ສິງຫາ 15, 2018, 04:06:43 PMສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ: Usesdaka
ແຕ້ມແສງ.ຄອມ » ສູນກາງສະຖິຕິ

ແຕ້ມແສງ.ຄອມ - ສູນກາງສະຖິຕິ

ສະຖິຕິທົ່ວໄປ

ສະມາຊິກທັງໝົດ:
168
ໂພສທັງໝົດ:
1643
ກະທູ້ທັງໜົດ:
304
ໝວດທັງໝົດ:
5
ຜູ້ໃຊ້ງານອອນໄລ:
5
ອອນໄລຫຼາຍສຸດ:
118 - ພຶດສະພາ 12, 2011, 03:27:08 PM
ອອນໄລມື້ນີ້:
11
ເພຈວິວທັງໜົດ:
3877883
ຈຳນວນສະມາຊິກໃໜ່ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.46
ຈຳນວນໂພສສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.57
ຈຳນວນກະທູ້ສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
0.13
ໝວດທັງໝົດ:
14
ສະມາຊິກຄົນຫຼ້າສຸດ:
Usesdaka
ຈຳນວນຄົນອອນໄລສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
9.71
ອັດຕາສ່ວນຍິງກັບຊາຍ:
4:1
ເພຈວິວສະເລ່ຍຕໍ່ມື້:
1204.69

ນັກໂພສ ໑໐ ອັນດັບ

au8ust
456
smartcat
281
Diow
134
laorock
115
Nadss
85
G22VP
67
birdflu2007.exe
52
duong
40
MrA3y3
36
Lee
36

ໜວດຍອດນິຍົມ ໑໐ ອັນດັບ

ສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງກະທູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ອອນໄລດົນທີ່ສຸດ

au8ust
2d 2h 30m
smartcat
2d 1h 28m
laorock
1d 4h 54m
Lee
23h 7m
Nadss
22h 52m
birdflu2007.exe
20h 44m
nixsona
20h 13m
Diow
18h 11m
laetui
14h 4m
G22VP
13h 56m

ປະຫວັດຂອງເວັບບອດ (ອີງຕາມເຂດເວລາຂອງເວັບບອດ)

ສະຫຼຸບປະຈຳປີ ກະທູ້ໃໜ່ ໂພສໃໜ່ ສະມາຊິກໃໜ່ ອອນໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພຈວິວ
* 2018 7 37 19 34 451598
ສິງຫາ 2018 0 2 1 15 41929
ກໍລະກົດ 2018 7 15 6 34 47854
ມິຖຸນາ 2018 0 2 2 32 81866
ພຶດສະພາ 2018 0 7 4 23 53168
ເມສາ 2018 0 6 3 24 70583
ມີນາ 2018 0 0 0 25 82148
ກຸມພາ 2018 0 3 2 24 40712
ມັງກອນ 2018 0 2 1 26 33338
* 2017 0 10 7 25 306398
ທັນວາ 2017 0 2 1 18 22976
2017-12-04 0 0 0 5 208
2017-12-05 0 0 0 8 641
2017-12-06 0 0 0 8 513
2017-12-07 0 0 0 9 910
2017-12-08 0 0 0 5 291
2017-12-09 0 0 0 7 634
2017-12-10 0 0 0 8 427
2017-12-11 0 0 0 15 1463
2017-12-12 0 0 0 6 632
2017-12-13 0 0 0 6 5009
2017-12-14 0 0 0 5 399
2017-12-15 0 0 0 10 624
2017-12-16 0 0 0 17 1224
2017-12-17 0 0 0 7 435
2017-12-18 0 0 0 7 401
2017-12-19 0 0 0 4 345
2017-12-20 0 0 0 6 301
2017-12-21 0 0 0 16 1339
2017-12-22 0 0 0 6 322
2017-12-23 0 2 1 6 433
2017-12-24 0 0 0 4 288
2017-12-25 0 0 0 16 698
2017-12-26 0 0 0 14 984
2017-12-27 0 0 0 6 522
2017-12-28 0 0 0 10 508
2017-12-29 0 0 0 5 484
2017-12-30 0 0 0 7 390
2017-12-31 0 0 0 18 2551
ພະຈິກ 2017 0 0 1 21 25259
ຕຸລາ 2017 0 0 0 25 28059
ກັນຍາ 2017 0 0 0 24 27749
2017-09-01 0 0 0 7 339
2017-09-02 0 0 0 7 118
2017-09-04 0 0 0 24 913
2017-09-05 0 0 0 22 1256
2017-09-06 0 0 0 8 700
2017-09-07 0 0 0 7 549
2017-09-08 0 0 0 7 3337
2017-09-09 0 0 0 20 1816
2017-09-10 0 0 0 22 811
2017-09-11 0 0 0 7 288
2017-09-12 0 0 0 10 562
2017-09-13 0 0 0 7 318
2017-09-14 0 0 0 19 2119
2017-09-15 0 0 0 7 542
2017-09-16 0 0 0 6 4799
2017-09-17 0 0 0 4 235
2017-09-18 0 0 0 5 224
2017-09-19 0 0 0 18 1878
2017-09-20 0 0 0 6 366
2017-09-21 0 0 0 4 277
2017-09-22 0 0 0 11 277
2017-09-23 0 0 0 5 299
2017-09-24 0 0 0 23 1863
2017-09-25 0 0 0 6 497
2017-09-26 0 0 0 12 272
2017-09-27 0 0 0 8 367
2017-09-28 0 0 0 7 173
2017-09-29 0 0 0 20 1989
2017-09-30 0 0 0 8 565
ສິງຫາ 2017 0 0 1 22 31375
ກໍລະກົດ 2017 0 0 0 20 20028
2017-07-01 0 0 0 5 381
2017-07-02 0 0 0 5 337
2017-07-03 0 0 0 6 230
2017-07-04 0 0 0 7 314
2017-07-05 0 0 0 20 2931
2017-07-06 0 0 0 3 549
2017-07-07 0 0 0 8 445
2017-07-08 0 0 0 9 412
2017-07-09 0 0 0 5 340
2017-07-10 0 0 0 18 1867
2017-07-11 0 0 0 17 529
2017-07-12 0 0 0 7 433
2017-07-13 0 0 0 6 521
2017-07-14 0 0 0 6 327
2017-07-15 0 0 0 19 1929
2017-07-16 0 0 0 4 229
2017-07-17 0 0 0 6 288
2017-07-18 0 0 0 6 497
2017-07-19 0 0 0 6 369
2017-07-20 0 0 0 5 632
2017-07-21 0 0 0 6 303
2017-07-22 0 0 0 4 293
2017-07-23 0 0 0 17 1361
2017-07-24 0 0 0 17 1188
2017-07-25 0 0 0 5 385
2017-07-26 0 0 0 7 390
2017-07-27 0 0 0 6 188
2017-07-28 0 0 0 18 1360
2017-07-29 0 0 0 4 294
2017-07-30 0 0 0 5 217
2017-07-31 0 0 0 6 489
ມິຖຸນາ 2017 0 0 0 25 25794
ພຶດສະພາ 2017 0 4 2 21 33900
ເມສາ 2017 0 2 1 18 30750
ມີນາ 2017 0 0 0 20 24048
ກຸມພາ 2017 0 2 1 15 15995
ມັງກອນ 2017 0 0 0 16 20465
* 2016 3 31 34 23 375324
ທັນວາ 2016 0 0 0 16 30657
ພະຈິກ 2016 0 0 0 16 21203
ຕຸລາ 2016 0 0 0 15 32000
ກັນຍາ 2016 0 0 0 13 32584
ສິງຫາ 2016 0 3 0 14 28717
ກໍລະກົດ 2016 0 0 0 15 30684
ມິຖຸນາ 2016 0 0 0 23 32517
ພຶດສະພາ 2016 0 0 0 20 39782
2016-05-01 0 0 0 4 3129
2016-05-02 0 0 0 6 325
2016-05-03 0 0 0 7 5043
2016-05-04 0 0 0 6 2207
2016-05-05 0 0 0 9 623
2016-05-06 0 0 0 12 1498
2016-05-07 0 0 0 11 1161
2016-05-08 0 0 0 9 737
2016-05-09 0 0 0 15 1413
2016-05-10 0 0 0 12 876
2016-05-11 0 0 0 20 903
2016-05-12 0 0 0 12 1015
2016-05-13 0 0 0 19 504
2016-05-14 0 0 0 5 368
2016-05-15 0 0 0 5 264
2016-05-16 0 0 0 5 455
2016-05-17 0 0 0 5 271
2016-05-18 0 0 0 6 539
2016-05-19 0 0 0 6 673
2016-05-20 0 0 0 7 4370
2016-05-21 0 0 0 15 2277
2016-05-22 0 0 0 6 729
2016-05-23 0 0 0 5 916
2016-05-24 0 0 0 11 4262
2016-05-25 0 0 0 16 2023
2016-05-26 0 0 0 7 844
2016-05-27 0 0 0 11 351
2016-05-28 0 0 0 6 357
2016-05-29 0 0 0 7 290
2016-05-30 0 0 0 9 452
2016-05-31 0 0 0 13 907
ເມສາ 2016 0 2 1 22 30654
ມີນາ 2016 1 1 0 9 35447
2016-03-01 1 1 0 7 1133
2016-03-02 0 0 0 6 1617
2016-03-03 0 0 0 6 589
2016-03-04 0 0 0 7 409
2016-03-05 0 0 0 6 847
2016-03-06 0 0 0 7 516
2016-03-07 0 0 0 9 430
2016-03-08 0 0 0 5 337
2016-03-09 0 0 0 6 545
2016-03-10 0 0 0 5 423
2016-03-11 0 0 0 6 221
2016-03-12 0 0 0 7 241
2016-03-13 0 0 0 6 778
2016-03-14 0 0 0 6 541
2016-03-15 0 0 0 6 385
2016-03-16 0 0 0 6 641
2016-03-17 0 0 0 5 5660
2016-03-18 0 0 0 5 2472
2016-03-19 0 0 0 8 645
2016-03-20 0 0 0 5 3001
2016-03-21 0 0 0 4 366
2016-03-22 0 0 0 5 3339
2016-03-23 0 0 0 7 661
2016-03-24 0 0 0 6 418
2016-03-25 0 0 0 5 283
2016-03-26 0 0 0 4 1156
2016-03-27 0 0 0 7 5992
2016-03-28 0 0 0 5 235
2016-03-29 0 0 0 5 419
2016-03-30 0 0 0 6 283
2016-03-31 0 0 0 8 864
ກຸມພາ 2016 2 25 33 17 31603
ມັງກອນ 2016 0 0 0 16 29476
2016-01-01 0 0 0 6 303
2016-01-02 0 0 0 5 1042
2016-01-03 0 0 0 6 361
2016-01-04 0 0 0 5 609
2016-01-05 0 0 0 5 306
2016-01-06 0 0 0 5 1935
2016-01-07 0 0 0 7 595
2016-01-08 0 0 0 12 1977
2016-01-09 0 0 0 10 7872
2016-01-10 0 0 0 12 1295
2016-01-11 0 0 0 16 1666
2016-01-12 0 0 0 13 1832
2016-01-13 0 0 0 4 364
2016-01-14 0 0 0 6 371
2016-01-15 0 0 0 5 239
2016-01-16 0 0 0 4 1007
2016-01-17 0 0 0 7 189
2016-01-18 0 0 0 10 740
2016-01-19 0 0 0 6 598
2016-01-20 0 0 0 5 892
2016-01-21 0 0 0 6 582
2016-01-22 0 0 0 5 222
2016-01-23 0 0 0 4 479
2016-01-24 0 0 0 7 824
2016-01-25 0 0 0 6 242
2016-01-26 0 0 0 6 364
2016-01-27 0 0 0 8 1078
2016-01-28 0 0 0 8 485
2016-01-29 0 0 0 4 173
2016-01-30 0 0 0 6 423
2016-01-31 0 0 0 7 411
* 2015 0 34 20 21 246460
ທັນວາ 2015 0 0 0 17 22110
ພະຈິກ 2015 0 0 0 9 16473
ຕຸລາ 2015 0 0 0 14 27854
2015-10-01 0 0 0 8 307
2015-10-02 0 0 0 10 707
2015-10-03 0 0 0 8 752
2015-10-04 0 0 0 14 2111
2015-10-05 0 0 0 11 2237
2015-10-06 0 0 0 6 796
2015-10-07 0 0 0 8 1104
2015-10-08 0 0 0 6 800
2015-10-09 0 0 0 7 1052
2015-10-10 0 0 0 6 388
2015-10-11 0 0 0 5 501
2015-10-12 0 0 0 5 447
2015-10-13 0 0 0 5 193
2015-10-14 0 0 0 5 293
2015-10-15 0 0 0 6 368
2015-10-16 0 0 0 6 1039
2015-10-17 0 0 0 6 360
2015-10-18 0 0 0 12 413
2015-10-19 0 0 0 6 238
2015-10-20 0 0 0 7 484
2015-10-21 0 0 0 7 353
2015-10-22 0 0 0 8 413
2015-10-23 0 0 0 6 440
2015-10-24 0 0 0 8 3413
2015-10-25 0 0 0 5 158
2015-10-26 0 0 0 4 258
2015-10-27 0 0 0 8 385
2015-10-28 0 0 0 7 334
2015-10-29 0 0 0 4 361
2015-10-30 0 0 0 7 6835
2015-10-31 0 0 0 6 314
ກັນຍາ 2015 0 0 0 10 22803
ສິງຫາ 2015 0 0 0 9 12937
ກໍລະກົດ 2015 0 0 0 10 17639
ມິຖຸນາ 2015 0 0 0 10 11742
ພຶດສະພາ 2015 0 16 8 11 25574
2015-05-01 0 0 0 7 569
2015-05-02 0 0 0 8 797
2015-05-03 0 0 0 11 855
2015-05-04 0 0 0 7 726
2015-05-05 0 0 0 7 682
2015-05-06 0 0 0 6 382
2015-05-07 0 4 2 10 706
2015-05-08 0 2 1 7 607
2015-05-09 0 0 0 8 638
2015-05-10 0 0 0 10 841
2015-05-11 0 0 0 8 724
2015-05-12 0 0 0 8 727
2015-05-13 0 0 0 7 541
2015-05-14 0 2 1 6 774
2015-05-15 0 2 1 9 1328
2015-05-16 0 0 0 7 617
2015-05-17 0 0 0 10 3591
2015-05-18 0 0 0 6 635
2015-05-19 0 0 0 7 580
2015-05-20 0 2 1 6 560
2015-05-21 0 0 0 8 636
2015-05-22 0 2 1 6 917
2015-05-23 0 0 0 7 578
2015-05-24 0 0 0 7 694
2015-05-25 0 0 0 7 429
2015-05-26 0 0 0 8 676
2015-05-27 0 0 0 7 668
2015-05-28 0 2 1 8 1736
2015-05-29 0 0 0 7 1584
2015-05-30 0 0 0 6 564
2015-05-31 0 0 0 4 212
ເມສາ 2015 0 12 7 21 17868
ມີນາ 2015 0 4 3 11 19271
ກຸມພາ 2015 0 0 1 14 27218
ມັງກອນ 2015 0 2 1 21 24971
* 2014 4 16 13 69 388545
ທັນວາ 2014 0 0 1 13 39759
2014-12-01 0 0 0 11 2103
2014-12-02 0 0 0 13 2677
2014-12-03 0 0 0 11 2487
2014-12-04 0 0 0 10 1136
2014-12-05 0 0 0 10 1088
2014-12-06 0 0 0 9 882
2014-12-07 0 0 0 7 565
2014-12-08 0 0 0 8 743
2014-12-09 0 0 0 9 3820
2014-12-10 0 0 0 8 722
2014-12-11 0 0 0 9 752
2014-12-12 0 0 0 8 846
2014-12-13 0 0 0 9 957
2014-12-14 0 0 0 9 1012
2014-12-15 0 0 0 9 1203
2014-12-16 0 0 0 10 1413
2014-12-17 0 0 0 10 1260
2014-12-18 0 0 0 11 2276
2014-12-19 0 0 0 7 1980
2014-12-20 0 0 0 7 1714
2014-12-21 0 0 0 9 1987
2014-12-22 0 0 1 13 1254
2014-12-23 0 0 0 10 676
2014-12-24 0 0 0 9 998
2014-12-25 0 0 0 9 751
2014-12-26 0 0 0 9 721
2014-12-27 0 0 0 8 564
2014-12-28 0 0 0 9 723
2014-12-29 0 0 0 9 751
2014-12-30 0 0 0 10 620
2014-12-31 0 0 0 10 1078
ພະຈິກ 2014 0 0 0 15 32200
2014-11-01 0 0 0 6 625
2014-11-02 0 0 0 6 472
2014-11-03 0 0 0 10 650
2014-11-04 0 0 0 7 1023
2014-11-05 0 0 0 8 1388
2014-11-06 0 0 0 8 668
2014-11-07 0 0 0 8 907
2014-11-08 0 0 0 5 394
2014-11-09 0 0 0 7 1025
2014-11-10 0 0 0 12 1706
2014-11-11 0 0 0 10 907
2014-11-12 0 0 0 11 828
2014-11-13 0 0 0 8 675
2014-11-14 0 0 0 14 685
2014-11-15 0 0 0 11 683
2014-11-16 0 0 0 9 765
2014-11-17 0 0 0 11 901
2014-11-18 0 0 0 13 1583
2014-11-19 0 0 0 12 1739
2014-11-20 0 0 0 12 872
2014-11-21 0 0 0 9 759
2014-11-22 0 0 0 12 699
2014-11-23 0 0 0 9 710
2014-11-24 0 0 0 13 1156
2014-11-25 0 0 0 11 1354
2014-11-26 0 0 0 13 1310
2014-11-27 0 0 0 14 1730
2014-11-28 0 0 0 15 2297
2014-11-29 0 0 0 12 2151
2014-11-30 0 0 0 10 1538
ຕຸລາ 2014 0 0 0 13 29692
ກັນຍາ 2014 0 0 0 14 32965
2014-09-01 0 0 0 9 1288
2014-09-02 0 0 0 9 1058
2014-09-03 0 0 0 14 849
2014-09-04 0 0 0 12 684
2014-09-05 0 0 0 12 726
2014-09-06 0 0 0 12 1462
2014-09-07 0 0 0 14 1210
2014-09-08 0 0 0 13 727
2014-09-09 0 0 0 9 931
2014-09-10 0 0 0 11 1406
2014-09-11 0 0 0 12 1463
2014-09-12 0 0 0 13 1324
2014-09-13 0 0 0 10 1958
2014-09-14 0 0 0 9 681
2014-09-15 0 0 0 12 812
2014-09-16 0 0 0 8 707
2014-09-17 0 0 0 7 654
2014-09-18 0 0 0 8 645
2014-09-19 0 0 0 11 828
2014-09-20 0 0 0 8 658
2014-09-21 0 0 0 7 619
2014-09-22 0 0 0 7 715
2014-09-23 0 0 0 11 1972
2014-09-24 0 0 0 11 2242
2014-09-25 0 0 0 13 1958
2014-09-26 0 0 0 11 1873
2014-09-27 0 0 0 11 1040
2014-09-28 0 0 0 10 880
2014-09-29 0 0 0 10 750
2014-09-30 0 0 0 10 845
ສິງຫາ 2014 0 0 0 23 26655
ກໍລະກົດ 2014 0 0 1 12 31495
ມິຖຸນາ 2014 1 5 1 24 33831
ພຶດສະພາ 2014 3 11 6 26 40412
ເມສາ 2014 0 0 1 69 23898
ມີນາ 2014 0 0 0 14 26090
ກຸມພາ 2014 0 0 2 13 32275
ມັງກອນ 2014 0 0 1 16 39273
2014-01-01 0 0 0 10 982
2014-01-02 0 0 0 11 1072
2014-01-03 0 0 0 16 749
2014-01-04 0 0 0 6 679
2014-01-05 0 0 0 12 1118
2014-01-06 0 0 0 14 1814
2014-01-07 0 0 0 6 1055
2014-01-08 0 0 0 10 1350
2014-01-09 0 0 0 14 2250
2014-01-10 0 0 0 11 1696
2014-01-11 0 0 0 16 1394
2014-01-12 0 0 0 9 1016
2014-01-13 0 0 0 6 798
2014-01-14 0 0 0 12 1621
2014-01-15 0 0 0 12 956
2014-01-16 0 0 0 11 801
2014-01-17 0 0 0 5 4115
2014-01-18 0 0 0 5 642
2014-01-19 0 0 0 5 662
2014-01-20 0 0 0 5 1004
2014-01-21 0 0 0 6 1120
2014-01-22 0 0 0 13 1812
2014-01-23 0 0 0 13 1992
2014-01-24 0 0 0 13 1937
2014-01-25 0 0 0 5 1267
2014-01-26 0 0 0 5 1042
2014-01-27 0 0 1 7 833
2014-01-28 0 0 0 7 810
2014-01-29 0 0 0 8 731
2014-01-30 0 0 0 7 843
2014-01-31 0 0 0 6 1112
* 2013 3 7 17 48 541723
ທັນວາ 2013 0 0 0 14 27051
ພະຈິກ 2013 0 0 0 39 50622
ຕຸລາ 2013 1 1 0 26 36293
ກັນຍາ 2013 0 0 1 22 40386
ສິງຫາ 2013 0 0 1 21 66146
ກໍລະກົດ 2013 0 1 2 43 47975
ມິຖຸນາ 2013 1 2 6 32 41806
ພຶດສະພາ 2013 0 0 2 43 46866
ເມສາ 2013 1 3 0 33 55563
2013-04-01 0 0 0 11 1459
2013-04-02 0 0 0 14 1393
2013-04-03 0 0 0 16 1633
2013-04-04 0 0 0 9 1748
2013-04-05 0 0 0 31 1471
2013-04-06 1 2 0 33 1638
2013-04-07 0 0 0 18 1496
2013-04-08 0 0 0 15 2955
2013-04-09 0 0 0 12 1267
2013-04-10 0 1 0 11 1501
2013-04-11 0 0 0 10 4217
2013-04-12 0 0 0 10 1381
2013-04-13 0 0 0 24 2690
2013-04-14 0 0 0 10 1402
2013-04-15 0 0 0 13 1294
2013-04-16 0 0 0 12 1225
2013-04-17 0 0 0 12 1031
2013-04-18 0 0 0 12 1469
2013-04-19 0 0 0 15 1393
2013-04-20 0 0 0 17 1277
2013-04-21 0 0 0 14 1876
2013-04-22 0 0 0 13 1348
2013-04-23 0 0 0 23 3348
2013-04-24 0 0 0 12 1700
2013-04-25 0 0 0 9 1500
2013-04-26 0 0 0 19 1402
2013-04-27 0 0 0 14 3845
2013-04-28 0 0 0 12 3564
2013-04-29 0 0 0 8 1444
2013-04-30 0 0 0 12 1596
ມີນາ 2013 0 0 0 48 51207
2013-03-01 0 0 0 16 1378
2013-03-02 0 0 0 18 1622
2013-03-03 0 0 0 16 1147
2013-03-04 0 0 0 17 1503
2013-03-05 0 0 0 18 1647
2013-03-06 0 0 0 28 1981
2013-03-07 0 0 0 28 1494
2013-03-08 0 0 0 16 1263
2013-03-09 0 0 0 13 1260
2013-03-10 0 0 0 16 930
2013-03-11 0 0 0 14 1140
2013-03-12 0 0 0 17 2949
2013-03-13 0 0 0 13 1690
2013-03-14 0 0 0 12 1541
2013-03-15 0 0 0 11 1312
2013-03-16 0 0 0 16 1411
2013-03-17 0 0 0 10 857
2013-03-18 0 0 0 14 1213
2013-03-19 0 0 0 14 1574
2013-03-20 0 0 0 18 1552
2013-03-21 0 0 0 10 3504
2013-03-22 0 0 0 11 2190
2013-03-23 0 0 0 20 2080
2013-03-24 0 0 0 12 1493
2013-03-25 0 0 0 19 1788
2013-03-26 0 0 0 16 2575
2013-03-27 0 0 0 13 1430
2013-03-28 0 0 0 48 1750
2013-03-29 0 0 0 23 1944
2013-03-30 0 0 0 12 1454
2013-03-31 0 0 0 15 1535
ກຸມພາ 2013 0 0 3 43 35798
ມັງກອນ 2013 0 0 2 42 42010
* 2012 60 237 57 62 462256
ທັນວາ 2012 1 1 3 40 45381
ພະຈິກ 2012 1 3 2 47 52501
2012-11-01 0 0 1 25 1568
2012-11-02 0 0 0 26 1784
2012-11-03 0 0 0 9 1438
2012-11-04 0 0 0 14 1402
2012-11-05 0 0 0 12 1854
2012-11-06 1 1 0 10 1701
2012-11-07 0 0 0 26 1495
2012-11-08 0 2 0 9 1436
2012-11-09 0 0 0 17 1632
2012-11-10 0 0 0 22 2437
2012-11-11 0 0 0 26 1846
2012-11-12 0 0 0 18 1620
2012-11-13 0 0 0 15 1911
2012-11-14 0 0 0 12 1670
2012-11-15 0 0 0 12 2007
2012-11-16 0 0 0 9 1646
2012-11-17 0 0 0 9 1289
2012-11-18 0 0 0 47 1592
2012-11-19 0 0 0 8 1163
2012-11-20 0 0 0 11 1536
2012-11-21 0 0 0 8 1582
2012-11-22 0 0 0 13 1541
2012-11-23 0 0 1 12 1959
2012-11-24 0 0 0 9 1714
2012-11-25 0 0 0 18 1369
2012-11-26 0 0 0 8 4507
2012-11-27 0 0 0 7 1276
2012-11-28 0 0 0 12 1649
2012-11-29 0 0 0 12 2254
2012-11-30 0 0 0 13 1623
ຕຸລາ 2012 5 13 3 62 45322
ກັນຍາ 2012 1 3 4 29 35431
ສິງຫາ 2012 0 2 1 23 32392
ກໍລະກົດ 2012 1 3 5 30 28978
ມິຖຸນາ 2012 6 27 4 33 31607
ພຶດສະພາ 2012 8 23 6 38 40293
ເມສາ 2012 3 11 5 15 35669
ມີນາ 2012 5 19 5 41 42739
ກຸມພາ 2012 8 33 4 42 36742
ມັງກອນ 2012 21 99 15 24 35201
* 2011 155 836 244 118 913957
ທັນວາ 2011 11 87 4 29 41178
ພະຈິກ 2011 7 71 0 42 42037
2011-11-01 0 0 0 11 700
2011-11-02 0 7 0 11 739
2011-11-03 0 2 0 42 1081
2011-11-04 0 0 0 14 1704
2011-11-05 1 3 0 17 1161
2011-11-06 0 2 0 28 1704
2011-11-07 0 0 0 17 922
2011-11-08 2 5 0 11 1049
2011-11-09 0 4 0 13 837
2011-11-10 0 0 0 19 1100
2011-11-11 0 2 0 19 1133
2011-11-12 0 2 0 17 1182
2011-11-13 0 0 0 27 1806
2011-11-14 0 3 0 27 1805
2011-11-15 1 3 0 26 1465
2011-11-16 0 2 0 30 1610
2011-11-17 0 3 0 22 1136
2011-11-18 0 0 0 16 1187
2011-11-19 0 0 0 33 1449
2011-11-20 0 2 0 12 900
2011-11-21 0 1 0 26 744
2011-11-22 0 1 0 17 1505
2011-11-23 1 4 0 14 1428
2011-11-24 0 1 0 11 2331
2011-11-25 0 0 0 11 1940
2011-11-26 0 0 0 11 1614
2011-11-27 0 3 0 11 4395
2011-11-28 2 14 0 10 1154
2011-11-29 0 4 0 11 1106
2011-11-30 0 3 0 8 1150
ຕຸລາ 2011 14 97 2 23 31531
ກັນຍາ 2011 9 47 1 12 27743
ສິງຫາ 2011 17 106 8 13 32512
2011-08-01 2 3 0 8 587
2011-08-02 0 9 1 8 1099
2011-08-03 1 6 0 6 969
2011-08-04 2 11 0 9 1292
2011-08-05 0 3 0 8 889
2011-08-06 1 1 0 9 1801
2011-08-07 0 0 0 8 708
2011-08-08 2 13 1 10 949
2011-08-09 2 12 1 10 1178
2011-08-10 0 1 1 7 1404
2011-08-11 1 2 0 9 1765
2011-08-12 0 3 2 7 1260
2011-08-13 1 7 1 8 1084
2011-08-14 0 2 0 8 913
2011-08-15 0 4 0 8 918
2011-08-16 0 0 0 7 1055
2011-08-17 0 0 0 6 918
2011-08-18 0 0 0 7 996
2011-08-19 0 0 1 8 943
2011-08-20 0 0 0 6 928
2011-08-21 0 0 0 6 1117
2011-08-22 1 3 0 7 2089
2011-08-23 0 1 0 8 843
2011-08-24 2 4 0 9 812
2011-08-25 1 3 0 10 1318
2011-08-26 0 3 0 12 1015
2011-08-27 0 0 0 13 937
2011-08-28 0 0 0 5 502
2011-08-29 1 5 0 7 544
2011-08-30 0 6 0 6 853
2011-08-31 0 4 0 7 826
ກໍລະກົດ 2011 28 125 5 24 91228
2011-07-01 1 2 0 7 2602
2011-07-02 0 5 0 7 2777
2011-07-03 2 9 0 8 4532
2011-07-04 2 8 1 8 3719
2011-07-05 2 15 0 10 3706
2011-07-06 2 14 1 8 4202
2011-07-07 4 13 1 8 4772
2011-07-08 2 19 0 8 4299
2011-07-09 0 1 0 24 4269
2011-07-10 1 2 0 7 4111
2011-07-11 0 3 0 7 4103
2011-07-12 0 0 0 8 3804
2011-07-13 5 7 0 9 3949
2011-07-14 0 2 0 8 4541
2011-07-15 2 3 0 8 4441
2011-07-16 2 5 0 7 5070
2011-07-17 2 5 0 6 4853
2011-07-18 0 2 0 7 4606
2011-07-19 0 0 0 6 5418
2011-07-20 0 0 2 7 3044
2011-07-21 0 0 0 6 1176
2011-07-22 0 0 0 7 1129
2011-07-23 0 0 0 13 765
2011-07-24 1 3 0 13 928
2011-07-25 0 0 0 6 635
2011-07-26 0 3 0 6 500
2011-07-27 0 1 0 6 562
2011-07-28 0 2 0 7 810
2011-07-29 0 1 0 8 689
2011-07-30 0 0 0 7 616
2011-07-31 0 0 0 6 600
ມິຖຸນາ 2011 17 136 10 23 132985
2011-06-01 2 18 1 9 5249
2011-06-02 1 2 0 6 539
2011-06-03 0 3 0 8 3681
2011-06-04 0 2 1 10 4917
2011-06-05 0 1 1 7 4818
2011-06-06 1 1 1 8 4141
2011-06-07 0 3 0 6 3912
2011-06-08 3 13 0 13 4296
2011-06-09 1 13 1 10 5152
2011-06-10 1 8 0 8 5146
2011-06-11 0 3 0 9 4970
2011-06-12 0 1 0 7 5656
2011-06-13 0 4 1 16 5307
2011-06-14 1 6 0 11 4452
2011-06-15 1 21 2 9 4934
2011-06-16 0 3 0 8 4830
2011-06-17 0 4 0 8 4862
2011-06-18 2 4 0 23 4920
2011-06-19 0 1 0 9 5060
2011-06-20 0 1 1 8 4332
2011-06-21 0 2 0 8 4390
2011-06-22 1 2 0 6 4207
2011-06-23 0 4 0 8 4291
2011-06-24 0 3 0 7 4033
2011-06-25 1 4 0 10 4013
2011-06-26 1 7 0 8 4818
2011-06-27 0 0 0 7 3806
2011-06-28 0 0 0 8 4007
2011-06-29 1 2 0 6 4231
2011-06-30 0 0 1 7 4015
ພຶດສະພາ 2011 6 41 4 118 158142
ເມສາ 2011 11 27 5 23 154871
ມີນາ 2011 6 47 4 26 88643
ກຸມພາ 2011 26 40 17 16 75507
2011-02-01 0 0 1 7 2418
2011-02-02 0 0 1 9 3636
2011-02-03 0 0 3 6 2344
2011-02-04 0 0 5 7 3284
2011-02-05 21 21 2 9 2857
2011-02-06 0 0 0 8 3295
2011-02-07 0 0 0 10 2261
2011-02-08 0 0 0 9 3145
2011-02-09 1 2 1 7 3283
2011-02-10 0 0 0 7 2971
2011-02-11 0 0 0 10 3128
2011-02-12 0 0 0 11 2303
2011-02-13 0 0 1 11 2833
2011-02-14 0 0 0 11 2352
2011-02-15 1 4 0 10 1780
2011-02-16 0 1 1 11 3654
2011-02-17 1 1 0 13 3392
2011-02-18 0 0 0 13 2981
2011-02-19 0 0 0 7 2629
2011-02-20 1 1 0 9 2348
2011-02-21 0 0 0 7 1888
2011-02-22 0 0 0 7 2025
2011-02-23 0 3 1 12 2293
2011-02-24 1 3 1 7 2299
2011-02-25 0 4 0 16 2179
2011-02-26 0 0 0 16 2406
2011-02-27 0 0 0 8 3154
2011-02-28 0 0 0 7 2369
ມັງກອນ 2011 3 12 184 100 37580
* 2010 179 609 1071 66 184758
ທັນວາ 2010 18 54 213 26 25698
ພະຈິກ 2010 77 94 76 38 17909
ຕຸລາ 2010 1 3 236 14 21425
ກັນຍາ 2010 2 7 283 18 17211
ສິງຫາ 2010 6 22 229 14 21249
ກໍລະກົດ 2010 8 41 8 19 17871
ມິຖຸນາ 2010 7 37 0 8 9963
ພຶດສະພາ 2010 14 107 4 14 14971
ເມສາ 2010 14 85 10 66 11541
2010-04-01 1 6 1 5 203
2010-04-02 0 6 0 4 169
2010-04-03 0 0 0 4 339
2010-04-04 0 0 0 66 193
2010-04-05 1 1 0 5 423
2010-04-06 1 13 0 5 391
2010-04-07 0 3 0 4 268
2010-04-08 1 2 1 5 276
2010-04-09 0 1 1 5 362
2010-04-10 0 0 0 3 268
2010-04-11 0 1 0 4 276
2010-04-12 1 1 0 5 349
2010-04-13 0 2 0 5 271
2010-04-14 0 1 0 3 221
2010-04-15 0 0 0 4 256
2010-04-16 2 8 0 16 1903
2010-04-17 0 3 1 4 257
2010-04-18 0 2 0 4 296
2010-04-19 0 0 0 5 355
2010-04-20 0 0 0 6 247
2010-04-21 0 0 0 5 265
2010-04-22 0 0 0 5 248
2010-04-23 1 1 0 4 232
2010-04-24 0 1 1 4 345
2010-04-25 2 9 4 11 412
2010-04-26 1 10 0 10 499
2010-04-27 0 0 0 7 485
2010-04-28 3 6 1 6 475
2010-04-29 0 6 0 7 875
2010-04-30 0 2 0 4 382
ມີນາ 2010 12 60 4 18 11298
ກຸມພາ 2010 11 63 3 18 9952
2010-02-01 2 3 1 7 370
2010-02-02 3 9 0 4 315
2010-02-03 0 2 0 3 152
2010-02-04 0 0 0 4 303
2010-02-05 0 0 0 3 184
2010-02-06 0 0 1 3 204
2010-02-07 0 0 0 3 173
2010-02-08 0 10 0 5 200
2010-02-09 1 2 0 3 182
2010-02-10 0 0 0 3 237
2010-02-11 0 0 1 4 279
2010-02-12 2 9 0 5 301
2010-02-13 0 0 0 4 255
2010-02-14 1 2 0 3 182
2010-02-15 0 0 0 4 569
2010-02-16 0 1 0 3 217
2010-02-17 1 4 0 5 275
2010-02-18 0 8 0 7 301
2010-02-19 0 2 0 3 166
2010-02-20 0 1 0 3 288
2010-02-21 0 1 0 3 241
2010-02-22 0 0 0 3 187
2010-02-23 0 4 0 3 1254
2010-02-24 0 0 0 4 239
2010-02-25 1 3 0 18 1985
2010-02-26 0 0 0 7 298
2010-02-27 0 2 0 4 359
2010-02-28 0 0 0 4 236
ມັງກອນ 2010 9 36 5 6 5670
2010-01-01 0 0 0 3 74
2010-01-02 0 0 0 2 54
2010-01-03 0 0 0 2 88
2010-01-04 0 0 0 3 82
2010-01-05 2 5 1 6 992
2010-01-06 1 3 1 5 153
2010-01-07 0 1 1 4 221
2010-01-08 2 6 1 5 254
2010-01-09 0 0 0 4 135
2010-01-10 1 2 0 3 148
2010-01-11 1 8 0 6 286
2010-01-12 1 6 0 3 199
2010-01-13 0 1 0 4 174
2010-01-14 0 1 0 4 141
2010-01-15 0 0 0 3 162
2010-01-16 0 0 0 3 153
2010-01-17 1 1 0 4 135
2010-01-18 0 2 1 4 184
2010-01-19 0 0 0 6 255
2010-01-20 0 0 0 4 124
2010-01-21 0 0 0 3 149
2010-01-22 0 0 0 2 57
2010-01-23 0 0 0 5 79
2010-01-25 0 0 0 3 92
2010-01-26 0 0 0 4 247
2010-01-27 0 0 0 4 259
2010-01-28 0 0 0 4 225
2010-01-29 0 0 0 4 185
2010-01-30 0 0 0 3 146
2010-01-31 0 0 0 4 217
* 2009 10 26 7 25 6864
ທັນວາ 2009 2 5 1 25 3217
ພະຈິກ 2009 5 13 1 22 2883
ຕຸລາ 2009 3 8 5 4 764