ແຕ້ມແສງ.ຄອມ

dSLR => Learning board => ກະທູ້ເລີ່ມໂດຍ: smartcat ໃນ ສິງຫາ 13, 2011, 12:42:21 AM

ຫົວຂໍ້: Camera Techniques for Better Filmmaking
ໂພສໂດຍ: smartcat ໃນ ສິງຫາ 13, 2011, 12:42:21 AM
ເທັກນິກໃນການຖ່າຍງານງ່າຍໆ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ພາບດູດີຂຶ້ນ

1. ຕໍາແໜ່ງກ້ອງ
Long shot (LS)=ເປັນການຖ່າຍໄກແບບພໍດີໂຕລະຄອນເຊັ່ນວ່າຫົວຂອງໂຕລະຄອນພໍດີກັບເຟຣມດ້ານເທິງ ແລະ ຕີນຂອງໂຕລະຄອນພໍດີກັບເຟໜມດ້ານລຸ່ມ
Extream long shot(ELS)=ເປັນການຖ່າຍໄກແທ້ໄກວ່າ ເຊິ່ງນິຍົມຖ່າຍໂຄສະນາສະຖານທີ່ ຫຼື ຖ່າຍເປີດສາກເປັນຕົ້ນ
Medium shot (MS)=ເປັນພາບໄລຍະປານກາງ ໃຊ້ຖ່າຍບຸກຄົນ ຜູ້ຊົມຈະເຫັນແຕ່ແອງ ຂອງນັກສະແດງຂຶ້ນໄປຮອດຫົວຂອງນັກສະແດງ
Medium close up(MCU)=ເປັນການຖ່າຍໃກ້ຕັ້ງແຕ່ຫົວລົງມາຈົນຮອດບ່າໄຫລ່ຂອງນັກສະແດງ ບອກເລົ່າອາລົມໜ້າຕາຂອງນັກສະແດງ
Close up(CU)=ເປັນການຖາຍໄລຍະໄກ້ເຂົ້າມາອີກ ຖ່າຍແຕ່ສ່ວນຫົວຂອງນັກສະແດງເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງບໍ່ເນັ້ນການເຄື່ອນໄຫວ ແຕ່ເນັ້ນການສະແດງອາລົມເປັນຕົ້ນ
Extream close up(ECU) = ເປັນພາບທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ Extream long shot ເພາະວ່າຖ່າຍໃກ້ສຸດໆ ເຊັ່ນຖ່າຍຕາ, ຫູ, ດັງ, ປາກ ຫຼື ວັດຖຸໃດໜຶ່ງຂະໜາດໃກ້ໆ

2. ມຸມກ້ອງ
Low angle=ເປັນການຖ່າຍເສີຍຂຶ້ນປະມານ 70 ອົງສາ ເຮັດໃຫ້ໂຕລະຄອນເບິ່ງມີພະລັງແລະໜ້າເກງຂາມ
Extream low angle = ເປັນການຖ່າຍເສີຍຂຶ້ນປະມານ 90ອົງສາ
Eye level = ເປັນມຸມທີ່ຖ່າຍໃນລະດັບດຽວກັບສາຍຕາຂອງຄົນເຮົາ
High angle=ເປັນການຖ່າຍໃນມຸມສູງປະມານ 45ອົງສາ ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນ Bird eye ເພື່ອສະແດງເຖິງໂຕລະຄອນທີ່ມີຄວາມຕ່ຳຕ້ອຍ ຫຼື ຖ່າຍວິວກວ້າງໆ
Bird eye=ເປັນການຖ່າຍມຸມ90ອົງສາຈາກດ້ານເທິງຂົງໂຕລະຄອນ ເຊິ່ງເປັນເບິ່ງໃນມຸມມອງທີ່ແປກຕາໄປ ຢ່າງເຊັ່ນມຸມມອງຂອງເທະວະດາທີ່ເບິ່ງລົງມາໜ້າໂລກປະມານນີ້
Dutch angle=ເປັນການຖ່າຍອ່ຽງເຂົ້າຫາມຸມໃດມຸມໜຶ່ງເພືອໃຫ້ໄດ້ມຸມທີ່ແປກໆຕາໄປເຊັ່ນໜັງຕໍ່ສູ້ປະມານນີ້

3. ການເຄື່ອນກ້ອງ
Panning=ແພນນິ້ງ, ເປັນການປິ່ນກ້ອງຈາກດ້ານໜຶ່ງໄປອີກດ້ານໜຶ່ງໂດຍທີ່ກ້ອງຍັງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ການແພນໃນລວງຕັ້ງເອີ້ນວ່າການ tilting
Tracking ຫຼື Dolley = ເປັນການເຄື່ອນທີ່ກ້ອງຕາມໂຕລະຄອນ ຫຼື ເຄື່ອນກ້ອງເຂົ້າຫາ ອອກຈາກໂຕລະຄອນ ເຊິ່ງຕ້ອງມີລາງ ແລະ ລໍ້ສຳລັບເລື່ອນກ້ອງ
Craning=ເປັນການເຄື່ອນກ້ອງຂຶ້ນລົງໄປຕາມລວງຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມຸມມອງຄືລົດເຄຣນກຳລັງຍົກກ້ອງຂຶ້ນຫຼືລົງ
Handheld Camera ຫຼືທີ່ມັນຂຽນກັນວ່າ Hand Hell ຫຼື ມີນະລົກນັ້ນເອງ ຫະຫະ ເວົ້າຢອກເດີ້ ແຮນເຮວເປັນການຖືກ້ອງດ້ວຍມື ຫຼື ຕັ້ງກ້ອງໃສ່ບ່າ ເຊິ່ງຈະເຫັນພາບເໜັງໄປໆມາຕະຫຼອດເວລາ

4. ການຈັດອົງປະກອບ
Shape= ເປັນການຈັດອົງປະກອບຮູບຮ່າງໃຫ້ດູດີ ງາມເປັນຕາເບິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ
Balance Element=ຄວາມສົມດຸນຂອງພາບ ນັ້ນກໍຄືຈັດອົງປະກອບຂອງພາບໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນຊ້າຍຂວາເທິງລຸ່ມ ຫຼືສີສັນຕ່າງໆ ໃຫ້ພາບເບິ່ງມີສະຫງ່າລາສີ
Foreground=ສາກໜ້າ ຄ້າຍໆແບບວ່າສ້າງຂອບຮູບໃຫ້ກັບພາບຂອງເຮົາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພາບມີຄວາມໜ້າສົນໃນຍິ່ງຂຶ້ນ
Background=ຄວນເລືອກສາກຫຼັງທີ່ພໍດີ ບໍ່ຄວນເລືອກສາກຫຼັງທີ່ສາມາດກືນໂຕລະຄອນເຮົາໄປໄດ້
Rule of Thirds = ກົດເກນສາມສ່ວນ ຄືການຕັດເປັນສາມຫ້ອງສະເໜີກັນໃນເຟຣມແລ້ວໃຫ້ວັດຖຸຢູ່ໃນຈຸດຕັດແຕ່ລະເສັ້ນ
Leading line= ເສັ້ນນຳສາຍຕາ ຄືໃຫ້ມີເສັ້ນ ຫຼື ວັດຖຸໃດໜຶ່ງທີ່ມີຮູູບຮ່າງລັກສະນະໃກ້ຄຽງກັນວາງລຽງກັນຈາກຈຸດໜຶ່ງຂອງພາບໄປຫາຈຸດສົນໃຈ
Framing=ຂອບພາບ ຄືການສ້າງຂອບພາບໃຫ້ກັບພາບຂອງເຮົາເພື່ອໃຫ້ໂຕລະຄອນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເບິ່ງເດັ່ນຂຶ້ນ
Pattern=ແບບທັບຊ້ອນ ເປັນການລຽງວັດຖຸທີ່ຄືກັນວາງລຽງກັນເປັນຮູບແບບດຽວກັນ

ເປັນຈັ່ງໃດເມື່ອອ່ານຮອດນີ້ແລ້ວຮູ້ສຶກຢາກນອນບໍ່
ບົດຄວາມຮຽບຮຽງມາຈາກຫຼາຍໆເວັບແລະປະສົບການສ່ວນໂຕ
ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເສຍເວລາອ່ານ

ຫວັງວ່າຄົງໄດ້ຄວາມຮູ້ບໍ່ຫຼາຍກໜ້ອຍ
ຫົວຂໍ້: Re: Camera Techniques for Better Filmmaking
ໂພສໂດຍ: honolulu ໃນ ສິງຫາ 13, 2011, 11:41:57 AM
ຄ້ກ ໆ ຂອບໃຈເດີທີຕ້ງໃຈຊອກແນວດີ ມາບອກກ້ນ :]
ແຕ່ໜາຈະມີ ຮູບພາບ ຕົວຢ່າງໃຫ້ເບີ່ງນໍາ ຄືສິ Perfect ເລີຍ
ຫົວຂໍ້: Re: Camera Techniques for Better Filmmaking
ໂພສໂດຍ: au8ust ໃນ ສິງຫາ 13, 2011, 08:35:57 PM
ສົງໄສສົງກຳລັງຮຽນຖ່າຍໜັງ
ຫົວຂໍ້: Re: Camera Techniques for Better Filmmaking
ໂພສໂດຍ: smartcat ໃນ ສິງຫາ 13, 2011, 11:54:31 PM
ສົງໄສສົງກຳລັງຮຽນຖ່າຍໜັງ

ຖືກຕ້ອງ
ວ່າງໆຂໍໄປເປັນລູກມືໄດ້ບໍ່ນິນ
ຢາກຮຽນຮູ້ ແບກຟືນແບກໄຟຊ່ວຍກໍໄດ້ ຖ້າເປັນເສົາທິດລະວ່າງ(ເປັນບາງທິດທີ່ຄາ)
ຫົວຂໍ້: Re: Camera Techniques for Better Filmmaking
ໂພສໂດຍ: au8ust ໃນ ສິງຫາ 14, 2011, 05:21:40 AM
ແລ້ວຊິເອີ້ນຫາ
ຫົວຂໍ້: Re: Camera Techniques for Better Filmmaking
ໂພສໂດຍ: honolulu ໃນ ສິງຫາ 14, 2011, 10:46:01 AM
ຂ້ອຍກາຢາກ ຂ້ນຄາດຄົນລະເອີ້ນໄດ້ I'll Do anything ເລີຍ
ຫົວຂໍ້: Re: Camera Techniques for Better Filmmaking
ໂພສໂດຍ: smartcat ໃນ ສິງຫາ 15, 2011, 12:22:09 AM
ແລ້ວຊິເອີ້ນຫາ

ຊ່ວງນິບໍ່ມີງານຫຍັງຫວາຊັ້ນ
ຫົວຂໍ້: Re: Camera Techniques for Better Filmmaking
ໂພສໂດຍ: au8ust ໃນ ສິງຫາ 15, 2011, 04:26:05 PM
ກຳລັງກຽມແຜນຊິຖ່າຍໜັງສັ້ນເລື່ອງໃໝ່
ຫົວຂໍ້: Re: Camera Techniques for Better Filmmaking
ໂພສໂດຍ: honolulu ໃນ ສິງຫາ 15, 2011, 07:22:19 PM
ກຳລັງກຽມແຜນຊິຖ່າຍໜັງສັ້ນເລື່ອງໃໝ່

ຖ່າຍຫິ້ນໆ  ວາ ? ຫລື ວ່າເປ້ນ ການແຂງຂັ້ນຊີງລ້ງວ້ນ ?
ຫົວຂໍ້: Re: Camera Techniques for Better Filmmaking
ໂພສໂດຍ: smartcat ໃນ ສິງຫາ 15, 2011, 10:38:41 PM
ຂ້ອຍກໍກຽມໄວ້ບາດເຮັດລະເອີ້ນຫາແດ່