ກຸມຟາ 21, 2019, 01:36:04 PMສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ: Johnmager
ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » ສູນກາງສະຖິຕິ

ແຕ້ມແສງ.ຄອມ - ສູນກາງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ

ສະມາຊິກທັງໝົດ:
189
ໂພສທັງໝົດ:
1680
ກະທູ້ທັງໜົດ:
307
ໝວດທັງໝົດ:
5
ຜູ້ໃຊ້ງານອອນໄລ:
7
ອອນໄລຫຼາຍສຸດ:
162 - ຕຸລາ 29, 2018, 05:03:28 AM
ອອນໄລມື້ນີ້:
31
ເພຈວິວທັງໜົດ:
4440274
ຈຳນວນສະມາຊິກໃໜ່ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.45
ຈຳນວນໂພສສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.55
ຈຳນວນກະທູ້ສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.12
ໝວດທັງໝົດ:
14
ສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ:
Johnmager
ຈຳນວນຄົນອອນໄລສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
11.00
ອັດຕາສ່ວນຍິງກັບຊາຍ:
4:1
ເພຈວິວສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
1302.52

ນັກໂພສ ໑໐ ອັນດັບ

au8ust
456
smartcat
281
Diow
134
laorock
115
Nadss
85
G22VP
67
birdflu2007.exe
52
duong
40
MrA3y3
36
Lee
36

ໜວດຍອດນິຍົມ ໑໐ ອັນດັບ

ສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງກະທູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ອອນໄລດົນທີ່ສຸດ

au8ust
2d 2h 31m
smartcat
2d 1h 28m
laorock
1d 4h 54m
Lee
23h 7m
Nadss
22h 52m
birdflu2007.exe
20h 44m
nixsona
20h 13m
Diow
18h 11m
laetui
14h 4m
G22VP
13h 56m

ປະຫວັດຂອງເວັບບອດ (ອີງຕາມເຂດເວລາຂອງເວັບບອດ)

ສະຫຼຸບປະຈຳປີ ກະທູ້ໃໜ່ ໂພສໃໜ່ ສະມາຊິກໃໜ່ ອອນໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພຈວິວ
* 2019 1 8 8 72 145228
ກຸມພາ 2019 0 0 0 72 64897
ມັງກອນ 2019 1 8 8 63 80331
* 2018 10 72 41 162 868761
ທັນວາ 2018 2 22 12 73 87307
ພະຈິກ 2018 1 6 6 76 129089
ຕຸລາ 2018 0 2 1 162 116217
ກັນຍາ 2018 0 3 2 52 67473
ສິງຫາ 2018 0 4 2 15 59006
ກໍລະກົດ 2018 7 15 6 34 47854
ມິຖຸນາ 2018 0 2 2 32 81866
ພຶດສະພາ 2018 0 7 4 23 53168
ເມສາ 2018 0 6 3 24 70583
ມີນາ 2018 0 0 0 25 82148
ກຸມພາ 2018 0 3 2 24 40712
2018-02-01 0 0 0 8 700
2018-02-02 0 0 0 7 787
2018-02-03 0 0 0 6 400
2018-02-04 0 0 0 19 3302
2018-02-05 0 0 0 5 427
2018-02-06 0 0 0 6 3572
2018-02-07 0 0 0 6 1605
2018-02-08 0 2 1 6 413
2018-02-09 0 0 0 5 297
2018-02-10 0 0 0 21 3695
2018-02-11 0 0 0 7 430
2018-02-12 0 0 0 9 439
2018-02-13 0 0 0 9 554
2018-02-14 0 0 0 8 797
2018-02-15 0 0 0 22 2667
2018-02-16 0 0 0 21 1440
2018-02-17 0 0 0 6 324
2018-02-18 0 0 0 21 3112
2018-02-19 0 0 0 18 723
2018-02-20 0 0 0 5 602
2018-02-21 0 0 0 7 960
2018-02-22 0 0 0 6 420
2018-02-23 0 0 0 6 1661
2018-02-24 0 0 0 21 2352
2018-02-25 0 0 0 24 1927
2018-02-26 0 0 0 4 5336
2018-02-27 0 1 1 7 820
2018-02-28 0 0 0 6 950
ມັງກອນ 2018 0 2 1 26 33338
* 2017 0 10 7 25 306398
ທັນວາ 2017 0 2 1 18 22976
2017-12-04 0 0 0 5 208
2017-12-05 0 0 0 8 641
2017-12-06 0 0 0 8 513
2017-12-07 0 0 0 9 910
2017-12-08 0 0 0 5 291
2017-12-09 0 0 0 7 634
2017-12-10 0 0 0 8 427
2017-12-11 0 0 0 15 1463
2017-12-12 0 0 0 6 632
2017-12-13 0 0 0 6 5009
2017-12-14 0 0 0 5 399
2017-12-15 0 0 0 10 624
2017-12-16 0 0 0 17 1224
2017-12-17 0 0 0 7 435
2017-12-18 0 0 0 7 401
2017-12-19 0 0 0 4 345
2017-12-20 0 0 0 6 301
2017-12-21 0 0 0 16 1339
2017-12-22 0 0 0 6 322
2017-12-23 0 2 1 6 433
2017-12-24 0 0 0 4 288
2017-12-25 0 0 0 16 698
2017-12-26 0 0 0 14 984
2017-12-27 0 0 0 6 522
2017-12-28 0 0 0 10 508
2017-12-29 0 0 0 5 484
2017-12-30 0 0 0 7 390
2017-12-31 0 0 0 18 2551
ພະຈິກ 2017 0 0 1 21 25259
ຕຸລາ 2017 0 0 0 25 28059
ກັນຍາ 2017 0 0 0 24 27749
ສິງຫາ 2017 0 0 1 22 31375
ກໍລະກົດ 2017 0 0 0 20 20028
ມິຖຸນາ 2017 0 0 0 25 25794
ພຶດສະພາ 2017 0 4 2 21 33900
ເມສາ 2017 0 2 1 18 30750
ມີນາ 2017 0 0 0 20 24048
ກຸມພາ 2017 0 2 1 15 15995
ມັງກອນ 2017 0 0 0 16 20465
* 2016 3 31 34 23 375324
ທັນວາ 2016 0 0 0 16 30657
ພະຈິກ 2016 0 0 0 16 21203
ຕຸລາ 2016 0 0 0 15 32000
ກັນຍາ 2016 0 0 0 13 32584
2016-09-01 0 0 0 5 532
2016-09-02 0 0 0 6 253
2016-09-03 0 0 0 7 353
2016-09-04 0 0 0 6 954
2016-09-05 0 0 0 7 566
2016-09-06 0 0 0 10 999
2016-09-07 0 0 0 6 443
2016-09-08 0 0 0 12 2479
2016-09-09 0 0 0 12 760
2016-09-10 0 0 0 10 2375
2016-09-11 0 0 0 7 394
2016-09-12 0 0 0 6 565
2016-09-13 0 0 0 11 1062
2016-09-14 0 0 0 10 818
2016-09-15 0 0 0 8 1533
2016-09-16 0 0 0 13 2730
2016-09-17 0 0 0 6 524
2016-09-18 0 0 0 7 2173
2016-09-19 0 0 0 8 1352
2016-09-20 0 0 0 10 1334
2016-09-21 0 0 0 5 416
2016-09-22 0 0 0 5 817
2016-09-23 0 0 0 9 1323
2016-09-24 0 0 0 8 1394
2016-09-25 0 0 0 6 1959
2016-09-26 0 0 0 7 907
2016-09-27 0 0 0 10 864
2016-09-28 0 0 0 6 655
2016-09-29 0 0 0 6 1007
2016-09-30 0 0 0 7 1043
ສິງຫາ 2016 0 3 0 14 28717
ກໍລະກົດ 2016 0 0 0 15 30684
ມິຖຸນາ 2016 0 0 0 23 32517
ພຶດສະພາ 2016 0 0 0 20 39782
ເມສາ 2016 0 2 1 22 30654
ມີນາ 2016 1 1 0 9 35447
ກຸມພາ 2016 2 25 33 17 31603
ມັງກອນ 2016 0 0 0 16 29476
* 2015 0 34 20 21 246460
ທັນວາ 2015 0 0 0 17 22110
ພະຈິກ 2015 0 0 0 9 16473
ຕຸລາ 2015 0 0 0 14 27854
ກັນຍາ 2015 0 0 0 10 22803
ສິງຫາ 2015 0 0 0 9 12937
ກໍລະກົດ 2015 0 0 0 10 17639
ມິຖຸນາ 2015 0 0 0 10 11742
2015-06-01 0 0 0 5 232
2015-06-02 0 0 0 7 321
2015-06-03 0 0 0 4 308
2015-06-04 0 0 0 5 137
2015-06-05 0 0 0 6 331
2015-06-06 0 0 0 7 476
2015-06-07 0 0 0 8 363
2015-06-08 0 0 0 6 219
2015-06-09 0 0 0 5 286
2015-06-10 0 0 0 6 288
2015-06-11 0 0 0 5 705
2015-06-12 0 0 0 9 340
2015-06-13 0 0 0 6 380
2015-06-14 0 0 0 6 275
2015-06-15 0 0 0 7 292
2015-06-16 0 0 0 5 287
2015-06-17 0 0 0 7 370
2015-06-18 0 0 0 5 714
2015-06-19 0 0 0 6 460
2015-06-20 0 0 0 10 402
2015-06-21 0 0 0 5 1970
2015-06-22 0 0 0 6 216
2015-06-23 0 0 0 6 331
2015-06-24 0 0 0 7 247
2015-06-25 0 0 0 7 252
2015-06-26 0 0 0 4 350
2015-06-27 0 0 0 4 188
2015-06-28 0 0 0 6 475
2015-06-29 0 0 0 5 387
2015-06-30 0 0 0 5 140
ພຶດສະພາ 2015 0 16 8 11 25574
ເມສາ 2015 0 12 7 21 17868
ມີນາ 2015 0 4 3 11 19271
ກຸມພາ 2015 0 0 1 14 27218
2015-02-01 0 0 0 9 870
2015-02-02 0 0 0 11 617
2015-02-03 0 0 0 8 1742
2015-02-04 0 0 0 9 1513
2015-02-05 0 0 0 7 1640
2015-02-06 0 0 0 9 1639
2015-02-07 0 0 1 10 848
2015-02-08 0 0 0 9 688
2015-02-09 0 0 0 8 493
2015-02-10 0 0 0 8 521
2015-02-11 0 0 0 12 623
2015-02-12 0 0 0 7 340
2015-02-13 0 0 0 12 515
2015-02-14 0 0 0 10 493
2015-02-15 0 0 0 12 672
2015-02-16 0 0 0 9 546
2015-02-17 0 0 0 8 928
2015-02-18 0 0 0 9 1073
2015-02-19 0 0 0 13 1605
2015-02-20 0 0 0 11 1350
2015-02-21 0 0 0 13 748
2015-02-22 0 0 0 13 871
2015-02-23 0 0 0 11 1050
2015-02-24 0 0 0 11 1054
2015-02-25 0 0 0 14 925
2015-02-26 0 0 0 10 1063
2015-02-27 0 0 0 11 846
2015-02-28 0 0 0 12 1945
ມັງກອນ 2015 0 2 1 21 24971
* 2014 4 16 13 69 388545
ທັນວາ 2014 0 0 1 13 39759
ພະຈິກ 2014 0 0 0 15 32200
ຕຸລາ 2014 0 0 0 13 29692
ກັນຍາ 2014 0 0 0 14 32965
ສິງຫາ 2014 0 0 0 23 26655
ກໍລະກົດ 2014 0 0 1 12 31495
ມິຖຸນາ 2014 1 5 1 24 33831
ພຶດສະພາ 2014 3 11 6 26 40412
ເມສາ 2014 0 0 1 69 23898
ມີນາ 2014 0 0 0 14 26090
ກຸມພາ 2014 0 0 2 13 32275
ມັງກອນ 2014 0 0 1 16 39273
* 2013 3 7 17 48 541723
ທັນວາ 2013 0 0 0 14 27051
ພະຈິກ 2013 0 0 0 39 50622
ຕຸລາ 2013 1 1 0 26 36293
ກັນຍາ 2013 0 0 1 22 40386
ສິງຫາ 2013 0 0 1 21 66146
ກໍລະກົດ 2013 0 1 2 43 47975
2013-07-01 0 0 0 12 1405
2013-07-02 0 0 0 14 1680
2013-07-03 0 0 0 13 1315
2013-07-04 0 0 0 9 1944
2013-07-05 0 0 0 11 1267
2013-07-06 0 0 0 43 1519
2013-07-07 0 0 0 10 1035
2013-07-08 0 0 1 19 1106
2013-07-09 0 0 0 13 1835
2013-07-10 0 0 0 39 1960
2013-07-11 0 0 0 19 1610
2013-07-12 0 0 0 18 1351
2013-07-13 0 0 0 13 1486
2013-07-14 0 0 0 13 1100
2013-07-15 0 1 1 13 1671
2013-07-16 0 0 0 14 1542
2013-07-17 0 0 0 15 1430
2013-07-18 0 0 0 16 1627
2013-07-19 0 0 0 15 1589
2013-07-20 0 0 0 11 1892
2013-07-21 0 0 0 13 1335
2013-07-22 0 0 0 14 1240
2013-07-23 0 0 0 18 1903
2013-07-24 0 0 0 14 1860
2013-07-25 0 0 0 10 1466
2013-07-26 0 0 0 10 1451
2013-07-27 0 0 0 18 1093
2013-07-28 0 0 0 15 2423
2013-07-29 0 0 0 11 2032
2013-07-30 0 0 0 10 1301
2013-07-31 0 0 0 9 1507
ມິຖຸນາ 2013 1 2 6 32 41806
ພຶດສະພາ 2013 0 0 2 43 46866
ເມສາ 2013 1 3 0 33 55563
ມີນາ 2013 0 0 0 48 51207
ກຸມພາ 2013 0 0 3 43 35798
ມັງກອນ 2013 0 0 2 42 42010
* 2012 60 237 57 62 462256
ທັນວາ 2012 1 1 3 40 45381
ພະຈິກ 2012 1 3 2 47 52501
ຕຸລາ 2012 5 13 3 62 45322
ກັນຍາ 2012 1 3 4 29 35431
2012-09-01 0 0 0 8 980
2012-09-02 0 0 0 9 1193
2012-09-03 0 0 0 12 991
2012-09-04 0 0 0 9 1176
2012-09-05 0 0 0 13 1155
2012-09-06 0 0 0 8 883
2012-09-07 0 0 0 11 962
2012-09-08 0 0 0 9 862
2012-09-09 0 0 1 8 926
2012-09-10 0 0 1 8 1137
2012-09-11 0 0 0 13 1124
2012-09-12 0 0 1 14 978
2012-09-13 0 0 0 23 1387
2012-09-14 0 0 0 29 1439
2012-09-15 0 0 0 24 1234
2012-09-16 0 0 0 27 2081
2012-09-17 0 0 0 12 1267
2012-09-18 0 0 0 13 1154
2012-09-19 0 0 0 7 998
2012-09-20 0 0 0 12 1080
2012-09-21 0 0 0 9 1068
2012-09-22 0 0 0 9 1194
2012-09-23 0 0 0 13 793
2012-09-24 0 0 0 15 1148
2012-09-25 0 0 0 11 1346
2012-09-26 0 0 0 7 1304
2012-09-27 0 0 0 19 1202
2012-09-28 0 0 0 8 1662
2012-09-29 0 0 0 10 1188
2012-09-30 1 3 1 19 1519
ສິງຫາ 2012 0 2 1 23 32392
ກໍລະກົດ 2012 1 3 5 30 28978
ມິຖຸນາ 2012 6 27 4 33 31607
ພຶດສະພາ 2012 8 23 6 38 40293
ເມສາ 2012 3 11 5 15 35669
ມີນາ 2012 5 19 5 41 42739
ກຸມພາ 2012 8 33 4 42 36742
ມັງກອນ 2012 21 99 15 24 35201
* 2011 155 836 244 118 913957
ທັນວາ 2011 11 87 4 29 41178
ພະຈິກ 2011 7 71 0 42 42037
ຕຸລາ 2011 14 97 2 23 31531
ກັນຍາ 2011 9 47 1 12 27743
2011-09-01 1 5 0 12 810
2011-09-02 0 1 0 7 892
2011-09-03 0 2 0 8 948
2011-09-04 0 2 0 9 941
2011-09-05 1 3 0 7 864
2011-09-06 0 1 0 6 984
2011-09-07 0 1 0 7 882
2011-09-08 0 0 0 6 886
2011-09-09 2 4 1 9 1904
2011-09-10 1 2 0 8 896
2011-09-11 0 6 0 9 936
2011-09-12 0 3 0 8 721
2011-09-13 1 2 0 7 805
2011-09-14 0 2 0 7 872
2011-09-15 0 1 0 11 949
2011-09-16 0 0 0 8 836
2011-09-17 0 0 0 8 777
2011-09-18 1 1 0 7 846
2011-09-19 0 0 0 6 756
2011-09-20 0 6 0 7 783
2011-09-21 0 0 0 7 861
2011-09-22 0 0 0 9 700
2011-09-23 0 0 0 7 716
2011-09-24 0 0 0 7 950
2011-09-25 2 2 0 7 872
2011-09-26 0 3 0 8 761
2011-09-27 0 0 0 9 1316
2011-09-28 0 0 0 7 766
2011-09-29 0 0 0 7 1832
2011-09-30 0 0 0 6 681
ສິງຫາ 2011 17 106 8 13 32512
ກໍລະກົດ 2011 28 125 5 24 91228
ມິຖຸນາ 2011 17 136 10 23 132985
ພຶດສະພາ 2011 6 41 4 118 158142
ເມສາ 2011 11 27 5 23 154871
ມີນາ 2011 6 47 4 26 88643
ກຸມພາ 2011 26 40 17 16 75507
ມັງກອນ 2011 3 12 184 100 37580
* 2010 179 609 1071 66 184758
ທັນວາ 2010 18 54 213 26 25698
ພະຈິກ 2010 77 94 76 38 17909
2010-11-01 0 2 0 9 433
2010-11-02 0 0 3 5 391
2010-11-03 0 1 6 6 550
2010-11-04 0 0 1 5 439
2010-11-05 0 0 2 6 964
2010-11-06 0 0 2 4 559
2010-11-07 0 0 0 4 294
2010-11-08 0 0 3 6 569
2010-11-09 0 0 2 6 695
2010-11-10 0 0 0 5 430
2010-11-11 0 0 2 4 448
2010-11-12 0 1 0 6 452
2010-11-13 0 0 1 5 510
2010-11-14 0 0 2 7 524
2010-11-15 0 0 2 6 503
2010-11-16 0 0 1 5 450
2010-11-17 0 0 3 5 526
2010-11-18 0 0 1 6 401
2010-11-19 0 0 0 5 372
2010-11-20 1 4 6 6 503
2010-11-21 0 1 5 7 460
2010-11-22 0 0 6 5 539
2010-11-23 0 0 4 6 1535
2010-11-24 0 0 4 7 494
2010-11-25 0 1 4 6 449
2010-11-26 0 0 3 5 479
2010-11-27 1 1 2 16 916
2010-11-28 1 7 5 10 1639
2010-11-29 74 76 3 38 964
2010-11-30 0 0 3 8 421
ຕຸລາ 2010 1 3 236 14 21425
ກັນຍາ 2010 2 7 283 18 17211
ສິງຫາ 2010 6 22 229 14 21249
ກໍລະກົດ 2010 8 41 8 19 17871
2010-07-01 0 0 0 5 990
2010-07-02 0 0 0 5 307
2010-07-03 0 1 0 4 681
2010-07-04 0 0 0 4 326
2010-07-05 0 0 0 13 1491
2010-07-06 0 0 0 19 3151
2010-07-07 0 0 0 4 269
2010-07-08 0 0 0 4 215
2010-07-09 0 0 0 4 182
2010-07-10 0 0 0 4 243
2010-07-11 0 0 0 3 284
2010-07-12 1 2 0 8 310
2010-07-13 1 11 0 6 367
2010-07-14 0 0 0 5 261
2010-07-15 1 2 1 5 267
2010-07-16 0 1 1 4 238
2010-07-17 1 2 0 5 339
2010-07-18 1 2 1 5 240
2010-07-19 1 5 0 4 268
2010-07-20 0 3 0 5 1312
2010-07-21 1 2 0 8 298
2010-07-22 0 3 0 5 354
2010-07-23 1 7 1 3 404
2010-07-24 0 0 0 4 307
2010-07-25 0 0 2 14 1988
2010-07-26 0 0 1 10 1348
2010-07-27 0 0 0 3 241
2010-07-28 0 0 1 4 321
2010-07-29 0 0 0 6 319
2010-07-30 0 0 0 5 289
2010-07-31 0 0 0 3 261
ມິຖຸນາ 2010 7 37 0 8 9963
ພຶດສະພາ 2010 14 107 4 14 14971
ເມສາ 2010 14 85 10 66 11541
2010-04-01 1 6 1 5 203
2010-04-02 0 6 0 4 169
2010-04-03 0 0 0 4 339
2010-04-04 0 0 0 66 193
2010-04-05 1 1 0 5 423
2010-04-06 1 13 0 5 391
2010-04-07 0 3 0 4 268
2010-04-08 1 2 1 5 276
2010-04-09 0 1 1 5 362
2010-04-10 0 0 0 3 268
2010-04-11 0 1 0 4 276
2010-04-12 1 1 0 5 349
2010-04-13 0 2 0 5 271
2010-04-14 0 1 0 3 221
2010-04-15 0 0 0 4 256
2010-04-16 2 8 0 16 1903
2010-04-17 0 3 1 4 257
2010-04-18 0 2 0 4 296
2010-04-19 0 0 0 5 355
2010-04-20 0 0 0 6 247
2010-04-21 0 0 0 5 265
2010-04-22 0 0 0 5 248
2010-04-23 1 1 0 4 232
2010-04-24 0 1 1 4 345
2010-04-25 2 9 4 11 412
2010-04-26 1 10 0 10 499
2010-04-27 0 0 0 7 485
2010-04-28 3 6 1 6 475
2010-04-29 0 6 0 7 875
2010-04-30 0 2 0 4 382
ມີນາ 2010 12 60 4 18 11298
ກຸມພາ 2010 11 63 3 18 9952
ມັງກອນ 2010 9 36 5 6 5670
* 2009 10 26 7 25 6864
ທັນວາ 2009 2 5 1 25 3217
2009-12-01 0 0 0 2 61
2009-12-02 0 0 0 2 84
2009-12-03 0 0 0 1 49
2009-12-04 0 1 0 3 134
2009-12-05 0 0 0 3 74
2009-12-06 0 0 0 2 26
2009-12-07 0 0 0 3 24
2009-12-08 0 0 0 2 23
2009-12-09 0 0 0 2 63
2009-12-10 0 0 0 1 234
2009-12-11 0 0 0 2 43
2009-12-12 1 1 0 2 55
2009-12-13 0 0 0 2 86
2009-12-14 0 0 0 2 39
2009-12-15 0 0 0 2 55
2009-12-16 0 0 0 25 1223
2009-12-17 0 0 0 2 51
2009-12-18 0 0 0 2 32
2009-12-19 0 0 0 4 61
2009-12-20 0 0 0 2 45
2009-12-21 0 0 0 1 29
2009-12-22 0 0 0 1 18
2009-12-23 0 1 0 2 40
2009-12-24 0 0 1 2 111
2009-12-25 0 0 0 2 64
2009-12-26 1 1 0 2 78
2009-12-27 0 0 0 1 123
2009-12-28 0 0 0 2 57
2009-12-29 0 1 0 2 63
2009-12-30 0 0 0 2 49
2009-12-31 0 0 0 2 123
ພະຈິກ 2009 5 13 1 22 2883
2009-11-01 0 0 0 2 204
2009-11-02 0 0 0 3 28
2009-11-03 0 0 0 2 8
2009-11-04 0 0 0 3 73
2009-11-05 2 4 1 2 104
2009-11-06 0 0 0 1 77
2009-11-07 0 0 0 1 53
2009-11-08 0 0 0 2 42
2009-11-09 0 0 0 2 65
2009-11-10 0 0 0 1 5
2009-11-11 0 0 0 1 7
2009-11-12 2 4 0 3 177
2009-11-13 0 0 0 1 63
2009-11-14 0 1 0 1 28
2009-11-15 0 0 0 2 273
2009-11-16 0 0 0 1 81
2009-11-17 0 1 0 2 60
2009-11-18 0 1 0 3 93
2009-11-19 1 2 0 3 65
2009-11-20 0 0 0 1 34
2009-11-21 0 0 0 22 903
2009-11-22 0 0 0 1 53
2009-11-23 0 0 0 1 56
2009-11-24 0 0 0 2 43
2009-11-25 0 0 0 2 25
2009-11-26 0 0 0 1 55
2009-11-27 0 0 0 2 55
2009-11-28 0 0 0 3 68
2009-11-29 0 0 0 1 54
2009-11-30 0 0 0 1 31
ຕຸລາ 2009 3 8 5 4 764