2016-08-18 0 0 0 10 915
2016-08-19 0 0 0 9 707
2016-08-20 0 0 0 14 4166
2016-08-21 0 0 0 13 735
2016-08-22 0 0 0 8 529
2016-08-23 0 0 0 12 711
2016-08-24 0 0 0 8 693
2016-08-25 0 0 0 13 1243
2016-08-26 0 0 0 9 859
2016-08-27 0 0 0 4 2014
2016-08-28 0 0 0 5 600
2016-08-29 0 0 0 5 423
2016-08-30 0 0 0 5 230
2016-08-31 0 0 0 5 345
ກໍລະກົດ 2016 0 0 0 15 30684
ມິຖຸນາ 2016 0 0 0 23 32517
2016-06-01 0 0 0 16 1266
2016-06-02 0 0 0 4 296
2016-06-03 0 0 0 8 591
2016-06-04 0 0 0 6 446
2016-06-05 0 0 0 6 573
2016-06-06 0 0 0 7 502
2016-06-07 0 0 0 6 801
2016-06-08 0 0 0 5 655
2016-06-09 0 0 0 13 1002
2016-06-10 0 0 0 13 1316
2016-06-11 0 0 0 15 1050
2016-06-12 0 0 0 8 448
2016-06-13 0 0 0 9 2509
2016-06-14 0 0 0 12 2505
2016-06-15 0 0 0 16 1434
2016-06-16 0 0 0 23 1696
2016-06-17 0 0 0 8 449
2016-06-18 0 0 0 11 647
2016-06-19 0 0 0 9 788
2016-06-20 0 0 0 13 1495
2016-06-21 0 0 0 9 678
2016-06-22 0 0 0 9 636
2016-06-23 0 0 0 10 4077
2016-06-24 0 0 0 11 2345
2016-06-25 0 0 0 12 891
2016-06-26 0 0 0 7 213
2016-06-27 0 0 0 7 477
2016-06-28 0 0 0 8 423
2016-06-29 0 0 0 13 1830
2016-06-30 0 0 0 6 478
ພຶດສະພາ 2016 0 0 0 20 39782
ເມສາ 2016 0 2 1 22 30654
ມີນາ 2016 1 1 0 9 35447
ກຸມພາ 2016 2 25 33 17 31603
ມັງກອນ 2016 0 0 0 16 29476
* 2015 0 34 20 21 246460
ທັນວາ 2015 0 0 0 17 22110
ພະຈິກ 2015 0 0 0 9 16473
ຕຸລາ 2015 0 0 0 14 27854
ກັນຍາ 2015 0 0 0 10 22803
ສິງຫາ 2015 0 0 0 9 12937
ກໍລະກົດ 2015 0 0 0 10 17639
ມິຖຸນາ 2015 0 0 0 10 11742
ພຶດສະພາ 2015 0 16 8 11 25574
ເມສາ 2015 0 12 7 21 17868
ມີນາ 2015 0 4 3 11 19271
ກຸມພາ 2015 0 0 1 14 27218
ມັງກອນ 2015 0 2 1 21 24971
* 2014 4 16 13 69 388545
ທັນວາ 2014 0 0 1 13 39759
ພະຈິກ 2014 0 0 0 15 32200
ຕຸລາ 2014 0 0 0 13 29692
ກັນຍາ 2014 0 0 0 14 32965
ສິງຫາ 2014 0 0 0 23 26655
ກໍລະກົດ 2014 0 0 1 12 31495
ມິຖຸນາ 2014 1 5 1 24 33831
ພຶດສະພາ 2014 3 11 6 26 40412
ເມສາ 2014 0 0 1 69 23898
ມີນາ 2014 0 0 0 14 26090
ກຸມພາ 2014 0 0 2 13 32275
ມັງກອນ 2014 0 0 1 16 39273
* 2013 3 7 17 48 541723
ທັນວາ 2013 0 0 0 14 27051
ພະຈິກ 2013 0 0 0 39 50622
ຕຸລາ 2013 1 1 0 26 36293
ກັນຍາ 2013 0 0 1 22 40386
ສິງຫາ 2013 0 0 1 21 66146
ກໍລະກົດ 2013 0 1 2 43 47975
ມິຖຸນາ 2013 1 2 6 32 41806
ພຶດສະພາ 2013 0 0 2 43 46866
ເມສາ 2013 1 3 0 33 55563
ມີນາ 2013 0 0 0 48 51207
ກຸມພາ 2013 0 0 3 43 35798
ມັງກອນ 2013 0 0 2 42 42010
* 2012 60 237 57 62 462256
ທັນວາ 2012 1 1 3 40 45381
2012-12-01 0 0 0 11 1563
2012-12-02 0 0 0 8 1178
2012-12-03 0 0 0 31 1596
2012-12-04 0 0 0 9 1437
2012-12-05 0 0 0 8 1860
2012-12-06 0 0 0 13 1471
2012-12-07 0 0 1 32 1672
2012-12-08 0 0 0 8 2370
2012-12-09 0 0 0 10 2174
2012-12-10 0 0 0 14 1699
2012-12-11 0 0 0 39 1394
2012-12-12 0 0 0 16 1122
2012-12-13 1 1 1 10 1364
2012-12-14 0 0 0 8 1287
2012-12-15 0 0 0 22 1571
2012-12-16 0 0 0 6 1319
2012-12-17 0 0 0 7 1299
2012-12-18 0 0 0 9 1297
2012-12-19 0 0 0 29 1352
2012-12-20 0 0 0 7 1137
2012-12-21 0 0 0 10 1352
2012-12-22 0 0 0 40 1891
2012-12-23 0 0 0 8 1278
2012-12-24 0 0 0 9 1386
2012-12-25 0 0 0 8 1378
2012-12-26 0 0 0 8 1228
2012-12-27 0 0 0 7 1249
2012-12-28 0 0 1 10 1118
2012-12-29 0 0 0 12 1456
2012-12-30 0 0 0 33 1549
2012-12-31 0 0 0 9 1334
ພະຈິກ 2012 1 3 2 47 52501
2012-11-01 0 0 1 25 1568
2012-11-02 0 0 0 26 1784
2012-11-03 0 0 0 9 1438
2012-11-04 0 0 0 14 1402
2012-11-05 0 0 0 12 1854
2012-11-06 1 1 0 10 1701
2012-11-07 0 0 0 26 1495
2012-11-08 0 2 0 9 1436
2012-11-09 0 0 0 17 1632
2012-11-10 0 0 0 22 2437
2012-11-11 0 0 0 26 1846
2012-11-12 0 0 0 18 1620
2012-11-13 0 0 0 15 1911
2012-11-14 0 0 0 12 1670
2012-11-15 0 0 0 12 2007
2012-11-16 0 0 0 9 1646
2012-11-17 0 0 0 9 1289
2012-11-18 0 0 0 47 1592
2012-11-19 0 0 0 8 1163
2012-11-20 0 0 0 11 1536
2012-11-21 0 0 0 8 1582
2012-11-22 0 0 0 13 1541
2012-11-23 0 0 1 12 1959
2012-11-24 0 0 0 9 1714
2012-11-25 0 0 0 18 1369
2012-11-26 0 0 0 8 4507
2012-11-27 0 0 0 7 1276
2012-11-28 0 0 0 12 1649
2012-11-29 0 0 0 12 2254
2012-11-30 0 0 0 13 1623
ຕຸລາ 2012 5 13 3 62 45322
ກັນຍາ 2012 1 3 4 29 35431
ສິງຫາ 2012 0 2 1 23 32392
ກໍລະກົດ 2012 1 3 5 30 28978
ມິຖຸນາ 2012 6 27 4 33 31607
ພຶດສະພາ 2012 8 23 6 38 40293
ເມສາ 2012 3 11 5 15 35669
ມີນາ 2012 5 19 5 41 42739
ກຸມພາ 2012 8 33 4 42 36742
ມັງກອນ 2012 21 99 15 24 35201
* 2011 155 836 244 118 913957
ທັນວາ 2011 11 87 4 29 41178
ພະຈິກ 2011 7 71 0 42 42037
ຕຸລາ 2011 14 97 2 23 31531
ກັນຍາ 2011 9 47 1 12 27743
2011-09-01 1 5 0 12 810
2011-09-02 0 1 0 7 892
2011-09-03 0 2 0 8 948
2011-09-04 0 2 0 9 941
2011-09-05 1 3 0 7 864
2011-09-06 0 1 0 6 984
2011-09-07 0 1 0 7 882
2011-09-08 0 0 0 6 886
2011-09-09 2 4 1 9 1904
2011-09-10 1 2 0 8 896
2011-09-11 0 6 0 9 936
2011-09-12 0 3 0 8 721
2011-09-13 1 2 0 7 805
2011-09-14 0 2 0 7 872
2011-09-15 0 1 0 11 949
2011-09-16 0 0 0 8 836
2011-09-17 0 0 0 8 777
2011-09-18 1 1 0 7 846
2011-09-19 0 0 0 6 756
2011-09-20 0 6 0 7 783
2011-09-21 0 0 0 7 861
2011-09-22 0 0 0 9 700
2011-09-23 0 0 0 7 716
2011-09-24 0 0 0 7 950
2011-09-25 2 2 0 7 872
2011-09-26 0 3 0 8 761
2011-09-27 0 0 0 9 1316
2011-09-28 0 0 0 7 766
2011-09-29 0 0 0 7 1832
2011-09-30 0 0 0 6 681
ສິງຫາ 2011 17 106 8 13 32512
2011-08-01 2 3 0 8 587
2011-08-02 0 9 1 8 1099
2011-08-03 1 6 0 6 969
2011-08-04 2 11 0 9 1292
2011-08-05 0 3 0 8 889
2011-08-06 1 1 0 9 1801
2011-08-07 0 0 0 8 708
2011-08-08 2 13 1 10 949
2011-08-09 2 12 1 10 1178
2011-08-10 0 1 1 7 1404
2011-08-11 1 2 0 9 1765
2011-08-12 0 3 2 7 1260
2011-08-13 1 7 1 8 1084
2011-08-14 0 2 0 8 913
2011-08-15 0 4 0 8 918
2011-08-16 0 0 0 7 1055
2011-08-17 0 0 0 6 918
2011-08-18 0 0 0 7 996
2011-08-19 0 0 1 8 943
2011-08-20 0 0 0 6 928
2011-08-21 0 0 0 6 1117
2011-08-22 1 3 0 7 2089
2011-08-23 0 1 0 8 843
2011-08-24 2 4 0 9 812
2011-08-25 1 3 0 10 1318
2011-08-26 0 3 0 12 1015
2011-08-27 0 0 0 13 937
2011-08-28 0 0 0 5 502
2011-08-29 1 5 0 7 544
2011-08-30 0 6 0 6 853
2011-08-31 0 4 0 7 826
ກໍລະກົດ 2011 28 125 5 24 91228
ມິຖຸນາ 2011 17 136 10 23 132985
2011-06-01 2 18 1 9 5249
2011-06-02 1 2 0 6 539
2011-06-03 0 3 0 8 3681
2011-06-04 0 2 1 10 4917
2011-06-05 0 1 1 7 4818
2011-06-06 1 1 1 8 4141
2011-06-07 0 3 0 6 3912
2011-06-08 3 13 0 13 4296
2011-06-09 1 13 1 10 5152
2011-06-10 1 8 0 8 5146
2011-06-11 0 3 0 9 4970
2011-06-12 0 1 0 7 5656
2011-06-13 0 4 1 16 5307
2011-06-14 1 6 0 11 4452
2011-06-15 1 21 2 9 4934
2011-06-16 0 3 0 8 4830
2011-06-17 0 4 0 8 4862
2011-06-18 2 4 0 23 4920
2011-06-19 0 1 0 9 5060
2011-06-20 0 1 1 8 4332
2011-06-21 0 2 0 8 4390
2011-06-22 1 2 0 6 4207
2011-06-23 0 4 0 8 4291
2011-06-24 0 3 0 7 4033
2011-06-25 1 4 0 10 4013
2011-06-26 1 7 0 8 4818
2011-06-27 0 0 0 7 3806
2011-06-28 0 0 0 8 4007
2011-06-29 1 2 0 6 4231
2011-06-30 0 0 1 7 4015
ພຶດສະພາ 2011 6 41 4 118 158142
2011-05-01 0 0 0 7 4916
2011-05-02 0 0 0 6 5284
2011-05-03 0 2 0 7 4785
2011-05-04 0 0 0 7 4858
2011-05-05 0 0 0 8 4336
2011-05-06 0 0 0 7 4510
2011-05-07 0 0 0 6 4901
2011-05-08 0 0 0 6 4675
2011-05-09 0 1 1 8 4868
2011-05-10 0 0 0 7 4822
2011-05-11 1 1 0 6 5323
2011-05-12 0 0 0 118 5136
2011-05-13 1 7 0 12 6318
2011-05-14 0 1 0 5 4655
2011-05-15 0 0 0 6 4827
2011-05-16 0 7 0 6 4777
2011-05-17 0 2 0 5 4751
2011-05-18 0 2 0 10 5027
2011-05-19 0 0 0 9 4939
2011-05-20 0 0 0 8 4940
2011-05-21 0 0 0 7 4912
2011-05-22 0 0 0 5 4842
2011-05-23 0 0 0 7 8937
2011-05-24 0 0 1 7 4653
2011-05-25 0 0 0 76 6940
2011-05-26 0 0 0 7 4847
2011-05-27 0 0 0 6 4986
2011-05-28 0 0 0 7 4890
2011-05-29 0 0 0 6 4854
2011-05-30 3 15 2 11 4908
2011-05-31 1 3 0 9 4725
ເມສາ 2011 11 27 5 23 154871
2011-04-01 0 0 0 6 4413
2011-04-02 0 1 0 7 4733
2011-04-03 2 6 0 23 4789
2011-04-04 0 0 0 11 4721
2011-04-05 0 0 1 10 4651
2011-04-06 0 0 1 7 4625
2011-04-07 3 4 0 10 4556
2011-04-08 0 3 0 6 4890
2011-04-09 0 0 0 7 4824
2011-04-10 0 0 1 6 4394
2011-04-11 0 0 0 6 4579
2011-04-12 0 0 0 6 5097
2011-04-13 0 0 0 7 6189
2011-04-14 0 0 0 6 4903
2011-04-15 0 0 0 7 5243
2011-04-16 0 0 0 19 14301
2011-04-17 2 3 0 12 5685
2011-04-18 0 0 0 7 5064
2011-04-19 1 1 0 7 4956
2011-04-20 0 2 0 9 4435
2011-04-21 0 0 0 6 4815
2011-04-22 0 1 1 8 4576
2011-04-23 0 0 1 7 5057
2011-04-24 0 0 0 7 4716
2011-04-25 0 0 0 9 4499
2011-04-26 1 1 0 8 4752
2011-04-27 0 1 0 7 4773
2011-04-28 0 1 0 6 4680
2011-04-29 2 3 0 8 5108
2011-04-30 0 0 0 6 4847
ມີນາ 2011 6 47 4 26 88643
2011-03-01 0 0 0 10 2286
2011-03-02 0 0 1 7 2257
2011-03-03 0 0 0 7 2744
2011-03-04 0 0 0 10 2445
2011-03-05 0 3 0 6 879
2011-03-06 0 3 0 8 653
2011-03-07 0 0 0 6 620
2011-03-08 1 1 0 8 751
2011-03-09 0 0 0 6 1655
2011-03-10 0 0 0 7 2045
2011-03-11 1 1 0 6 2250
2011-03-12 0 0 0 6 2312
2011-03-13 0 1 0 5 2454
2011-03-14 1 4 0 6 2253
2011-03-15 0 2 0 12 2630
2011-03-16 1 5 0 26 2815
2011-03-17 0 5 0 22 2443
2011-03-18 0 3 0 20 2540
2011-03-19 1 3 1 16 2668
2011-03-20 0 5 0 7 2821
2011-03-21 0 2 0 6 2910
2011-03-22 1 4 2 16 4581
2011-03-23 0 3 0 14 3862
2011-03-24 0 1 0 8 4039
2011-03-25 0 0 0 9 4405
2011-03-26 0 0 0 7 4665
2011-03-27 0 0 0 6 5498
2011-03-28 0 0 0 7 4518
2011-03-29 0 0 0 6 4394
2011-03-30 0 1 0 6 4100
2011-03-31 0 0 0 7 4150
ກຸມພາ 2011 26 40 17 16 75507
2011-02-01 0 0 1 7 2418
2011-02-02 0 0 1 9 3636
2011-02-03 0 0 3 6 2344
2011-02-04 0 0 5 7 3284
2011-02-05 21 21 2 9 2857
2011-02-06 0 0 0 8 3295
2011-02-07 0 0 0 10 2261
2011-02-08 0 0 0 9 3145
2011-02-09 1 2 1 7 3283
2011-02-10 0 0 0 7 2971
2011-02-11 0 0 0 10 3128
2011-02-12 0 0 0 11 2303
2011-02-13 0 0 1 11 2833
2011-02-14 0 0 0 11 2352
2011-02-15 1 4 0 10 1780
2011-02-16 0 1 1 11 3654
2011-02-17 1 1 0 13 3392
2011-02-18 0 0 0 13 2981
2011-02-19 0 0 0 7 2629
2011-02-20 1 1 0 9 2348
2011-02-21 0 0 0 7 1888
2011-02-22 0 0 0 7 2025
2011-02-23 0 3 1 12 2293
2011-02-24 1 3 1 7 2299
2011-02-25 0 4 0 16 2179
2011-02-26 0 0 0 16 2406
2011-02-27 0 0 0 8 3154
2011-02-28 0 0 0 7 2369
ມັງກອນ 2011 3 12 184 100 37580
2011-01-01 0 0 5 7 567
2011-01-02 0 0 7 8 669
2011-01-03 0 0 6 100 939
2011-01-04 0 0 8 65 1924
2011-01-05 1 1 5 7 706
2011-01-06 0 0 3 19 608
2011-01-07 0 6 4 12 1535
2011-01-08 0 0 2 9 956
2011-01-09 0 0 0 9 557
2011-01-10 0 0 3 5 553
2011-01-11 0 0 1 6 454
2011-01-12 0 0 2 9 449
2011-01-13 0 0 3 7 639
2011-01-14 0 0 2 6 514
2011-01-15 0 0 10 11 689
2011-01-16 0 0 11 11 695
2011-01-17 0 0 3 7 730
2011-01-18 0 0 3 8 591
2011-01-19 0 0 12 10 801
2011-01-20 0 0 18 13 923
2011-01-21 1 1 10 9 1151
2011-01-22 0 0 3 38 1100
2011-01-23 0 0 6 6 1227
2011-01-24 0 0 9 8 2321
2011-01-25 0 1 7 11 1371
2011-01-26 0 2 6 6 2193
2011-01-27 0 0 7 7 2210
2011-01-28 1 1 6 8 2776
2011-01-29 0 0 4 8 2738
2011-01-30 0 0 8 6 2595
2011-01-31 0 0 10 8 2399
* 2010 179 609 1071 66 184758
ທັນວາ 2010 18 54 213 26 25698
ພະຈິກ 2010 77 94 76 38 17909
ຕຸລາ 2010 1 3 236 14 21425
ກັນຍາ 2010 2 7 283 18 17211
ສິງຫາ 2010 6 22 229 14 21249
ກໍລະກົດ 2010 8 41 8 19 17871
ມິຖຸນາ 2010 7 37 0 8 9963
ພຶດສະພາ 2010 14 107 4 14 14971
ເມສາ 2010 14 85 10 66 11541
ມີນາ 2010 12 60 4 18 11298
ກຸມພາ 2010 11 63 3 18 9952
ມັງກອນ 2010 9 36 5 6 5670
* 2009 10 26 7 25 6864
ທັນວາ 2009 2 5 1 25 3217
ພະຈິກ 2009 5 13 1 22 2883
ຕຸລາ 2009 3 8 5 4 764