ພະຈິກ 22, 2017, 12:42:09 PMສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ: ເພັງຄົນດີ
ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » ສູນກາງສະຖິຕິ

ແຕ້ມແສງ.ຄອມ - ສູນກາງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ

ສະມາຊິກທັງໝົດ:
160
ໂພສທັງໝົດ:
1628
ກະທູ້ທັງໜົດ:
302
ໝວດທັງໝົດ:
5
ຜູ້ໃຊ້ງານອອນໄລ:
2
ອອນໄລຫຼາຍສຸດ:
118 - ພຶດສະພາ 12, 2011, 03:27:08 PM
ອອນໄລມື້ນີ້:
9
ເພຈວິວທັງໜົດ:
3397884
ຈຳນວນສະມາຊິກໃໜ່ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.50
ຈຳນວນໂພສສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.61
ຈຳນວນກະທູ້ສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.14
ໝວດທັງໝົດ:
14
ສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ:
ເພັງຄົນດີ
ຈຳນວນຄົນອອນໄລສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
9.62
ອັດຕາສ່ວນຍິງກັບຊາຍ:
4:1
ເພຈວິວສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
1150.65

ນັກໂພສ ໑໐ ອັນດັບ

au8ust
456
smartcat
281
Diow
134
laorock
115
Nadss
85
G22VP
67
birdflu2007.exe
52
duong
40
MrA3y3
36
Lee
36

ໜວດຍອດນິຍົມ ໑໐ ອັນດັບ

ສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງກະທູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ອອນໄລດົນທີ່ສຸດ

au8ust
2d 2h 25m
smartcat
2d 1h 28m
laorock
1d 4h 54m
Lee
23h 7m
Nadss
22h 52m
birdflu2007.exe
20h 44m
nixsona
20h 13m
Diow
18h 11m
laetui
14h 4m
G22VP
13h 56m

ປະຫວັດຂອງເວັບບອດ (ອີງຕາມເຂດເວລາຂອງເວັບບອດ)

ສະຫຼຸບປະຈຳປີ ກະທູ້ໃໜ່ ໂພສໃໜ່ ສະມາຊິກໃໜ່ ອອນໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພຈວິວ
* 2017 0 8 6 25 277997
ພະຈິກ 2017 0 0 1 21 19834
ຕຸລາ 2017 0 0 0 25 28059
ກັນຍາ 2017 0 0 0 24 27749
2017-09-01 0 0 0 7 339
2017-09-02 0 0 0 7 118
2017-09-04 0 0 0 24 913
2017-09-05 0 0 0 22 1256
2017-09-06 0 0 0 8 700
2017-09-07 0 0 0 7 549
2017-09-08 0 0 0 7 3337
2017-09-09 0 0 0 20 1816
2017-09-10 0 0 0 22 811
2017-09-11 0 0 0 7 288
2017-09-12 0 0 0 10 562
2017-09-13 0 0 0 7 318
2017-09-14 0 0 0 19 2119
2017-09-15 0 0 0 7 542
2017-09-16 0 0 0 6 4799
2017-09-17 0 0 0 4 235
2017-09-18 0 0 0 5 224
2017-09-19 0 0 0 18 1878
2017-09-20 0 0 0 6 366
2017-09-21 0 0 0 4 277
2017-09-22 0 0 0 11 277
2017-09-23 0 0 0 5 299
2017-09-24 0 0 0 23 1863
2017-09-25 0 0 0 6 497
2017-09-26 0 0 0 12 272
2017-09-27 0 0 0 8 367
2017-09-28 0 0 0 7 173
2017-09-29 0 0 0 20 1989
2017-09-30 0 0 0 8 565
ສິງຫາ 2017 0 0 1 22 31375
ກໍລະກົດ 2017 0 0 0 20 20028
ມິຖຸນາ 2017 0 0 0 25 25794
ພຶດສະພາ 2017 0 4 2 21 33900
2017-05-01 0 0 0 7 301
2017-05-02 0 0 0 15 3103
2017-05-03 0 2 1 8 487
2017-05-04 0 0 0 9 662
2017-05-05 0 0 0 6 3765
2017-05-06 0 0 0 7 349
2017-05-07 0 0 0 17 6695
2017-05-08 0 0 0 7 471
2017-05-09 0 0 0 7 393
2017-05-10 0 0 0 7 354
2017-05-11 0 0 0 14 964
2017-05-12 0 2 1 15 2711
2017-05-13 0 0 0 7 477
2017-05-14 0 0 0 7 376
2017-05-15 0 0 0 8 426
2017-05-16 0 0 0 6 376
2017-05-17 0 0 0 21 3133
2017-05-18 0 0 0 7 384
2017-05-19 0 0 0 8 437
2017-05-20 0 0 0 5 297
2017-05-21 0 0 0 8 722
2017-05-22 0 0 0 9 550
2017-05-23 0 0 0 8 539
2017-05-24 0 0 0 20 2091
2017-05-25 0 0 0 6 741
2017-05-26 0 0 0 8 752
2017-05-27 0 0 0 7 434
2017-05-28 0 0 0 6 479
2017-05-29 0 0 0 7 411
2017-05-30 0 0 0 5 225
2017-05-31 0 0 0 7 795
ເມສາ 2017 0 2 1 18 30750
2017-04-01 0 0 0 9 4761
2017-04-02 0 0 0 7 692
2017-04-03 0 0 0 6 727
2017-04-04 0 0 0 6 349
2017-04-05 0 0 0 5 254
2017-04-06 0 0 0 15 2259
2017-04-07 0 0 0 15 940
2017-04-08 0 0 0 6 435
2017-04-09 0 0 0 5 325
2017-04-10 0 0 0 5 350
2017-04-11 0 2 1 7 340
2017-04-12 0 0 0 15 5501
2017-04-13 0 0 0 5 553
2017-04-14 0 0 0 5 317
2017-04-15 0 0 0 7 795
2017-04-16 0 0 0 6 241
2017-04-17 0 0 0 18 2118
2017-04-18 0 0 0 6 377
2017-04-19 0 0 0 8 326
2017-04-20 0 0 0 18 2227
2017-04-21 0 0 0 6 634
2017-04-22 0 0 0 7 335
2017-04-23 0 0 0 17 2062
2017-04-24 0 0 0 6 418
2017-04-25 0 0 0 6 460
2017-04-26 0 0 0 6 330
2017-04-27 0 0 0 6 717
2017-04-28 0 0 0 14 963
2017-04-29 0 0 0 7 584
2017-04-30 0 0 0 6 360
ມີນາ 2017 0 0 0 20 24048
2017-03-01 0 0 0 6 313
2017-03-02 0 0 0 17 1659
2017-03-03 0 0 0 15 918
2017-03-04 0 0 0 6 249
2017-03-05 0 0 0 9 403
2017-03-06 0 0 0 7 216
2017-03-07 0 0 0 6 324
2017-03-08 0 0 0 6 313
2017-03-09 0 0 0 6 227
2017-03-10 0 0 0 9 327
2017-03-11 0 0 0 6 347
2017-03-12 0 0 0 7 309
2017-03-13 0 0 0 5 279
2017-03-14 0 0 0 17 2097
2017-03-15 0 0 0 7 383
2017-03-16 0 0 0 7 946
2017-03-17 0 0 0 13 617
2017-03-18 0 0 0 7 298
2017-03-19 0 0 0 9 323
2017-03-20 0 0 0 6 271
2017-03-21 0 0 0 17 1926
2017-03-22 0 0 0 7 223
2017-03-23 0 0 0 8 599
2017-03-24 0 0 0 10 552
2017-03-25 0 0 0 15 1333
2017-03-26 0 0 0 20 1437
2017-03-27 0 0 0 9 487
2017-03-28 0 0 0 6 396
2017-03-29 0 0 0 8 702
2017-03-30 0 0 0 7 3949
2017-03-31 0 0 0 16 1625
ກຸມພາ 2017 0 2 1 15 15995
ມັງກອນ 2017 0 0 0 16 20465
* 2016 3 31 34 23 375324
ທັນວາ 2016 0 0 0 16 30657
ພະຈິກ 2016 0 0 0 16 21203
2016-11-01 0 0 0 9 352
2016-11-02 0 0 0 4 301
2016-11-03 0 0 0 8 240
2016-11-04 0 0 0 10 643
2016-11-05 0 0 0 14 664
2016-11-06 0 0 0 16 1001
2016-11-07 0 0 0 3 113
2016-11-08 0 0 0 4 184
2016-11-09 0 0 0 5 398
2016-11-10 0 0 0 11 1274
2016-11-11 0 0 0 13 1360
2016-11-12 0 0 0 4 152
2016-11-13 0 0 0 4 165
2016-11-14 0 0 0 4 175
2016-11-15 0 0 0 9 559
2016-11-16 0 0 0 14 1679
2016-11-17 0 0 0 14 1341
2016-11-18 0 0 0 7 873
2016-11-19 0 0 0 6 475
2016-11-20 0 0 0 5 511
2016-11-21 0 0 0 8 539
2016-11-22 0 0 0 6 612
2016-11-23 0 0 0 7 760
2016-11-24 0 0 0 11 857
2016-11-25 0 0 0 9 921
2016-11-26 0 0 0 9 770
2016-11-27 0 0 0 11 958
2016-11-28 0 0 0 10 1323
2016-11-29 0 0 0 7 1038
2016-11-30 0 0 0 8 965
ຕຸລາ 2016 0 0 0 15 32000
ກັນຍາ 2016 0 0 0 13 32584
ສິງຫາ 2016 0 3 0 14 28717
2016-08-01 0 0 0 6 558
2016-08-02 0 0 0 6 834
2016-08-03 0 0 0 4 487
2016-08-04 0 0 0 5 517
2016-08-05 0 0 0 6 379
2016-08-06 0 0 0 8 1163
2016-08-07 0 0 0 8 772
2016-08-08 0 3 0 11 990
2016-08-09 0 0 0 14 864
2016-08-10 0 0 0 5 405
2016-08-11 0 0 0 6 396
2016-08-12 0 0 0 6 881
2016-08-13 0 0 0 9 2608
2016-08-14 0 0 0 12 830
2016-08-15 0 0 0 12 1179
2016-08-16 0 0 0 12 1078
2016-08-17 0 0 0 8 606
2016-08-18 0 0 0 10 915
2016-08-19 0 0 0 9 707
2016-08-20 0 0 0 14 4166
2016-08-21 0 0 0 13 735
2016-08-22 0 0 0 8 529
2016-08-23 0 0 0 12 711
2016-08-24 0 0 0 8 693
2016-08-25 0 0 0 13 1243
2016-08-26 0 0 0 9 859
2016-08-27 0 0 0 4 2014
2016-08-28 0 0 0 5 600
2016-08-29 0 0 0 5 423
2016-08-30 0 0 0 5 230
2016-08-31 0 0 0 5 345
ກໍລະກົດ 2016 0 0 0 15 30684
2016-07-01 0 0 0 5 265
2016-07-02 0 0 0 5 414
2016-07-03 0 0 0 4 307
2016-07-04 0 0 0 4 410
2016-07-05 0 0 0 10 586
2016-07-06 0 0 0 13 1510
2016-07-07 0 0 0 9 648
2016-07-08 0 0 0 9 423
2016-07-09 0 0 0 11 831
2016-07-10 0 0 0 14 1615
2016-07-11 0 0 0 4 365
2016-07-12 0 0 0 6 568
2016-07-13 0 0 0 6 263
2016-07-14 0 0 0 6 239
2016-07-15 0 0 0 15 1037
2016-07-16 0 0 0 11 1225
2016-07-17 0 0 0 6 216
2016-07-18 0 0 0 9 273
2016-07-19 0 0 0 12 1162
2016-07-20 0 0 0 13 2956
2016-07-21 0 0 0 8 2879
2016-07-22 0 0 0 12 1060
2016-07-23 0 0 0 13 1543
2016-07-24 0 0 0 8 598
2016-07-25 0 0 0 7 564
2016-07-26 0 0 0 7 425
2016-07-27 0 0 0 6 475
2016-07-28 0 0 0 9 513
2016-07-29 0 0 0 7 4814
2016-07-30 0 0 0 12 1239
2016-07-31 0 0 0 11 1261
ມິຖຸນາ 2016 0 0 0 23 32517
ພຶດສະພາ 2016 0 0 0 20 39782
ເມສາ 2016 0 2 1 22 30654
ມີນາ 2016 1 1 0 9 35447
ກຸມພາ 2016 2 25 33 17 31603
ມັງກອນ 2016 0 0 0 16 29476
* 2015 0 34 20 21 246460
ທັນວາ 2015 0 0 0 17 22110
ພະຈິກ 2015 0 0 0 9 16473
ຕຸລາ 2015 0 0 0 14 27854
ກັນຍາ 2015 0 0 0 10 22803
2015-09-01 0 0 0 6 484
2015-09-02 0 0 0 6 282
2015-09-03 0 0 0 4 311
2015-09-04 0 0 0 7 349
2015-09-05 0 0 0 6 298
2015-09-06 0 0 0 5 267
2015-09-07 0 0 0 5 1969
2015-09-08 0 0 0 10 263
2015-09-09 0 0 0 6 311
2015-09-10 0 0 0 7 304
2015-09-11 0 0 0 5 375
2015-09-12 0 0 0 9 325
2015-09-13 0 0 0 4 205
2015-09-14 0 0 0 5 266
2015-09-15 0 0 0 7 223
2015-09-16 0 0 0 6 309
2015-09-17 0 0 0 7 242
2015-09-18 0 0 0 5 871
2015-09-19 0 0 0 7 1142
2015-09-20 0 0 0 6 730
2015-09-21 0 0 0 4 2098
2015-09-22 0 0 0 8 416
2015-09-23 0 0 0 8 4200
2015-09-24 0 0 0 7 2973
2015-09-25 0 0 0 8 610
2015-09-26 0 0 0 8 404
2015-09-27 0 0 0 6 322
2015-09-28 0 0 0 6 702
2015-09-29 0 0 0 7 368
2015-09-30 0 0 0 8 1184
ສິງຫາ 2015 0 0 0 9 12937
2015-08-01 0 0 0 7 296
2015-08-02 0 0 0 8 496
2015-08-03 0 0 0 6 385
2015-08-04 0 0 0 6 490
2015-08-05 0 0 0 6 326
2015-08-06 0 0 0 6 495
2015-08-07 0 0 0 7 410
2015-08-08 0 0 0 9 530
2015-08-09 0 0 0 9 368
2015-08-10 0 0 0 6 262
2015-08-11 0 0 0 6 358
2015-08-12 0 0 0 9 401
2015-08-13 0 0 0 8 368
2015-08-14 0 0 0 6 445
2015-08-15 0 0 0 5 339
2015-08-16 0 0 0 6 336
2015-08-17 0 0 0 6 335
2015-08-18 0 0 0 6 381
2015-08-19 0 0 0 5 320
2015-08-20 0 0 0 6 327
2015-08-21 0 0 0 6 446
2015-08-22 0 0 0 8 1085
2015-08-23 0 0 0 8 483
2015-08-24 0 0 0 5 329
2015-08-25 0 0 0 8 306
2015-08-26 0 0 0 6 348
2015-08-27 0 0 0 7 296
2015-08-28 0 0 0 8 662
2015-08-29 0 0 0 7 763
2015-08-30 0 0 0 7 264
2015-08-31 0 0 0 6 287
ກໍລະກົດ 2015 0 0 0 10 17639
ມິຖຸນາ 2015 0 0 0 10 11742
ພຶດສະພາ 2015 0 16 8 11 25574
ເມສາ 2015 0 12 7 21 17868
2015-04-01 0 0 0 7 398
2015-04-02 0 0 0 8 568
2015-04-03 0 0 0 7 765
2015-04-04 0 0 0 6 576
2015-04-05 0 0 0 6 390
2015-04-06 0 2 1 7 437
2015-04-07 0 0 0 7 383
2015-04-08 0 2 1 11 556
2015-04-09 0 0 0 6 440
2015-04-10 0 0 0 8 595
2015-04-11 0 0 0 5 381
2015-04-12 0 0 0 6 782
2015-04-13 0 0 0 7 506
2015-04-14 0 0 0 8 1033
2015-04-15 0 0 1 7 606
2015-04-16 0 2 1 8 874
2015-04-17 0 2 1 6 604
2015-04-18 0 0 0 5 466
2015-04-19 0 0 0 8 395
2015-04-20 0 0 0 6 517
2015-04-21 0 2 1 7 521
2015-04-22 0 0 0 8 536
2015-04-23 0 0 0 8 601
2015-04-24 0 0 0 21 781
2015-04-25 0 0 0 5 675
2015-04-26 0 0 0 7 1014
2015-04-27 0 0 0 9 897
2015-04-28 0 0 0 7 611
2015-04-29 0 0 0 5 423
2015-04-30 0 2 1 5 537
ມີນາ 2015 0 4 3 11 19271
ກຸມພາ 2015 0 0 1 14 27218
ມັງກອນ 2015 0 2 1 21 24971
* 2014 4 16 13 69 388545
ທັນວາ 2014 0 0 1 13 39759
ພະຈິກ 2014 0 0 0 15 32200
ຕຸລາ 2014 0 0 0 13 29692
ກັນຍາ 2014 0 0 0 14 32965
2014-09-01 0 0 0 9 1288
2014-09-02 0 0 0 9 1058
2014-09-03 0 0 0 14 849
2014-09-04 0 0 0 12 684
2014-09-05 0 0 0 12 726
2014-09-06 0 0 0 12 1462
2014-09-07 0 0 0 14 1210
2014-09-08 0 0 0 13 727
2014-09-09 0 0 0 9 931
2014-09-10 0 0 0 11 1406
2014-09-11 0 0 0 12 1463
2014-09-12 0 0 0 13 1324
2014-09-13 0 0 0 10 1958
2014-09-14 0 0 0 9 681
2014-09-15 0 0 0 12 812
2014-09-16 0 0 0 8 707
2014-09-17 0 0 0 7 654
2014-09-18 0 0 0 8 645
2014-09-19 0 0 0 11 828
2014-09-20 0 0 0 8 658
2014-09-21 0 0 0 7 619
2014-09-22 0 0 0 7 715
2014-09-23 0 0 0 11 1972
2014-09-24 0 0 0 11 2242
2014-09-25 0 0 0 13 1958
2014-09-26 0 0 0 11 1873
2014-09-27 0 0 0 11 1040
2014-09-28 0 0 0 10 880
2014-09-29 0 0 0 10 750
2014-09-30 0 0 0 10 845
ສິງຫາ 2014 0 0 0 23 26655
ກໍລະກົດ 2014 0 0 1 12 31495
ມິຖຸນາ 2014 1 5 1 24 33831
ພຶດສະພາ 2014 3 11 6 26 40412
2014-05-01 0 0 0 9 769
2014-05-02 0 0 0 20 856
2014-05-03 0 0 0 9 961
2014-05-04 0 0 0 15 787
2014-05-05 0 0 0 26 946
2014-05-06 0 0 0 15 895
2014-05-07 0 0 1 11 896
2014-05-08 1 9 2 16 2391
2014-05-09 0 0 0 10 1101
2014-05-10 0 0 0 12 961
2014-05-11 0 0 0 20 944
2014-05-12 0 0 0 14 880
2014-05-13 0 0 0 10 915
2014-05-14 0 0 0 24 2170
2014-05-15 0 0 0 7 851
2014-05-16 0 0 0 23 1712
2014-05-17 0 0 1 21 2101
2014-05-18 1 1 0 19 1236
2014-05-19 0 0 1 12 1433
2014-05-20 0 0 0 8 672
2014-05-21 0 0 0 10 628
2014-05-22 0 0 1 12 1561
2014-05-23 0 0 0 17 1396
2014-05-24 0 0 0 13 970
2014-05-25 0 0 0 13 738
2014-05-26 0 0 0 9 786
2014-05-27 0 0 0 19 5902
2014-05-28 0 0 0 8 1189
2014-05-29 0 0 0 8 877
2014-05-30 1 1 0 22 1399
2014-05-31 0 0 0 11 1489
ເມສາ 2014 0 0 1 69 23898
2014-04-01 0 0 0 10 798
2014-04-02 0 0 0 69 857
2014-04-03 0 0 0 7 619
2014-04-04 0 0 0 9 793
2014-04-05 0 0 0 11 792
2014-04-06 0 0 0 8 659
2014-04-07 0 0 0 14 471
2014-04-08 0 0 0 20 764
2014-04-09 0 0 1 6 532
2014-04-10 0 0 0 9 827
2014-04-11 0 0 0 16 782
2014-04-12 0 0 0 12 968
2014-04-13 0 0 0 12 886
2014-04-14 0 0 0 10 1084
2014-04-15 0 0 0 11 868
2014-04-16 0 0 0 7 970
2014-04-17 0 0 0 12 937
2014-04-18 0 0 0 10 895
2014-04-19 0 0 0 10 815
2014-04-20 0 0 0 9 775
2014-04-21 0 0 0 19 800
2014-04-22 0 0 0 10 719
2014-04-23 0 0 0 22 572
2014-04-24 0 0 0 9 1186
2014-04-25 0 0 0 9 716
2014-04-26 0 0 0 6 750
2014-04-27 0 0 0 8 747
2014-04-28 0 0 0 10 907
2014-04-29 0 0 0 8 766
2014-04-30 0 0 0 7 643
ມີນາ 2014 0 0 0 14 26090
ກຸມພາ 2014 0 0 2 13 32275
ມັງກອນ 2014 0 0 1 16 39273
* 2013 3 7 17 48 541723
ທັນວາ 2013 0 0 0 14 27051
2013-12-01 0 0 0 11 1291
2013-12-06 0 0 0 5 391
2013-12-07 0 0 0 4 819
2013-12-08 0 0 0 8 641
2013-12-09 0 0 0 5 1205
2013-12-10 0 0 0 12 1508
2013-12-11 0 0 0 11 1317
2013-12-12 0 0 0 6 794
2013-12-13 0 0 0 10 1755
2013-12-14 0 0 0 11 1197
2013-12-15 0 0 0 0 6
2013-12-16 0 0 0 5 739
2013-12-17 0 0 0 14 1404
2013-12-18 0 0 0 11 1912
2013-12-19 0 0 0 8 1140
2013-12-20 0 0 0 5 1212
2013-12-21 0 0 0 11 1159
2013-12-22 0 0 0 13 1359
2013-12-23 0 0 0 12 601
2013-12-24 0 0 0 5 714
2013-12-25 0 0 0 7 971
2013-12-26 0 0 0 6 884
2013-12-27 0 0 0 7 633
2013-12-28 0 0 0 11 1117
2013-12-29 0 0 0 8 669
2013-12-30 0 0 0 5 737
2013-12-31 0 0 0 5 876
ພະຈິກ 2013 0 0 0 39 50622
ຕຸລາ 2013 1 1 0 26 36293
ກັນຍາ 2013 0 0 1 22 40386
2013-09-01 0 0 0 9 1879
2013-09-02 0 0 0 13 2175
2013-09-03 0 0 0 9 947
2013-09-04 0 0 0 11 1167
2013-09-05 0 0 0 14 1273
2013-09-06 0 0 0 9 1265
2013-09-07 0 0 1 16 1597
2013-09-08 0 0 0 12 1402
2013-09-09 0 0 0 9 950
2013-09-10 0 0 0 12 1304
2013-09-11 0 0 0 22 1569
2013-09-12 0 0 0 9 1280
2013-09-13 0 0 0 18 977
2013-09-14 0 0 0 12 1440
2013-09-15 0 0 0 9 959
2013-09-16 0 0 0 16 1413
2013-09-17 0 0 0 14 1825
2013-09-18 0 0 0 12 1244
2013-09-19 0 0 0 15 986
2013-09-20 0 0 0 6 1139
2013-09-21 0 0 0 14 1471
2013-09-22 0 0 0 11 1168
2013-09-23 0 0 0 13 1038
2013-09-24 0 0 0 13 1482
2013-09-25 0 0 0 13 1824
2013-09-26 0 0 0 17 1569
2013-09-27 0 0 0 14 1371
2013-09-28 0 0 0 14 1567
2013-09-29 0 0 0 13 1305
2013-09-30 0 0 0 7 800
ສິງຫາ 2013 0 0 1 21 66146
ກໍລະກົດ 2013 0 1 2 43 47975
ມິຖຸນາ 2013 1 2 6 32 41806
2013-06-01 0 0 0 9 1595
2013-06-02 0 0 0 23 1354
2013-06-03 0 0 0 15 940
2013-06-04 0 0 0 11 1279
2013-06-05 0 0 0 20 1293
2013-06-06 0 0 0 10 1641
2013-06-07 0 0 0 32 1804
2013-06-08 0 0 0 9 1122
2013-06-09 0 0 0 9 951
2013-06-10 0 0 0 10 1123
2013-06-11 0 0 0 10 1087
2013-06-12 0 0 1 10 1590
2013-06-13 0 0 0 9 1560
2013-06-14 0 0 0 9 1370
2013-06-15 0 0 0 14 1057
2013-06-16 0 0 0 13 1236
2013-06-17 0 0 0 9 1598
2013-06-18 0 0 1 10 1853
2013-06-19 0 0 0 10 1170
2013-06-20 0 0 0 8 1062
2013-06-21 0 0 1 9 1648
2013-06-22 0 0 0 10 1460
2013-06-23 0 0 0 9 1229
2013-06-24 0 0 1 7 1181
2013-06-25 1 2 1 28 2013
2013-06-26 0 0 0 13 1518
2013-06-27 0 0 0 28 1477
2013-06-28 0 0 0 14 1480
2013-06-29 0 0 0 12 1636
2013-06-30 0 0 1 10 1479
ພຶດສະພາ 2013 0 0 2 43 46866
ເມສາ 2013 1 3 0 33 55563
ມີນາ 2013 0 0 0 48 51207
ກຸມພາ 2013 0 0 3 43 35798
ມັງກອນ 2013 0 0 2 42 42010
* 2012 60 237 57 62 462256
ທັນວາ 2012 1 1 3 40 45381
ພະຈິກ 2012 1 3 2 47 52501
ຕຸລາ 2012 5 13 3 62 45322
2012-10-01 0 0 1 11 1129
2012-10-02 0 0 0 8 1706
2012-10-03 0 0 0 41 1096
2012-10-04 0 0 1 10 1435
2012-10-05 1 1 0 42 2074
2012-10-06 0 1 0 7 1252
2012-10-07 0 1 0 5 1151
2012-10-08 0 0 0 23 1370
2012-10-09 0 0 0 13 1231
2012-10-10 1 1 1 12 1513
2012-10-11 0 0 0 7 1703
2012-10-12 1 2 0 6 1216
2012-10-13 0 0 0 8 1296
2012-10-14 0 0 0 11 1656
2012-10-15 0 0 0 9 1210
2012-10-16 0 0 0 9 1164
2012-10-17 0 0 0 8 1215
2012-10-18 0 0 0 37 1557
2012-10-19 0 0 0 9 1732
2012-10-20 1 1 0 13 1214
2012-10-21 0 3 0 10 1073
2012-10-22 0 0 0 27 1686
2012-10-23 0 0 0 13 2195
2012-10-24 0 0 0 8 1580
2012-10-25 1 1 0 10 1600
2012-10-26 0 2 0 11 1521
2012-10-27 0 0 0 39 1793
2012-10-28 0 0 0 62 1475
2012-10-29 0 0 0 16 1671
2012-10-30 0 0 0 8 1330
2012-10-31 0 0 0 17 1478
ກັນຍາ 2012 1 3 4 29 35431
ສິງຫາ 2012 0 2 1 23 32392
ກໍລະກົດ 2012 1 3 5 30 28978
2012-07-01 0 0 0 15 1015
2012-07-02 0 0 0 30 968
2012-07-03 0 0 0 13 1039
2012-07-04 0 0 0 10 911
2012-07-05 0 0 0 8 1146
2012-07-06 0 0 0 7 1025
2012-07-07 0 0 0 10 1021
2012-07-08 0 0 0 9 898
2012-07-09 0 1 0 7 872
2012-07-10 0 0 0 6 976
2012-07-11 0 0 0 7 891
2012-07-12 0 0 0 7 750
2012-07-13 0 0 1 7 993
2012-07-14 0 0 0 7 977
2012-07-15 1 1 0 9 829
2012-07-16 0 0 0 7 939
2012-07-17 0 0 0 8 778
2012-07-18 0 0 1 8 716
2012-07-19 0 0 0 6 852
2012-07-20 0 0 0 5 1459
2012-07-21 0 0 0 6 778
2012-07-22 0 1 0 14 777
2012-07-23 0 0 0 7 809
2012-07-24 0 0 1 8 576
2012-07-25 0 0 1 13 1145
2012-07-26 0 0 0 9 1029
2012-07-27 0 0 1 12 1033
2012-07-28 0 0 0 7 777
2012-07-29 0 0 0 7 595
2012-07-30 0 0 0 7 941
2012-07-31 0 0 0 14 1463
ມິຖຸນາ 2012 6 27 4 33 31607
ພຶດສະພາ 2012 8 23 6 38 40293
2012-05-01 0 0 0 12 897
2012-05-02 2 2 0 38 1156
2012-05-03 0 0 0 7 1002
2012-05-04 0 0 0 12 1194
2012-05-05 0 0 0 11 1640
2012-05-06 0 0 2 10 936
2012-05-07 0 0 0 12 1018
2012-05-08 1 1 0 10 861
2012-05-09 0 1 0 8 958
2012-05-10 1 2 0 8 1086
2012-05-11 2 6 3 18 1387
2012-05-12 0 0 0 11 1110
2012-05-13 0 1 0 9 569
2012-05-14 0 1 0 8 614
2012-05-15 0 1 0 15 824
2012-05-16 0 0 0 8 1384
2012-05-17 0 0 0 18 1036
2012-05-18 1 1 0 9 1076
2012-05-19 0 0 0 12 1362
2012-05-20 0 0 0 9 1075
2012-05-21 0 0 0 32 2553
2012-05-22 1 4 0 15 1236
2012-05-23 0 3 1 8 1552
2012-05-24 0 0 0 21 1329
2012-05-25 0 0 0 10 1513
2012-05-26 0 0 0 9 955
2012-05-27 0 0 0 8 954
2012-05-28 0 0 0 8 2530
2012-05-29 0 0 0 12 1518
2012-05-30 0 0 0 10 3182
2012-05-31 0 0 0 33 1786
ເມສາ 2012 3 11 5 15 35669
ມີນາ 2012 5 19 5 41 42739
ກຸມພາ 2012 8 33 4 42 36742
ມັງກອນ 2012 21 99 15 24 35201
* 2011 155 836 244 118 913957
ທັນວາ 2011 11 87 4 29 41178
ພະຈິກ 2011 7 71 0 42 42037
ຕຸລາ 2011 14 97 2 23 31531
ກັນຍາ 2011 9 47 1 12 27743
2011-09-01 1 5 0 12 810
2011-09-02 0 1 0 7 892
2011-09-03 0 2 0 8 948
2011-09-04 0 2 0 9 941
2011-09-05 1 3 0 7 864
2011-09-06 0 1 0 6 984
2011-09-07 0 1 0 7 882
2011-09-08 0 0 0 6 886
2011-09-09 2 4 1 9 1904
2011-09-10 1 2 0 8 896
2011-09-11 0 6 0 9 936
2011-09-12 0 3 0 8 721
2011-09-13 1 2 0 7 805
2011-09-14 0 2 0 7 872
2011-09-15 0 1 0 11 949
2011-09-16 0 0 0 8 836
2011-09-17 0 0 0 8 777
2011-09-18 1 1 0 7 846
2011-09-19 0 0 0 6 756
2011-09-20 0 6 0 7 783
2011-09-21 0 0 0 7 861
2011-09-22 0 0 0 9 700
2011-09-23 0 0 0 7 716
2011-09-24 0 0 0 7 950
2011-09-25 2 2 0 7 872
2011-09-26 0 3 0 8 761
2011-09-27 0 0 0 9 1316
2011-09-28 0 0 0 7 766
2011-09-29 0 0 0 7 1832
2011-09-30 0 0 0 6 681
ສິງຫາ 2011 17 106 8 13 32512
ກໍລະກົດ 2011 28 125 5 24 91228
2011-07-01 1 2 0 7 2602
2011-07-02 0 5 0 7 2777
2011-07-03 2 9 0 8 4532
2011-07-04 2 8 1 8 3719
2011-07-05 2 15 0 10 3706
2011-07-06 2 14 1 8 4202
2011-07-07 4 13 1 8 4772
2011-07-08 2 19 0 8 4299
2011-07-09 0 1 0 24 4269
2011-07-10 1 2 0 7 4111
2011-07-11 0 3 0 7 4103
2011-07-12 0 0 0 8 3804
2011-07-13 5 7 0 9 3949
2011-07-14 0 2 0 8 4541
2011-07-15 2 3 0 8 4441
2011-07-16 2 5 0 7 5070
2011-07-17 2 5 0 6 4853
2011-07-18 0 2 0 7 4606
2011-07-19 0 0 0 6 5418
2011-07-20 0 0 2 7 3044
2011-07-21 0 0 0 6 1176
2011-07-22 0 0 0 7 1129
2011-07-23 0 0 0 13 765
2011-07-24 1 3 0 13 928
2011-07-25 0 0 0 6 635
2011-07-26 0 3 0 6 500
2011-07-27 0 1 0 6 562
2011-07-28 0 2 0 7 810
2011-07-29 0 1 0 8 689
2011-07-30 0 0 0 7 616
2011-07-31 0 0 0 6 600
ມິຖຸນາ 2011 17 136 10 23 132985
2011-06-01 2 18 1 9 5249
2011-06-02 1 2 0 6 539
2011-06-03 0 3 0 8 3681
2011-06-04 0 2 1 10 4917
2011-06-05 0 1 1 7 4818
2011-06-06 1 1 1 8 4141
2011-06-07 0 3 0 6 3912
2011-06-08 3 13 0 13 4296
2011-06-09 1 13 1 10 5152
2011-06-10 1 8 0 8 5146
2011-06-11 0 3 0 9 4970
2011-06-12 0 1 0 7 5656
2011-06-13 0 4 1 16 5307
2011-06-14 1 6 0 11 4452
2011-06-15 1 21 2 9 4934
2011-06-16 0 3 0 8 4830
2011-06-17 0 4 0 8 4862
2011-06-18 2 4 0 23 4920
2011-06-19 0 1 0 9 5060
2011-06-20 0 1 1 8 4332
2011-06-21 0 2 0 8 4390
2011-06-22 1 2 0 6 4207
2011-06-23 0 4 0 8 4291
2011-06-24 0 3 0 7 4033
2011-06-25 1 4 0 10 4013
2011-06-26 1 7 0 8 4818
2011-06-27 0 0 0 7 3806
2011-06-28 0 0 0 8 4007
2011-06-29 1 2 0 6 4231
2011-06-30 0 0 1 7 4015
ພຶດສະພາ 2011 6 41 4 118 158142
ເມສາ 2011 11 27 5 23 154871
ມີນາ 2011 6 47 4 26 88643
ກຸມພາ 2011 26 40 17 16 75507
ມັງກອນ 2011 3 12 184 100 37580
2011-01-01 0 0 5 7 567
2011-01-02 0 0 7 8 669
2011-01-03 0 0 6 100 939
2011-01-04 0 0 8 65 1924
2011-01-05 1 1 5 7 706
2011-01-06 0 0 3 19 608
2011-01-07 0 6 4 12 1535
2011-01-08 0 0 2 9 956
2011-01-09 0 0 0 9 557
2011-01-10 0 0 3 5 553
2011-01-11 0 0 1 6 454
2011-01-12 0 0 2 9 449
2011-01-13 0 0 3 7 639
2011-01-14 0 0 2 6 514
2011-01-15 0 0 10 11 689
2011-01-16 0 0 11 11 695
2011-01-17 0 0 3 7 730
2011-01-18 0 0 3 8 591
2011-01-19 0 0 12 10 801
2011-01-20 0 0 18 13 923
2011-01-21 1 1 10 9 1151
2011-01-22 0 0 3 38 1100
2011-01-23 0 0 6 6 1227
2011-01-24 0 0 9 8 2321
2011-01-25 0 1 7 11 1371
2011-01-26 0 2 6 6 2193
2011-01-27 0 0 7 7 2210
2011-01-28 1 1 6 8 2776
2011-01-29 0 0 4 8 2738
2011-01-30 0 0 8 6 2595
2011-01-31 0 0 10 8 2399
* 2010 179 609 1071 66 184758
ທັນວາ 2010 18 54 213 26 25698
2010-12-01 2 5 6 6 630
2010-12-02 1 1 7 9 559
2010-12-03 0 1 8 7 575
2010-12-04 0 2 5 8 572
2010-12-05 0 3 7 14 1735
2010-12-06 1 5 7 10 823
2010-12-07 0 0 10 8 695
2010-12-08 0 3 9 9 646
2010-12-09 0 0 8 8 553
2010-12-10 0 1 7 7 796
2010-12-11 4 4 8 26 2350
2010-12-12 0 0 12 9 830
2010-12-13 0 0 9 11 704
2010-12-14 4 5 4 5 818
2010-12-15 2 2 3 12 742
2010-12-16 0 0 6 15 721
2010-12-17 0 0 7 14 684
2010-12-18 0 1 7 20 772
2010-12-19 2 4 5 14 722
2010-12-20 0 0 3 10 1587
2010-12-21 0 1 7 13 714
2010-12-22 0 0 7 11 830
2010-12-23 0 0 7 12 1171
2010-12-24 0 0 7 10 802
2010-12-25 1 3 5 8 537
2010-12-26 0 0 6 7 676
2010-12-27 0 0 6 9 559
2010-12-28 1 4 11 16 729
2010-12-29 0 3 8 11 766
2010-12-30 0 6 5 8 683
2010-12-31 0 0 6 11 717
ພະຈິກ 2010 77 94 76 38 17909
ຕຸລາ 2010 1 3 236 14 21425
ກັນຍາ 2010 2 7 283 18 17211
ສິງຫາ 2010 6 22 229 14 21249
2010-08-01 0 0 0 3 241
2010-08-02 0 0 0 4 187
2010-08-03 0 0 0 4 1201
2010-08-04 0 0 9 5 298
2010-08-05 0 0 10 10 413
2010-08-06 0 1 13 6 609
2010-08-07 1 1 28 7 1470
2010-08-08 0 0 9 6 521
2010-08-09 0 2 8 11 686
2010-08-10 0 0 7 9 514
2010-08-11 1 1 3 10 621
2010-08-12 0 3 4 13 1789
2010-08-13 0 1 7 5 460
2010-08-14 1 5 4 4 406
2010-08-15 0 3 3 7 1333
2010-08-16 1 1 1 5 294
2010-08-17 1 3 4 6 421
2010-08-18 0 0 6 6 556
2010-08-19 0 0 4 5 397
2010-08-20 0 0 5 4 336
2010-08-21 0 0 10 12 505
2010-08-22 0 0 6 11 429
2010-08-23 0 0 4 5 1344
2010-08-24 0 0 2 5 376
2010-08-25 1 1 13 14 531
2010-08-26 0 0 6 7 359
2010-08-27 0 0 9 8 410
2010-08-28 0 0 17 14 1124
2010-08-29 0 0 16 14 2299
2010-08-30 0 0 10 13 576
2010-08-31 0 0 11 9 543
ກໍລະກົດ 2010 8 41 8 19 17871
ມິຖຸນາ 2010 7 37 0 8 9963
2010-06-01 0 3 0 5 231
2010-06-02 2 2 0 4 232
2010-06-03 1 7 0 4 427
2010-06-04 0 1 0 6 316
2010-06-05 0 0 0 6 396
2010-06-06 0 2 0 5 380
2010-06-07 0 0 0 5 231
2010-06-08 0 0 0 5 239
2010-06-09 1 1 0 5 808
2010-06-10 1 3 0 4 267
2010-06-11 0 2 0 4 410
2010-06-12 0 1 0 5 379
2010-06-13 1 3 0 4 244
2010-06-14 0 0 0 6 312
2010-06-15 0 0 0 4 178
2010-06-16 0 0 0 8 1015
2010-06-17 0 0 0 8 531
2010-06-18 1 9 0 5 304
2010-06-19 0 0 0 4 284
2010-06-20 0 2 0 5 204
2010-06-21 0 1 0 4 207
2010-06-22 0 0 0 4 213
2010-06-23 0 0 0 3 236
2010-06-24 0 0 0 4 243
2010-06-25 0 0 0 4 325
2010-06-26 0 0 0 5 350
2010-06-27 0 0 0 5 147
2010-06-28 0 0 0 4 269
2010-06-29 0 0 0 5 355
2010-06-30 0 0 0 5 230
ພຶດສະພາ 2010 14 107 4 14 14971
ເມສາ 2010 14 85 10 66 11541
ມີນາ 2010 12 60 4 18 11298
ກຸມພາ 2010 11 63 3 18 9952
2010-02-01 2 3 1 7 370
2010-02-02 3 9 0 4 315
2010-02-03 0 2 0 3 152
2010-02-04 0 0 0 4 303
2010-02-05 0 0 0 3 184
2010-02-06 0 0 1 3 204
2010-02-07 0 0 0 3 173
2010-02-08 0 10 0 5 200
2010-02-09 1 2 0 3 182
2010-02-10 0 0 0 3 237
2010-02-11 0 0 1 4 279
2010-02-12 2 9 0 5 301
2010-02-13 0 0 0 4 255
2010-02-14 1 2 0 3 182
2010-02-15 0 0 0 4 569
2010-02-16 0 1 0 3 217
2010-02-17 1 4 0 5 275
2010-02-18 0 8 0 7 301
2010-02-19 0 2 0 3 166
2010-02-20 0 1 0 3 288
2010-02-21 0 1 0 3 241
2010-02-22 0 0 0 3 187
2010-02-23 0 4 0 3 1254
2010-02-24 0 0 0 4 239
2010-02-25 1 3 0 18 1985
2010-02-26 0 0 0 7 298
2010-02-27 0 2 0 4 359
2010-02-28 0 0 0 4 236
ມັງກອນ 2010 9 36 5 6 5670
* 2009 10 26 7 25 6864
ທັນວາ 2009 2 5 1 25 3217
ພະຈິກ 2009 5 13 1 22 2883
ຕຸລາ 2009 3 8 5 4 764